מגלגל...

משרד הבריאות מזהיר את הרופאים לאחר הזינוק במספר המטופלים

לאחר עלייה של כ-3,000 מטופלים מדי חודש בשנה האחרונה עד שיא של כ-100,000 מחזיקי רישיון בישראל כיום, מנכ"ל משרד הבריאות שיגר השבוע מכתב לרופאים להקפיד על נהלים מהם רבים התעלמו עד כה. הרופאים מוחים ומזהירים מפני פגיעה בזמינות ואיכות הטיפול

מנכ”ל משרד הבריאות פרופ’ חזי לוי שיגר השבוע מכתב רשמי אל הרופאים המוסמכים לניפוק רשיונות קנאביס רפואי בישראל ובו לטענת גורמים בענף מה שנראה כמו ניסיון לעצור לאלתר את הזינוק החד בקצב ניפוק הרשיונות שהגיע בחודש שעבר ל-95,000 וחצה בכך לראשונה את רף 1% מכלל האוכלוסיה בישראל.

במכתב, שעותק ממנו הגיע למגזין קנאביס ונראה כמעין תזכורת כללית אבל עם ניחוח בולט של אזהרה, מפורטים 18 סעיפים שגובשו על ידי משרד הבריאות והיחידה לקנאביס רפואי (יק”ר) יחד עם הסתדרות הרופאים (הר”י). המכתב לדברי לוי גובש “לאחר תהליך של הפקת לקחים, בתום תקופה ראשונית של פעילות, ובעקבות פניות, שאלות ובקשות להבהרה”.

בין השאר מזכיר לוי לרופאי הקנאביס שעל פי הנוהל, שנקבע כזכור בועדת הבריאות בשנת 2019, חל איסור על רופאים לנפק רשיונות קנאביס במסגרת הרפואה הפרטית, אלא רק בציבורית. בנוסף, לכאורה, על אף שהמספר אינו נקוב במכתב, הם רשאים לעשות זאת בעבור 278 ש”ח לשנה, לכל היותר, ואף ללא גביית תשלום נוספת וללא הצבת תנאי כלשהו לקבלת הרישיון כלומר גם לא בעקיפין דרך שירותי יעוץ או מתווכים למיניהם.

“סוף לחגיגה”

על פי חלק מההערכות בתעשייה, מדובר במעין מענה של משרד הבריאות לכך שבניגוד לנוהל, רוב מוחלט של הרופאים המנפקים כיום רשיונות קנאביס רפואי עושים זאת במסגרת פרטית ובעבור סכומים גבוהים בהרבה מ-278 ש”ח לשנה. אחד הרופאים מעריך בשיחה עם מגזין קנאביס השבוע שמדובר בכ-70% מהרשיונות שמנופקים כיום במסגרת פרטית ורק כ-30% בציבורית.

ניצן הורוביץ (צילום: יוסי זמיר, לע"מ)
“המטרה היא להראות לשר החדש מי הבוס” – שר הבריאות ניצן הורוביץ (צילום: יוסי זמיר, לע”מ)

כזכור, בדצמבר 2019, כחצי שנה לאחר אישור הנוהל בועדה, נמצא בבדיקת מגזין קנאביס כי כ-42% מהרופאים המוסמכים ממשיכים לעשות זאת במסגרת הרפואה הפרטית ובממוצע בעבור 1,054 ש”ח – כלומר יותר מפי 3 מהמחיר שנקבע. כ-25% נוספים נמצאו כמנפקים גם בפרטי וגם בציבורי ורק כ-8% במסגרת הרפואה הציבורית בלבד. עם זאת, מאז כבר הצטרפו לתחום מספר רופאים חדשים שמקפידים לנפק בפחות מ-300 שקל.

מצד אחד יש מי שמעריכים שהצעד הזה של משרד הבריאות כעת, כשנתיים לאחר אישור הנוהל בועדה, הוא החלטה “לשים סוף לחגיגה” ולהתחיל לאכוף. מצד שני, יש מי שלא מאמינים שתהיה אכיפה כפי שלא היתה עד כה, ולהערכתם גם אם ירצו ליישם אכיפה אין כח אדם זמין לכך במשרד. כך או כך, שני הצדדים מסכימים שאם אכן תהיה אכיפה, המשמעות היא צמצום חד במספר הרופאים המנפקים ובהתאם גם בקצב מתן הרישיונות.

“זו חזרה למתכונת הישנה”

חלק מהרופאים טוענים שמדובר בפגיעה של ממש בחולים, מכיוון שישארו מעט מאוד רופאים, אם בכלל, שיסכימו להמשיך לנפק רשיונות או אפילו לקבל מטופלי קנאביס, בעבור 278 ש”ח לשנה, בודאי לאחר שהתרגלו לגבות מאות שקלים יותר לאורך השנים. יש לציין שהרופאים התריעו מבעוד מועד במהלך הדיונים בועדה שלא סביר לדרוש מהם לתת את השירות הזה בסכום נמוך יחסית.

“לרופא מגיע שכר על טיפול,” מסביר אחד מהם בשיחה עם מגזין קנאביס השבוע. “צריך לבדוק את החולה, לעיין במסמכים, רופאים פרטיים לוקחים 1,200-2,400 לביקור פרטי. 278 ש”ח בלבד, ועוד לשנה שלמה, ועוד כאשר תוקף הרשיונות הוא לרוב חצי שנה, זה אומר שאני עובד חצי בחינם. בטוח יהיו רופאים שיהיו מוכנים לעשות זאת, אבל הרבה פחות מהיום.”

המשמעות במקרה כזה היא כמובן שחלק מהמטופלים יישארו ללא רופא מטפל ואחרים שיאלצו להמתין זמן רב לקבלת רישיון, וכן רק לאחר הליך ארוך של העברת טפסים מהרופא ליק”ר ובחזרה, ורק לאחר שימתינו חודשים ארוכים לתור פנוי במרפאת כאב ציבורית, כפי שהיה במתכונת הישנה, בטרם הזינוק החד במספר המטופלים. חלק ממרפאות הכאב הללו כידוע מסרבות מבעוד מועד לקבל מטופלים למטרת ניפוק רישיון קנאביס רפואי.

כמה מטופלי קנאביס רפואי בישראל מאי 2021
לראשונה חצה במאי 2021 מספר המטופלים בקנאביס את רף 1% מהאוכלוסיה בישראל (מקור: משרד הבריאות)

“זה לא נוהל חדש, זה פשוט מכתב איום,” טוען רופא אחר. “רוב החולים קיבלו עד כה רשיונות במגזר הפרטי, אז לפתע הם יצטרכו לחזור למתכונת הישנה של נוהל פניה ליק”ר? לחכות 3 חודשים למענה? לקבל סירוב, לפנות לועדת ערר וכך הלאה? לדעתי מטרת המכתב ברורה והיא להראות לשר הבריאות החדש ניצן הורוביץ מי הבוס. המנכ”ל לוי חתום, אבל מנהל היק”ר יובל לנדשפט הוא שכתב”.

רופא אחר ביקש להוסיף כי הנוהל, או יותר נכון התזכורת לנוהל, מגיעה במקביל להטמעת תוכנת מחשב חדשה שגם ככה דורשת מהרופאים להשקיע זמן נוסף מעבר למה שהיה עד כה, והיא גם מלאה בתקלות. “זמן הפקת הרישיון גם ככה התארך בכ-30%,” ציין.

רשיון קנאביס – רק בהמלצת רופא מומחה

כאמור על פי הנוהל, רופאים שבכל זאת יתעקשו להמשיך לקבל בפרטי ולא בציבורי לא יוכלו לנפק רישיון בעצמם אלא יוכלו, כמו באסדרה הישנה, רק לשלוח המלצה למשרד הבריאות לבחינה ואישור של רופאי היק”ר. במסגרת הציבורית, המטופלים יאלצו להמתין זמן רב לתורים פנויים. “רופא המטפל במטופל שלא במסגרת הציבורית הנקובה בכתב ההסמכה שלו, יכול להגיש בקשה והמלצה ליק”ר בלבד למתן רישיון למטופל,” נכתב. “בקשה זו תוגש בהתאם להתוויה ותיבחן על ידי היק”ר וככל שיוחלט לקבלה יונפק רישיון על ידי היק”ר בלבד.”

“רופא במסגרת ציבורית יכול לתת רישיון גם למטופלים שלא בתחום מומחיותו ושאינם בטיפולו, אך זאת רק לאחר שהמטופל עמד במלוא הדרישות לפי נוהל 106 לרבות קיומה של המלצת מומחה בתחום הרלוונטי, המטפל במטופל, הממליץ על מתן טיפול בקנאביס ומתחייב להמשיך לפקח ולעקוב אחר השפעת הטיפול על המטופל ולדווח במקרה הצורך או על פי דרישה על מצב המטופל למנהל שהנפיק את הרישיון או ליק”ר,” נכתב עוד.

יובל לנדשפט
“המנכ”ל חתום, אבל מנהל היק”ר כתב. המטרה – להראות לשר הבריאות מי הבוס” – יובל לנדשפט, מנהל היחידה לקנאביס רפואי (צילום מסך: “כאן 11”)

המחיר של 278 ש”ח, שנקבע כאמור בועדת הבריאות, לא מופיע אמנם במפורש במסמך ולכן חלק מהרופאים לא בטוחים שזו הכוונה, אך כן סביר להניח שזו הכוונה, על בסיס הקביעה במסמך לפיה “גביית תשלום על מתן רישיונות יכולה להיעשות רק באמצעות המסגרת הציבורית ורק בהתאם למה שהותר למסגרת לגבות וככל שהותר למסגרת לגבות”.

בנוסף ישנה התייחסות במכתב למה ששימש חלק מהרופאים כ”מעקף” לקבלת תשלום מעבר ל-278 השקלים, למשל בעבור יעוץ מקדים, בדיקת תיקים וכיוצ”ב. “חל איסור מוחלט לגבות בכל דרך אחרת שהיא תשלום בגין מתן הרישיון, ובכלל זה במסגרת גבייה פרטית, התניית שירות בשירות אחר, וכו’,” נכתב. סעיף זה עשוי כמובן לצמצם את הפעילות הנרחבת לאחרונה של ארגונים שמציעים שירותי יעוץ לקבלת רישיון ומקשרים את המטופלים עם רופאים מוסמכים העובדים עמם.

משרד הבריאות, שר הבריאות ניצן הורוביץ ומנכ”ל משרד הבריאות חזי לוי, סירבו להגיב לכתבה.

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר