בקרוב יצוא קנאביס חופשי – גם של מוצרים האסורים לשיווק בישראל

בשורה ליצרני הקנאביס הישראליים: הצעת מחליטים שפרסמה הממשלה מבקשת להתיר יצוא של מוצרי קנאביס גם אם הם אינם עומדים בתקני הייצור של משרד הבריאות, גם אם מדובר בגנטיקה ותוצרי ריבוי, וגם אם מדובר במוצרי קנאביס שאסורים לשיווק בישראל כגון מיצויים חזקים, פתיליות או טבליות - דבר שהיה אסור עד כה. כל זאת בשני תנאים

על רקע דחיית העתירה לבג”ץ שביקשה להתיר יצוא קנאביס רפואי לחברות ישראליות גם אם אינן עומדות בתקני משרד הבריאות, כפי שנחשף לראשונה במגזין קנאביס השבוע, הממשלה פרסמה אתמול (חמישי) טיוטת הצעת מחליטים להערות הציבור ובה תכנית להתרת יצוא קנאביס חופשי גם ללא תקנים אלו וכן של מוצרי קנאביס שאסורים לשיווק בישראל.

על פי הצעת המחליטים, שפורסמה על ידי אגף התקציבים של משרד האוצר, מי שמחזיק ברישיון לפעילות בתחום הקנאביס הרפואי יוכל לייצא מוצרי קנאביס לחו”ל במידה והוא מחזיק בהיתר יבוא ספציפי מהמדינה המייבאת ותו לא, וזאת גם אם לא עומד בתקני הייצור של משרד הבריאות וגם אם מדובר במוצרים שאסורים לשיווק בענף הקנאביס הרפואי בישראל.

כך למשל, יתאפשר לפי הצעה זו יצוא של גנטיקה של קנאביס לרבות ייחורים, זרעים ותרביות רקמה – דבר שמותר היום בישראל רק בייבוא ולא בייצוא. כמו כן יתאפשר יצוא של מוצרי קנאביס כגון טבליות, מיצויים המכילים יותר מ-28% THC, עטי אידוי, נרות רקטליים, קרמים, פתיליות ועוד – גם אם כאמור מוצרים אלה אסורים בישראל לשיווק למטופלים.

התנאי לכך הוא שמדינת היעד תספק לבעל הרישיון אישור לפיו היא מכירה בכך שמדינת ישראל לא אישרה את המוצר והוא אינו מפוקח על ידה, וכן בתנאי שהייצור של מוצרים אלו נעשה בנפרד מהייצור של המוצרים שמאושרים לשיווק בישראל, כלומר בפס ייצור נפרד לגמרי מה שכמובן כרוך בעלויות נוספות.

“במטרה לקדם את ייצוא הקנאביס הרפואי מוחלט לתקן את סעיף 1 להחלטה 4490 כך שיותר לבעל רישיון עיסוק בקנאביס לייצא מוצרי קנאביס רפואי כל עוד בעל רישיון העיסוק מחזיק בידו היתר ממדינת היעד לקבל אליה את מוצרי הקנאביס האמורים (להלן – היתר יבוא), וזאת אף אם בעל רישיון העיסוק לא עמד בתקני האיכות שנקבעו ופורסמו על ידי משרד הבריאות בהתאם להחלטה מס’ 1587 מיום 26 ביוני 2016 שעניינה שימוש בקנאביס למטרות רפואיות ולמחקר, ואף אם בעל רישיון העיסוק לא עמד בסטנדרטים אשר התווה משרד הבריאות, לשיווק מוצרי קנאביס רפואי למטופלים בישראל,” נכתב.

“משרד הבריאות יאפשר ייצוא לכלל המוצרים, לרבות מוצרי עישון, שמנים, מוצרים מבוססי אידוי וטבליות, וכן חומר גלם בצובר לרבות תפרחות באריזות מסחריות ומיצוי מהול או לא מהול של קנאביס רפואי וחומר צמחי הניתן לריבוי כגון צמחים, זרעים, ייחורים, תרביות רקמה, חלקי צמח וכיו”ב,” נכתב עוד. “יובהר, כי ייצור של מוצרי קנאביס שאינם מאושרים לשיווק בישראל ייעשה בהפרדה מייצור של מוצרים המאושרים לשיווק בישראל”.

על מנת לקבל אישור יצוא שכזה, על פי הצעת המחליטים, יצטרך בעל רישיון העיסוק בקנאביס להציג אישור מהרשות המוסמכת במדינת היעד כי היא מכירה בכך שהמוצרים לא אושרו על ידי הרגולטור בישראל או שטרם התקבל אישורו לשיווק למטופלים והם אינם מפוקחים על ידו, וכן תצהיר שהוגש לרשות המוסמכת במדינת היעד בתהליך קבלת ההיתר לשיווק המוצר במדינת היעד, שבמסגרתו הוצהר שהמוצרים לא אושרו על ידי הרגולטור בישראל או טרם התקבל אישורו לשיווק למטופלים והם אינם מפוקחים על ידו, לפי העניין.

בדברי ההסבר להצעת המחליטים, שנתונה להערות הציבור עד שבוע הבא (31.7), נכתב כי “משיח שקיים הצוות שהוקם לפי סעיף 9 להחלטה 4490 ובחן את התקדמות תהליכי היצוא עם מגוון בעלי רישיון עיסוק בקנאביס, עלה כי היקף יצוא הקנאביס הרפואי מישראל בשנת 2020 הינו זעיר בהשוואה להערכת הצוות שעמדה על בין 1 ל-4 מיליארד ש”ח, הערכה הכוללת רק מדינות שהביעו התעניינות בייבוא קנאביס רפואי מישראל. עוד עלה, כי התנאים שנקבעו לעניין יצוא קנאביס בהחלטה 4490 הובילו לירידה בהיקף השוק הפוטנציאלי ליצוא קנאביס רפואי.”

לפיכך נקבע “לתקן את החלטה 4490 באופן שיאפשר לבעלי רישיון עיסוק בקנאביס להרחיב ולגוון את אפשרויות היצוא ובכך לאפשר את פיתוח תעשיית הקנאביס בישראל ופיתוח הכלכלה הישראלית” וכן “מוצע לקבוע כי משרד הבריאות יאפשר יצוא כאמור לכלל המוצרים, לרבות מוצרי עישון, שמנים, מוצרים מבוססי אידוי וטבליות, וכי יתאפשר יצוא של חומר גלם בצובר, לרבות תפרחות באריזות מסחריות ומיצוי מהול או לא מהול של קנאביס רפואי.”

על פי הצעת המחליטים (PDF, מקור) האיסור על יצוא מוצרי קנאביס שאינם ניתנים לשיווק בישראל “נבע, בין היתר, מהחשש שבעקבות הייצוא, ישראל תאבד את מקומה המוביל בהיבטים של מחקר ופיתוח, רפואי וחקלאי”. עם זאת, על פי הכתוב, “מאחר שייצוא חומר צמחי הניתן לריבוי באופן הפוגע בחברות המייצאות, נוגד את האינטרסים הכלכליים שלהן, ואין זה סביר שחברה תפעל באופן זה, נראה כי חשש זה אינו משמעותי.”

נראה שהממשלה נחשפה אולי גם לטענות האורח האמריקאי מייקל סטארומיטיס שביקר כאן לאחרונה ובריאיון בלעדי למגזין קנאביס ציין שהאיסור על יצוא גנטיקה פוגע קשות בכלכלה הישראלית ועשוי להיות שווה מיליארדים לשוק המקומי. “יצוא של חומרים הניתנים לריבוי עשוי להוביל לפיתוח התעשייה המקומית ובכך יתרום לכלכלה הישראלית,” נכתב בהצעת המחליטים. “על כן מוצע בסעיף זה לתקן את החלטה 4490 ולאפשר יצוא של חומר צמחי הניתן לריבוי, כגון: צמחים, זרעים, ייחורים, תרביות רקמה וחלקי צמח וכיו”ב.”

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר