בכל 4 שעות מוגש כתב אישום פלילי בגין שימוש עצמי בקנאביס

למרות החוק שנקרא "אי הפללה באחריות" המדינה ממשיכה להגיש מעל 200 כתבי אישום בכל חודש בגין העבירה הפעוטה של שימוש עצמי בקנאביס. הסיבות לכך: הקמת רעש, השלכת הג'וינט הצידה, סינון קללה לשוטר עד שהוא נעלב, ועוד...

נתונים חדשים שנחשפים כאן לראשונה ומבוססים על תשובת המשטרה לבקשת חופש מידע שהגיש מגזין קנאביס, מראים כי גם לאחר כניסתה לתוקף של המדיניות שכונתה על ידי הממשלה ‘אי-הפללה’, עדיין רוב מוחלט (75%) מכתבי האישום נגד החזקת סמים לשימוש עצמי עדיין מוגשים בגין החזקת קנאביס לשימוש עצמי.

כזכור, חוק ‘אי-הפללה באחריות’ שקידם והטמיע השר לבטחון פנים לשעבר גלעד ארדן במענה למחאה ציבורית רחבה על הפללה של צרכנים, עידכן את הענישה הפלילית בגין החזקת קנאביס לשימוש עצמי בקנסות כספיים למעט בארבעה תרחישים שבהם עדיין נפתח הליך פלילי:

  1. אדם שביצע ‘עבירה נלווית’ להחזקת הקנאביס לשימוש עצמי, כלומר ביצע במקביל עבירה אחרת, למשל הפריע לשוטר במילוי תפקידו. במקרה כזה תחול ענישה פלילית בגין החזקת הקנאביס למרות שהיה לשימוש עצמי וגם בגין העבירה הנלווית.
  2. אדם שיש לו רישום פלילי קודם כזה או אחר.
  3. אדם שנתפס מחזיק קנאביס לשימוש עצמי מעל 3 פעמים.
  4. קטין מתחת לגיל 18.

עוד לפני שחוק ה’אי-הפללה’ של ארדן נכנס לתוקף באפריל 2019, כבר נשמעה לא מעט ביקורת על ארבעת ההחרגות הללו שהוא מכיל, שהמשמעות שלהן בפועל היא המשך הפללתם של לפחות חלק צרכני הקנאביס שעושים זאת לשימוש עצמי בלבד ולמרות ההבנה ששימוש עצמי לא צריך להיחשב עבירה פלילית בכל מקרה.

חוק הקנסות: ירידה בהפללה, עלייה באכיפה

אכן, תחת החוק החדש שנכנס לתוקף באפריל 2019 חלה ירידה משמעותית של קרוב ל-50% במספר התיקים הפליליים שנפתחו בגין שימוש בקנאביס, אך כפי שנחשף במגזין קנאביס עדיין נפתחים בממוצע מעל 1,000 מהם בכל חודש – יותר מאשר נגד כל שאר הסמים ביחד.

רב ניצב קובי שבתאי, מפכ"ל המשטרה (צילום: דוברות משטרת ישראל)
רב ניצב קובי שבתאי, מפכ”ל המשטרה (צילום: דוברות משטרת ישראל)

כאשר לוקחים בחשבון גם את דו”חות הקנאביס (הקנסות) שחולקו במסגרת החוק החדש, המספר של סך כל פעולות האכיפה המשטרתית (דו”חות כספיים + תיקים פליליים) נגד שימוש עצמי בקנאביס לא ירד כלל – אלא דווקא עלה ב-47% תוך שנה, מ-1,871 תיקים בפברואר 2019, ל-2,784 תיקים ודו”חות בפברואר 2020.

מכיוון שחלק גדול מהתיקים הללו שנפתחים במשטרה נסגרים בסופו של דבר ללא הגשת כתב אישום, ביקשנו לקבל מהמשטרה את מספר תיקי השימוש בקנאביס שבהם כן הוגש כתב אישום, על מנת לבדוק כמה מתוך כלל כתבי האישום שהוגשו בגין שימוש עצמי בסמים מכל הסוגים היו בגין שימוש בקנאביס, כלומר – עד כמה המשטרה ממשיכה למקד את מאמציה בצרכני קנאביס.

200+ כתבי אישום בחודש בגלל שימוש עצמי בקנאביס

כפי שניתן לראות בגרף שלהלן, מאז כניסתו לתוקף של חוק ה’אי-הפללה’ באפריל 2019 הוגשו בממוצע 275 כתבי אישום מדי חודש בגין שימוש עצמי בסמים בכלל, שמתוכם בממוצע 207, כלומר כ-75%, בגין שימוש עצמי בקנאביס ורק כרבע בגין שימוש בסמים אחרים.

מספר כתבי האישום שהוגשו בממוצע מדי חודש עבור שימוש בסמים, בחלוקה לקנאביס מול כל שאר סוגי הסמים, 2019-2020
מספר כתבי האישום שהוגשו בממוצע מדי חודש עבור שימוש בסמים, בחלוקה לקנאביס מול כל שאר סוגי הסמים, 2019-2020

מהנתונים הללו ניתן להסיק בבירור כי למרות ה’אי-הפללה’, מירב מאמציה הפליליים של המשטרה נגד שימוש עצמי בסמים עדיין מתמקד בשימוש עצמי בקנאביס, ולא בסמים אחרים.

עוד דבר מעניין במיוחד שניתן לראות בגרף הוא שמספר כתבי האישום שהוגשו בממוצע בכל חודש בשנת 2020 היה כמעט זהה לחלוטין לזה של שנת 2019 – זאת על אף מגפת הקורונה והסגרים וההגבלות שהוטלו בעקבותיה. כל אלו לא הביאו אפילו לירידה המזערית ביותר ברמת האכיפה הפלילית כנגד שימוש עצמי בסמים או בקנאביס בפרט.

הסיבה להמשך ההפללה: “עבירה נלווית”

כפי שהזכרנו קודם, יש 4 תרחישים בהם מדיניות האי-הפללה אינה “תופסת”, כלומר אינה בתוקף: אדם שביצע עבירה נלווית, אדם בעל רישום פלילי, אדם שנתפס מעל 3 פעמים, או קטין מתחת לגיל 18.

הנתונים החדשים שנחשפים כאן מראים כי מתוך 4 הסיבות הללו להפללת צרכני קנאביס, הסיבה הנפוצה ביותר היא “ביצוע עבירה נלווית” במקביל לעבירה של החזקת הקנאביס לשימוש עצמי – שני שליש מכתבי האישום בגין שימוש עצמי בקנאביס מוגשים בגין סיבה זו, בעוד ששלוש הסיבות האחרות יחדיו מהוות רק כשליש.

מספר כתבי האישום שנפתחו עבור שימוש עצמי בקנאביס לפי הסיבה שבגינה לא חל חוק ה'אי-הפללה' באותו המקרה, 2019 (החל מאפריל) - 2020
מספר כתבי האישום שנפתחו עבור שימוש עצמי בקנאביס לפי הסיבה שבגינה לא חל חוק ה’אי-הפללה’ באותו המקרה, 2019 (החל מאפריל) – 2020

הנתונים הללו כמובן מעלים את השאלה מה הן אותן “עבירות נלוות” הנפוצות ביותר שגורמות להפללתם של צרכני קנאביס, וגם כאן התשובה מצויה במענה של משטרת ישראל לבקשת חופש המידע שהגשנו.

העבירות הנלוות שמובילות להפללת צרכני קנאביס

העבירה הנלווית הנפוצה ביותר בפער גדול היא ‘תקיפת/הכשלת שוטר’, אשר מופיעה לצד שימוש עצמי בקנאביס ב-714 כתבי אישום, ומהווה כמעט רבע (23%) מכל העבירות הנלוות שהובילו להפללתם של צרכני קנאביס בשנתיים האחרונות. ראוי להזכיר שכל ניסיון לזרוק את הקנאביס או להיפטר ממנו כשהשוטר מגיע מהווה למעשה ‘הכשלת שוטר’ תחת החוק.

שיעור העבירות שמופיעות הכי הרבה לצד החזקת קנאביס מתוך כלל כתבי האישום בהם החזקת הקנאביס נלוות לעבירות אחרות, 2019-2020
שיעור העבירות שמופיעות הכי הרבה לצד החזקת קנאביס מתוך כלל כתבי האישום בהם החזקת הקנאביס נלוות לעבירות אחרות, 2019-2020

במקום השני מופיעה העבירה בעלת הניסוח המעורפל ‘עבירות נגד הסדר הציבורי’ עם 486 כתבי אישום שמהווים 15% מהעבירות הנלוות של צרכני הקנאביס. לפי נתונים שפרסמה המשטרה ב-2012, המונח ‘עבירות נגד הסדר הציבורי’ מתייחס בעיקר לעבירה של ‘הקמת רעש והפרעת מנוחה’. במילים אחרות, 15% מצרכני הקנאביס שהוגש נגדם כתב אישום בגין שימוש עצמי בקנאביס איבדו את ה’זכות’ שלהם לאי-הפללה תחת החוק משום שהם כביכול עשו רעש.

ראוי להתעכב לרגע גם על העבירה שנמצאת במקום השלישי ברשימה ומהווה 10% מסך כל העבירות הנלוות שהובילו להפללתם של צרכני קנאביס – ‘עבירות הנוגעות לנחלת המשפט’. כשקיבלנו את הנתונים מהמשטרה, פנינו לכמה עורכי דין כדי לשאול מה המשמעות של הביטוי ‘עבירות הנוגעות לנחלת המשפט’. אף אחד מהם לא ידע ולא היתה לכך תשובה ברשת, אז פנינו למשטרה בשאלה.

התשובה שקיבלנו ממשטרת ישראל הייתה רשימה של לא פחות מ-209 עבירות שונות שאת כולן יחד מקבצת המשטרה בנתונים שהיא מציגה תחת השם הכולל ‘עבירות הנוגעות לנחלת המשפט’, מבלי לספק פילוח נוסף של הנתונים ל-209 העבירות השונות.

על פניו, לא נראה שיש מכנה משותף שקושר בין כל העבירות שנכללות תחת שם זה, בו נכללות בין היתר עבירות כמו “הצפנת צוואות”, “פרסומים אסורים/מזיקים”, “העברת נגיף מחשב כדי לגרום נזק”, “העברת מידע כוזב במחשב”, “קבורה ללא רשיון”, ואפילו העבירה התמוהה “הימנעות מלעזור לשוטר”.

כאמור, ביצוע כל עבירה נלווית כזאת במקביל להחזקת קנאביס לשימוש עצמי, כולל לדוגמה “העברת מידע כוזב במחשב” או “הימנעות מלעזור לשוטר”, הופכת את החזקת הקנאביס עצמה לעבירה פלילית תחת החוק הנוכחי ולכזו שלא ניתן לתת בגינה קנס כספי בלבד.

אל כתבי האישום הללו מתווספים כמובן מעל 30 אלף קנסות שנרשמו בגין שימוש עצמי בקנאביס מאז כניסתו לתוקף של חוק ה’אי-הפללה’, בסכום מצטבר של כ-35 מיליון ש”ח, כך על פי בדיקת מגזין קנאביס על בסיס נתונים שנתקבלו מטעם המשטרה ורשות האכיפה והגבייה. יחד עם הריבית שיצטרכו לשלם אלו שכבר מאחרים בתשלום הקנסות, צפויה המדינה להרוויח 42.6 מיליון ש”ח מקנסות הקנאביס שנרשמו בשנים 2019-2020.

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר