מגלגל...

ייצוגית: “ביטוח ישיר” ו”כלל ביטוח” מסרבות לממן קנאביס רפואי

סוגיית החזר ההוצאות עבור טיפול ורכישת קנאביס רפואי ממשיכה לצבור תאוצה: אחרי תביעה ייצוגית ראשונה שהוגשה בשנה שעברה נגד "מגדל", "הראל" ו"הפניקס", אתמול הוגשה תביעה ייצוגית גם נגד "ביטוח ישיר" ו"כלל ביטוח". התביעה מוגשת בין היתר בעקבות פסק דין טרי מביהמ"ש לתביעות קטנות שנחשף בשבוע שעבר במגזין קנאביס

בקשה לאישור תובענה ייצוגית הוגשה אתמול (א’) נגד שתי חברות הביטוח “ביטוח ישיר” (IDI חברה לביטוח בע”מ) ו”כלל ביטוח” (כלל חברה לביטוח בע”מ), בדרישה לפצות את כלל מטופלי הקנאביס הרפואי המבוטחים אצלן בפוליסה פרטית, בעבור הוצאות טיפול ורכישת קנאביס רפואי במשך 7 שנים אחורנית. את הבקשה לפיצוי, בסך מוערך של יותר מ-3 מיליון שקלים, הגישו לביהמ”ש המחוזי בתל אביב המטופלות רינת גל ומאיה פונימונסקי באמצעות עו”ד אמיר ישראלי.

הבקשה לאישור תובענה ייצוגית המוגשת כעת, מגיעה בעקבות חשיפת מגזין קנאביס מהשבוע שעבר אודות פסק דין טרי שחייב את חברת “ביטוח ישיר” לממן החזר הוצאות לרכישת קנאביס רפואי למטופלת המחזיקה בפוליסת ביטוח פרטית – חשיפה שזכתה לאחר מכן לפרסום גם באתרים אחרים. בנוסף מבוססת התביעה כעת על תביעה ייצוגית דומה שהוגשה במארס 2021 ועדיין מתנהלת, כרגע בשלב גישור, נגד חברות הביטוח “מגדל”, “הראל” ו”הפניקס”.

“בית המשפט מתבקש לתת צו הצהרתי לפיו הנתבעות פעלו בניגוד לדין ולהורות להן לשנות את התנהלותן ולהכיר בפניות מבוטחים לקבלת שיפוי בגין עלות קנאביס רפואי,” נכתב בפתח התביעה. “הואיל ומדובר במדיניות בלתי חוקית שנמשכה שנים, יתבקש ביהמ”ש להורות להן לפנות באופן יזום לכל מי שהיה מבוטח אצלן במשך 7 השנים שקדמו להגשת התובענה ולהזמינם לדרוש את השיפוי המגיע להם”.

בכתב התביעה טוען עו”ד ישראלי כי בדומה ל”מגדל”, “הראל” ו”הפניקס”, גם “כלל ביטוח” ו”ביטוח ישיר” פועלות באופן דומה ומסרבות לשפות מבוטחים בגין הוצאות טיפול ורכישת קנאביס רפואי, מהטעם שלטענתן לא מדובר ב”תרופה” על פי ההגדרה בחוק.

חברות הביטוח צודקות לכאורה בכל הנוגע להגדרה החוקית “היבשה” של קנאביס רפואי, שכן קנאביס אכן לא מוגדר כ”תרופה” על פי חוק. עם זאת, בפוליסות הביטוח שמציעות חברות הביטוח הן מפרטות מה היא “תרופה” מבחינתן, וזו כוללת לכאורה גם את הקנאביס, שכן ההגדרה שלהן לתרופה היא “חומר כימי או ביולוגי אשר נועד לטיפול במצב רפואי, למניעת החמרתו או למניעת הישנותו כתוצאה ממחלה או תאונה”.

אם עד כה, במסגרת התובענה הייצוגית נגד “מגדל”, “הראל” ו”הפניקס”, לא הגיעו להסכמה בשאלת הגדרת “תרופה” והאם היא כוללת קנאביס רפואי, בא כאמור בשבוע שעבר פסק הדין של בית המשפט לתביעות קטנות נגד “ביטוח ישיר”, בו קבע הרשם הבכיר אדי לכנר כי להבנתו דווקא כן מדובר ב”תרופה” בכל הנוגע להגדרות בפוליסה.

“הפרשנות להגדרה מהי ‘תרופה’ כהגדרתה בפרק ‘תרופות מיוחדות’ (בפוליסת הביטוח, מ.ק) היא מושא המחלוקת,” כתב לכנר בפסק הדין. “הנתבעת (ביטוח ישיר, מ.ק) תולה את כל יהבה ומבססת את טענות ההגנה העיקריות בסעיף האמור, וטוענת כי המקרה אינו עונה להגדרה של תרופה. איני שותף למסקנה זו. ראשית, נשאל האם הקנאביס נועד לטיפול במצב רפואי כפי שמתבקש בסעיף האמור, על שאלה זו ניתן לענות בחיוב. שנית, נשאל האם הטיפול הרפואי בגינו צורכת התובעת קנאביס הוא כתוצאה ממחלה כאמור בסעיף, גם על שאלה זו ניתן להשיב בחיוב. אם כן, השאלה היחידה במחלוקת, וגם טענת ההגנה המרכזית של הנתבעת, היא כי הקנאביס אינו חומר ביולוגי או כימי ומכאן שאינו עונה להגדרה של תרופה. איני שותף למסקנה זו.”

על בסיס החלטה זו מביהמ”ש לתביעות קטנות, וכתשובה לדחיית בקשותיהן של שתי המטופלות להחזר הוצאות, ולצד הצגת קבלות על רכישת קנאביס בסך של כ-1,500 שקל בחודש של כל אחת משתי המטופלות, נטען בכתב התביעה כעת כי “קנאביס רפואי ניתן במרשם ובאישור משרד הבריאות, נמכר כתרופה לכל דבר ועניין במקומות מפוקחים ומיושמות לגביו ‘אמות מידה רפואיות’ אותן יש ליישם גם כאשר נבחנת זכאותו של מבוטח לשיפוי במסרת פוליסת הבריאות”.

בסיכומו של דבר תובעות המטופלות את חברות הביטוח בסעיפים של התעשרות שלא כדין, חוסר תום לב והפרת חובות גילוי, ודורשות פיצוי עבורן ועבור כלל המטופלים המבוטחים אצל חברות הביטוח הללו, זאת בערך המוערך ידן ביותר מ-3 מיליון ש”ח.

בתשובה לשאלת מגזין קנאביס מדוע לא המתין לפסק דין בתיק שכבר מתנהל מול “מגדל”, “הראל” ו”הפניקס”, השיב עו”ד ישראלי: “מה יקרה אם ההליך הראשון יימשך 6 שנים ובינתיים תהיה התיישנות? זה שיש הליך נגד חברה אחרת לא עוצר את מירוץ ההתיישנות, לכן הגשנו את התביעה”.

מהחברות “כלל ביטוח” ו”ביטוח ישיר” לא נמסרה תגובה לידיעה זו.

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר