מגלגל...

בקרוב קנאביס במרשם רופא? משרד הבריאות משיב לעתירת ד”ר תמיר

בתשובה לעתירה מודיע היום (ה') משרד הבריאות כי הוא מאריך את הסמכת ד"ר תמיר לטפל בקנאביס רפואי ב-3 חודשים נוספים אך לכ-10,000 המטופלים הקיימים שלה בלבד ולא לחדשים. בנוסף מבטיח המשרד כי מסקנות הועדה שבוחנת מעבר למתכונת קנאביס במרשם רופא במקום ברישיון ממשלתי תגיש מסקנותיה בקרוב

בתשובה שהוגשה לפני שעה קלה לביהמ”ש, בתגובה לעתירה שהגישה ד”ר לביה תמיר לאחר שמשרד הבריאות צימצם את פועלה בתחום, הודיעו מנכ”ל משרד הבריאות פרופ’ נחמן אש ומנהל היק”ר יובל לנדשפט כי הם מסכימים באופן חריג להאריך את הסמכת הרופאה לטיפול בקנאביס ב-3 חודשים נוספים, עד 31.3.22, אך עם זאת, רק לצורך חידוש רשיונות למטופלים קיימים ולא לצורך ניפוק רשיונות למטופלים חדשים.

החלטה זו באה לדברי משרד הבריאות “לפנים משורת הדין”, רק מכיוון שד”ר תמיר מטפלת ביותר מ-10,000 מטופלים, “ומתוך ראיית טובת המטופלים ובשל חשש לפגיעה בהם, ועד להסדרת מדיניות כוללת”.

לדברי המשרד, נעשתה על ידם פנייה לכל 4 קופות החולים בשאלה האם שירות הנפקת הרישיונות למטופלים של ד”ר תמיר עד כה נעשה דרכיהן. תשובת הקופות היתה שלילית גם לגבי שאלה זו וגם לגבי השאלה האם מקובל עליהן שהשירות יינתן מעתה ובעתיד על ידי הרופאה דרכם.

בתשובה לטענת ד”ר תמיר בעתירה על כך שעל משרד הבריאות כן לאפשר ניפוק רשיונות קנאביס גם במסגרת פרטית ולא רק ברפואה הציבורית כפי שנקבע בשנת 2019, משיב היום משרד הבריאות כי “בכל הכבוד, מדובר בשאלה שבמדיניות הנתונה לשיקול דעת הגורמים המוסמכים ואין חובה לאמץ את הגישה של ד”ר תמיר בהקשר זה”.

על פי משרד הבריאות, אם תתקבל דרישתה של ד”ר תמיר לאפשר לה לנפק רשיונות קנאביס במסגרת רפואה פרטית בשלב זה, “הרי שמדובר בשינוי המדיניות הקיימת, כאשר הסמכות לקבוע אותה מצויה באופן מובהק בידי משרד הבריאות והיק”ר.”

משרד הבריאות והיק”ר מגבירים את האכיפה

כזכור, באפריל 2019 קבעה ועדת הבריאות של הכנסת נוהל לפיו הטיפול בקנאביס יינתן רק דרך הרפואה הציבורית ולא הפרטית, ורק בסכום של כ-280 ש”ח לשנה. למרות זאת רבין מהרופאים המוסמכים התעלמו מההנחיה והמשיכו לנפק רשיונות שלא דרך קופות החולים וזאת מכיוון שהקופות מתנגדות לאפשר ניפוק רשיונות קנאביס דרכן וזאת בטענה שהסכום שנקבע אינו מספיק ואינו רווחי עבורן.

לפני כחצי שנה פירסם היק”ר תזכורת/אזהרה לרופאים להנחיה זו וגם החל באכיפה מוגברת. במסגרת זו נעצרה כאמור גם הפעילות של ד”ר תמיר כשרק לאחר הגשת העתירה התאפשר לה להמשיך לחדש רשיונות של מטופלים קיימים, אך לא לנפק רשיונות חדשים, וזאת עד לתשובת המדינה שהתקבלה היום.

אגב, הוראה דומה קיבלו רופאים נוספים, ולאחרונה חלקם אף עצרו את פעילותם לגמרי, גם למטופלים קיימים, למשל, כפי שנחשף השבוע במגזין קנאביס, ד”ר יעקב פוגלמן שנותק מהמערכת בתחילת השבוע הזה, וד”ר משה זר-ציון מבי”ח אסותא שהפסיק את השירות בחודש שעבר בהנחיית בית החולים. בנוסף צפויים כנראה על פי חלק מההערכות לעצור את הפעילות גם ד”ר דרור רובינסון וכן ד”ר חנוך אלרן שלפי חלק מהטענות כבר עצר בפועל את הפעילות, ועוד.

“21 רופאים הם ‘השחקנים המרכזיים’ שנותנים רשיונות”

עוד עולה מתשובת המדינה לעתירה כי ב-14.11.21 נערכה פגישה בה נכחו המנכ”ל אש ומנהל היק”ר לנדשפט יחד עם ד”ר מלכה לזר, עו”ד שרונה עבר הדני, עו”ד רננה מיסקין וד”ר לביה תמיר, עוזריה ועורכות הדין שלה, כדי לדון בפרשה.

ד”ר תמיר ציינה בפגישה כי הסכום שהיא גובה הוא מפוקח ונמוך (עומד על כ-280 ש”ח כפי שנקבע בועדת הבריאות כאמור), מה שהופך אותה לרופאה מבוקשת. לטענתה, קופות החולים לאומית וכללית השיבו שהן לא רוצות קשר למתן רשיונות בקנאביס ואינן מאשרות לאף רופא לתת רשיונות מטעמן, כך שהאפשרויות הן או שהיק”ר ייתן רשיונות או שיפתחו את האפשרות למתן רשיונות באופן פרטי.

“יש כ-21 רופאים (מתוך כ-180 מוסמכים, מ”ק) שהם ‘השחקנים המרכזיים’ שנותנים רשיונות, ככל הנראה ללא אישורים מטעם מוסד ציבורי, וגובים כסף מהמטופלים שלא עבור הקופות, כשכמעט רק אני גובה סכומים סבירים ודווקא נגדי מתנהלת האכיפה,” טענה ד”ר תמיר בפגישה.

לעניין מתן הרשיונות על ידה במתכונת פרטית טענה ד”ר תמיר בפגישה כי יצאה מנקודת הנחה שניתנה לה הסמכה לכך וכאשר משרד הבריאות יודע בפועל שהיא נותנת רשיונות גם למטופלים אלה.

ויכוח התעורר בין הצדדים בסוגיית העלאת מסמכים המעידים על טיפול למערכת היק”ר. לטענת היק”ר ברוב משמעותי של התיקים לא היה תיעוד בכלל, בעוד שלטענת ד”ר תמיר כאשר נסרקים התיקים לא מתקבל אישור שהמסמך נקלט ויש בעיות כלליות עם מערכת המחשוב ולכן ייתכן שהתיעוד שהועלה לא נקלט. עוד ציינה כי כל התיקים מוזנים בתוכנה פרטית ורק לאחר מכן מתועדים גם במערכת היק”ר, אחרי שעות העבודה. בכל מקרה היא הבהירה כי כל התיקים שעלו בבדיקת היק”ר כחסרים בתיעוד הוזנו לאחרונה בעקבות הערות היק”ר.

מעבר למתכונת קנאביס במרשם רופא? החלטה בקרוב

הארכת הסמכת ד”ר תמיר ב-3 חודשים באה על רקע המתנה למסקנות של ועדה שהוקמה לאחרונה על מנת לבחון אפשרות של מעבר ממודל של רשיונות קנאביס רפואי (מה שמחייב אישור ממשלתי של היק”ר או דרך הרפואה הציבורית), למודל של מרשמי קנאביס רפואי או אז יוכלו רופאים מומחים לנפק מרשמים ללא צורך בבקרה ואישור של הקופות או גורם ממשלתי.

הועדה – בהובלת ד”ר בעז לב נציב קבילות הציבור של משרד הבריאות והאיש החזק במשרד מאז תחילת שנות ה-90 של המאה הקודמת, יובל לנדשפט מנהל היק”ר והדס רותם מנהלת אגף הרוקחות ובהשתתפות כ-20 רופאים בהם פרופ’ שאולי לב רן, פרופ’ נורית גוטמן, ד”ר פאולה רושקה, פרופ’ שלמה וינקר, ד”ר גיל שויד, ד”ר איתי גור אריה, פרופ’ אילון איזנברג, ד”ר הדר גלעד, ד”ר מיכל שני ועוד – אמורה להגיש מסקנותיה בשבועות הקרובים, לדברי המשרד עוד בטרם תום 3 חודשי הארכה שניתנו.

“נכון לעת הזו מדיניות משרד הבריאות והיק”ר היא שניתן לקבל רישיון לשימוש בקנאביס רק במסגרת הרפואה הציבורית, והודעה על כך נשלחה לכלל הרופאים המוסמעים לפני כחצי שנה,” כותב משרד הבריאות בתשובתו. “יחד עם זאת, מתוך ראיית טובת הציבור ובריאותו, הוחלט למנות ועדה אשר תבחן את האפשרות להסדיר את השימוש בקנאביס רפואי באמצעות מרשם. ועדה זו מונתה ביום 28.10.21 ועודה יושבת על המדוכה. כוונת המשרד והיק”ר להגיע לפתרון מדיניות כולל עוד לפני תום פרק הזמן של 3 חודשים.”

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר