רפורמת הקנאביס: מי יקבל רשיון גידול או פתיחת עסק בענף

בעלי עסקים המעוניינים להצטרף לענף הקנאביס הרפואי, לפתוח חוות גידול או למכור בבית מרקחת – יוכלו בקרוב לעשות זאת ברישיון משרד הבריאות. אתמול אישרה הממשלה את רפורמת הקנאביס הרפואי ולהלן התנאים להקמת עסקים חדשים בענף.

רפורמת הקנאביס הרפואי עליה עמלו במשרד הבריאות בשנה האחרונה אושרה אתמול בממשלה ועתידה להסדיר באופן סופי את הענף בישראל ואת שינוי אופן תהליכי הייצור והחלוקה למטופלים.

במקום 9 חברות שמגדלות, מייצרות, אורזות, מבקרות ומחלקות את הקנאביס לחולים, תופרד השרשרת ל-5 חוליות נפרדות כשבכל אחת מהן עד כמה עשרות חברות.

כל חברה פרטית שתרצה תוכל להגיש בקשה לרישיון לאחת או יותר מהחוליות – ללא הגבלה קבועה מראש למספר החברות. החוליות מהן תורכב שרשרת הייצור יהיו מופרדות אחת מן השנייה מבחינה רישומית גם אם נמצאות בסמיכות באותו מתחם ותחת אותה בעלות.

אך מי יוכל לקבל רישיון לגידול קנאביס, או לייצור שמני קנאביס, או לחלוקתו בבתי מרקחת? להלן דרישות משרד הבריאות עבור מי שמתכונן להצטרף:

קנאביס רפואי – שרשרת הייצור

בראש שרשרת הייצור יעמוד “המרכז הלאומי למחקר קנאביס” שהקמתו החלה לאחרונה בטקס הנחת פינה חגיגי עליו דיווחנו לראשונה. מרכז זה יהיה האחראי על כל תחום הגנטיקה של זני הקנאביס הרפואי ויפקח ויספק את התוצרת למשתלות.

משתלה

“משתלה” (חוות ריבוי) – גוף שיהיה אחראי על גידול, גנטיקה וטיפוח של זני קנאביס ואספקתם לחוות הגידול כשהם נושאים תווית סימון וזיהוי ייעודית.

בכדי לקבל רישיון להקמה וניהול של “משתלה” יהיה על המועמד להיות אזרח או חברה ישראלית, הבעלים של הקרקע החקלאית בה יגודלו הצמחים ועם הקצאת מים. כמו כן יידרש אישור של ועד היישוב והאגודה החקלאית לקיום הפעילות. בנוסף יידרש אישור של משטרת ישראל ועמידה בתקני אבטחה וייצור נאותים (תקן IMC-GAP – יפורסם בקרוב על ידי משרד הבריאות, מבוסס על תקן GACP של ארגון הבריאות העולמי). על המבקש רישיון למשתלה לוודא כי בידיו הסכם מוכן וחתום עם החוליה הבאה בשרשרת – חוות הגידול.

חוות גידול

“חוות גידול” – גוף חקלאי בעיקרו שיהיה אחראי רק על גידול צמחי הקנאביס. הוא יקבל את השתילים הצעירים מהחוליה הראשונה, המשתלה, יגדל את הצמחים ויעבירם בסוף התהליך לחוליה הבאה. לא יאושרו רשיונות גידול לצריכה עצמית.

בכדי לקבל רישיון לניהול “חווה” על המועמד להיות אזרח או חברה ישראלית, בעלים של הקרקע החקלאית בעלת הקצאת מים המאפשרת את הגידול וכן אישור של ועד היישוב והאגודה החקלאית לקיום הפעילות. בנוסף עליו לעמוד באמות מידה חקלאיות ראויות בתקני IMC-GAP שיפורסמו בקרוב על ידי משרד הבריאות ומבוססות בעיקרן על הקווים המנחים של ארגון הבריאות העולמי לצמחי מרפא והתקן הבינ”ל לתנאי גידול נאותים של פירות וירקות. בנוסף יידרש אישור של משטרת ישראל ועמידה בתקני אבטחה (IMC-GSP). על המבקש רישיון למשתלה לוודא כי בידיו הסכם מוכן וחתום עם החוליה הקודמת והבאה בשרשרת – המשתלה ומפעל הייצור.

מפעל ייצור

“מפעל ייצור” – גוף שיהיה אחראי על איסוף חלקי הקנאביס מחוות הגידול ועיבודו למוצרים כגון שמנים, משחות, מיצויים שונים ועוד.

בכדי לקבל רישיון להקמה וניהול של “מפעל ייצור” על המועמד להיות אזרח או חברה ישראלית, בעלים של הקרקע והמבנים וכן אישור תב”ע או פטור על השטח בו יוקם המפעל. בנוסף יידרש אישור של משטרת ישראל ועמידה בתקני אבטחה IMC-GSP ותקני ייצור נאותים GMP. על המבקש רישיון למפעל ייצור לוודא כי בידיו הסכם מוכן וחתום עם החוליה הבאה בשרשרת – “בית המסחר”.

מאחר ומפעל ייצור הוא אחד החלקים המורכבים ביותר לתפעול ודורש בקרה ייחודית, פירסם משרד הבריאות נספח שלם הנוגע לתנאים בהם יש לעמוד בכדי לנהל עסק זה. כל הפרטים במסמך המלא (נספח ב’).

בית מסחר

“בית מסחר” – גוף שיהיה אחראי על אחסון מוצרי הקנאביס ועל הפצתם לבתי המרקחת.

בכדי לקבל רישיון להקמה וניהול של “בית מסחר” יהיה על המועמד להיות אזרח או חברה ישראלית, בעלים של הקרקע והמבנים וכן אישור תב”ע או פטור על השטח בו יוקם המפעל. בנוסף יידרש אישור של משטרת ישראל ועמידה בתקני אבטחה IMC-GSP ותקני ייצור נאותים (תקן GDP). על המבקש רישיון למשתלה לוודא כי בידיו הסכם מוכן וחתום עם החוליה הבאה בשרשרת – בתי המרקחת.

בית מרקחת

“בית מרקחת” – גוף שיהיה אחראי על חלוקת מוצרי הקנאביס לחולים המחזיקים ברשיון/מרשם והדרכתם.

בכדי לקבל רישיון להקמה וניהול של “בית מרקחת” יהיה על המועמד להיות אזרח או חברה ישראלית, ולהחזיק ברשיון עסק להפעלת בית מרקחת. בנוסף יידרש אישור של משטרת ישראל ועמידה בתקני אבטחה IMC-GSP. על המבקש רישיון למשתלה לוודא כי הרוקח האחראי אושר על ידי היק”ר (היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות).

עדכון: התנאים המלאים פורסמו

מעוניינים להגיש מועמדות?

בכדי להגיש מועמדות יש לפנות למשרד הבריאות כשאתם עומדים בכל התנאים המוגדרים. באפשרות כל גוף להגיש בקשה לרישיון לאחת או יותר – ואף לכל – החוליות בשרשרת.

פרטים למשלוח דואר: משרד הבריאות, היחידה לקנביס רפואי (יק”ר), רחוב ירמיהו 39, ת.ד 1176 ירושלים, מיקוד 9101002
כתובת דוא”ל: [email protected]

יחד עם זאת יש לזכור שמשרד הבריאות שומר לעצמו את הזכות לדחות כל בקשה, על אף עמידה בתנאים, זאת במידה ולא מצא “הצדקה כלכלית” לצירוף עוסק נוסף. נכון להיום מתוך 9 החברות בתחום מעריכים שרק שתיים הן רווחיות ועל כן לכאורה כבר כיום “אין הצדקה כלכלית” לצירוף של אף גורם נוסף.

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר