בג"ץ הקנאביס הרפואי: החלטה סופית עלולה להתעכב עוד זמן רב

חברת "בזלת" המחזיקה במפעל קנאביס טוענת כי יש לצרף לדיונים בבג"ץ את מאות העוסקים בענף שכן גם הם מושפעים מכל החלטה - מה שעלול לעכב משמעותית כל פסיקה בעניין. בנוסף דורשת החברה להבהיר האם חובה לחזור לייצר במתכונת הישנה או רק למכור באופן זה. "לא נקבל מוצרים שיכתימו את המפעל," נטען.

חברת הקנאביס הרפואי "בזלת" הגישה הבוקר (א') תגובה לבג"ץ ובה דרישה לצרף לדיונים בעתירה עוד מאות גורמים נוספים בענף. אם יקבלו השופטים את הבקשה עלולה להתעכב ההחלטה הסופית בסוגיה זו זמן רב נוסף – יש אומרים גם עד חודשים או אפילו שנים קדימה.

בנוסף דורשת "בזלת" מהשופטים להבהיר כיצד עליה לפעול מול חוות הגידול להן נתנה שירותי אריזה ושינוע באסדרה הישנה. לדבריה כעת היא אינה מוכנה לקבל עוד את תוצרתן שכן זו מכילה לדבריה שאריות חומרי הדברה וחומרים מסוכנים ש"יכתימו" את המוצרים החדשים.

למעשה רבים ציפו שכבר מחר (16.12) יפרסמו שופטי בג"ץ החלטה משמעותית בתיק, זאת לאחר שדרשו ממשרד הבריאות למסור עד מחר תגובה לטענת החברות מסוף השבוע לפיה משרד הבריאות הוא שמונע מהן לחזור למכור באסדרה הישנה כפי שקבעו השופטים בכך שאינו מתיר להן לייצר קנאביס במתכונת הישנה.

אך מאחר ועתה דורשת "בזלת" בפנייתה לצרף לדיוני הבג"ץ לא רק את כל 8 חוות הגידול ו-4 המפעלים אלא גם את כ-60 בתי המרקחת הפעילים בתחום וכן מאות יזמים שנמצאים בשלבים ראשוניים של הקמה, ואם יקבלו השופטים את הדרישה, התכתובות בין הצדדים עלולות להיארך זמן רב מאוד.

"יש לצרף לעתירה את כלל הגורמים בתחום"

"בית המשפט מתבקש להורות על צירופם לעתירה של כל הגורמים שפעלו בתחום מוצרי הקנאביס הרפואי ערב כניסת האסדרה החדשה לתוקף אשר בשלב זה אינם משיבים בעתירה ושל כל הגורמים שקיבלו רישיון עיסוק או בתהליכי קבלת רישיון עיסוק," נכתב.

לדברי החברה "נוצר מצב אבסורדי בו החלטות בית המשפט חלות רק על חלק מהגורמים שפעלו בתחום. ישנם גורמים רבים נוספים שהינם רלוונטיים לרבות כל הגורמים שפעלו ופועלים לצורך קבלת רישיון עוסק ממשרד הבריאות תוך השקעת סכומים לא מבוטלים שטענותיהם לא מופיעות בפני בית המשפט ושקבלת הסעדים המבוקשים (הקפאת הרפורמה מ"ק) עלולה לפגוע בהם באופן ישיר".

"העותרת בחרה מסיבה שאינה ברורה לכלול רק את משרד הבריאות ומשרד החקלאות ולא את כל יתר העוסקים בתחום," נכתב עוד. לחיזוק הטענה מצטטת "בזלת" את דברי השופטים עצמם שקבעו בדיון שנערך בסוף חודש יולי 2019 כי "באות כוח העותרת ימציאו עותק מכל כתבי בי הדין שהוגשו בעתירה… לגורמים שעשויים להיות בעלי עניין בעתירה ובתוצאותיה".

לטענת החברה העותרות לא ביצעו את הוראת השופטים ולא צירפו לעתירה את כל הגורמים הרלוונטיים. "כלומר העותרת עשתה דין לעצמה ולא פעלה בהתאם להחלטת ביהמ"ש," נכתב. "ככל וטענת העותרת כי הדרישה להמצאת מלוא כתבי בי הדין לכל הגורמים הינה מכבידה, היה עליה לכל הפחות להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט".

לסיכום קבעו כי "לאור רשלנותה של העותרת, משלא צירפה מלכתחילה את כל הגורמים הרלוונטיים לעתירה כמשיבים ומשלא מילאה אחר הוראות בית המשפט הנכבד, בפני בית המשפט לא עומדת התמונה המלאה באשר לסוגיה העומדת בבסיס העתירה. כל המתואר יצר מצב לא סביר בו רק חלק מהעוסקים הינם משיבים לעתירה".

בנוסף טוענת החברה כי אי-צירופם של כלל הגורמים לדיון בעתירה גורמת לאפליה בין חברות מהאסדרה הישנה לאלו שבחדשה וכן לאפליה דומה בין המטופלים באסדרה הישנה לאלו שבחדשה. "יוצא אפוא רק חלק מהעוסקים כפופים לצו והעוסקים האחרים 'זוכים' ליתרון תחרותי בכך שאינם מחויבים לפעול על פי צו הביניים כלשונו, לכאורה על חשבון ציבור המטופלים," הוסבר.

"מוצרי האסדרה הישנה מסוכנים למטופלים"

בפנייה נוספת, נפרדת, מבקשת "בזלת" מבג"ץ להבהיר כיצד עליה פעול מול חוות הגידול הותיקות, חברת "קנדוק" וחברת "IMC", עבורן היא סיפקה שירותי אריזה ושינוע במסגרת האסדרה הישנה. לדברי "בזלת" על בג"ץ לקבוע כי חוות הגידול תוכלנה להעביר אליה רק מוצרים בתקן החדש וזאת "בשל חיידקים ורעלנים שנמצאים בחומרי הגלם ולאור סכנות בריאותיות לציבור המטופלים הטמונות בייצור מוצרי קנאביס רפואי שלא בתנאי GMP".

עוד מסבירה החברה כי היא מעדיפה לפעול באסדרה החדשה בלבד וטוענת כי היא עצמה כלל לא אמורה לפעול לפי הצו שנתנו השופטים לחזרה זמנית לנהלי האסדרה הישנה. "בזלת לא היתה צד לרישיונות האסדרה הישנה אלא היתה קבלן משנה בלבד של חוות הגידול". לפיכך היא טוענת כי "רשיונות המטופלים שהוארכו במסגרת צו הביניים אינם מופנים כלפי בזלת" וכן כי היא השקיעה למעלה מ-50 מיליון ש"ח בהקמת המפעל ולכן לא תסכים להכניס אליו מוצרי אסדרה ישנה ש"יכתימו" את המוצרים האחרים. מדובר לדברי החברה בנזק כספי עצום.

"ברשות בזלת לא נותר חומר של הסדרה ישנה אותו ניתן לספק למטופלים של ההסדרה הישנה," הודגש. "לאור זאת לא קיים ברשות בזלת מלאי הסדרה ישנה אותו היא יכולה לספק". בעקבות ההחלטה פנתה בזלת לחוות הגידול איתן עבדה, קנדוק ו-IMC, בשאלה אם ברצונן להמשיך להתקשר עם בזלת כספק משנה לצורך אספקת מוצרי הסדרה ישנה "אך אלו סירבו ובכך מודות כי האחריות לאספקת מוצרי קנאביס רפואי בהתאם להסדרה הישנה הינה של חוות הגידול בלבד".

לטענת "בזלת" הבקשה שהגישו "קנדוק" ו-"IMC" לאפשר להן לחזור לייצר במתכונת הישנה אינה ישימה מאחר ו"ייצור שלא בהתאם להוראות ההסדרה החדשה טומן בחובו סיכון מוגבר לבריאות המטופלים שכן לפי בדיקות שעשתה בזלת חומרי הגלם של האסדרה הישנה כוללים חיידקים בשיעורים משמעותיים והם אינם ראויים בריאותית לשימוש אצל מטופלים ואף חלקם עלולים לפגוע במטופלים כל עוד לא יעברו ייצור בתנאי GMP".

לפיכך דורשת החברה מבג"ץ לדחות את הבקשה של "קנדוק" ו-"IMC" להתיר להן לחזור לייצר במתכונת הישנה. כזכור החברות טענו בשבוע שעבר כי לא משתלם להן למכור קנאביס שיוצר בתקנים החדשים במחירים הישנים ועל כן ביקשו מהשופטים להתיר להן לשוב לייצר כבעבר. "יש לדחות את בקשת המשיבות לבצע ייצור עצמי שלא בתנאי GMP," כתבה החברה.

לסיום מדווחת "בזלת" כי פנתה למשרד הבריאות בעקבות צו הביניים שנתן בג"ץ וביקשה הבהרה לגבי נהלי הגידול והייצור. "משרד הבריאות השיב כי אין כל שינוי בכל הנוגע לתנאים ולאמות המידה לגידול קנאביס וכי לגבי ייצור מוצרים שלא בהתאם לכללי האיכות, הגם שהתקבלו בקשות לעשות כן, בהמשך להחלטת בית המשפט בבג"ץ בשלב זה לא ניתן כל אישור לדבר".

עדכון (16.12, 20:35): בג"ץ הורה לכל החברות המשיבות בהן נקבה "בזלת" להשיב לבג"ץ עד 22.12.19.


ערוץ קנדוק ערוץ פיס נטורלס
ערוץ פיס נטורלס
ערוץ קנדוק

חדשות
Back to top button
שינוי גודל פונט