טוען...

רשמית: “לגליזציה בישראל – תוך כ-9 חודשים”

בשורה ענקית: הממשלה הודיעה שתאשר לגליזציה מלאה של קנאביס, ביטול הפללת הצרכנים והסדרת שוק חוקי למבוגרים. החוק יאושר בממשלה תוך זמן קצר ותוך 9 חודשים ייכנס לתוקף. הכל בכפוף לכך שהממשלה תחזיק מעמד ולא תתפזר.

לגליזציה בישראל – תוך 9 חודשים מאישור החוק בממשלה, כך הודיעה היום ממשלת ישראל. החוק יאושר כבר בקרוב בממשלה, ייתכן כבר בתוך כשבוע, ואז יחל הליך החקיקה.

הדו”ח המלא (172 עמודים) – כאן (PDF).

שר המשפטים אבי ניסנקורן: “הצוות הבינמשרדי הגיש היום את מסקנותיו. הדו”ח נותן את המסגרת לקידום החקיקה לצורך הסדרת התחום. זה אירוע משמעותי ולכן אנחנו מתכנסים כאן לעדכן את הציבור. זה נושא מורכב מהרבה בחינות ולכן שמענו מומחים חיצוניים, את חברי הכנסת ואת הציבור הרחב. מאחר ואנו רוצים ללמוד מנסיון בינלאומי הצוות שמע גורמים מחוץ לארץ שהתנסו בנושא כגון קנדה, ואת המסקנות של הלגליזציה של תחום הקנאביס בישראל, והפיק דו”ח מאוד יסודי וחשוב – איך מיישמים את נושא צריכת הקנאביס בישראל וביטול ההפללה. אני סומך את ידיי על מסקנות הצוות – והן ללכת לכיוון של לגליזציה של תחום הקנאביס. הגיעה העת, לאור נסיונות בעולם, ולאור מצב הצריכה בפועל בישראל, להתקדם בצורה אחראית, כזו שמשמרת את האיזון בין הבריאות בחברה הישראלית, והזכות של בנאדם להשתמש בקנאביס ולאזן בין הליברליזם והבריאות וההיבט החברתי אבל כן להתקדם ללגליזציה. אנחנו מברכים על המסקנה ונקדם אותה. החלק השני הוא אי-הפללה, זה יבוא יד ביד, צריך לדון על תקופת הביניים עד שיושלם המתווה באופן סופי. הגיל ממנו אפשר לעשות שימוש בקנאביס בצורה חוקית הוא גיל 21. ואנחנו ניצור חסמים ודרכים שיאפשרו ויבטיחו עד כמה שאפשר שמתחת לגיל הזה לא יהיה שימוש. העקרון של אי הפללה יחול גם מתחת לגיל הזה אבל השימוש יהיה מגיל 21. יהיו חנויות מורשות לשימוש ביתי, המסחר והגידול רק על ידי גורמים מורשים, תקצוב לחינוך והסברה, טיפול בהתמכרויות ואכיפה וענישה של מי שמפר את החוק, והכוונה היא למפיצים, למוכרים ולמגדלים. זו רפורמה מאוד משמעותית. מדינת ישראל לא מתעלמ מהמציאות ומתקדמת בצורה מאוד אחראית והוליסטית, ולכן כל נציגי המשרדים היו חברים בצוות הבינמשרדי, שהוקם בעקבות אמירות של הליכוד וכחול לבן, שרוצים לקדם את הנושא של לגליזציה”.

“הכוונה היא לסכם את תזכיר החוק תוך כשבוע, ולכן בתחילת החודש הבא זה כבר יכול להיות מונח בכנסת ישראל, להמשך הליך חקיקה. הכוונה היא שתוך 9 חודשים המשרדים השונים ישלימו את העבודה התשתיתית החשובה הקשורה ללגליזציה. לפי הערכה שלנו ושל הועדה, נפעל לכך שלקראת הרבעון האחרון של שנה הבאה (21) נצליח להשלים את מתווה התקנות. החקיקה תעבור כבר בתקופה הקרובה שלאחריה יש עבודה יישומית שנסיים אותה עד הרבעון האחרון של שנה הבאה. נצטרך גם לדבר על תקופת הביניים ואיך מסדירים אותה.”.

“החוק ייכנס לתוקף תוך 9 חודשים מרגע שההצעה תאושר בממשלה. בתקופה הזו יעבדו המשרדים כדי להסדיר את הנושאים. כבר בימים נכין תזכיר חוק ונפעל להעלות את זה לישיבת ממשלה מתוך הבנה שיש בממשלה רוב ותמימות דעים משני הצדדים הליכוד וכחול לבן”

המשנה ליועמ”ש עמית מררי: “זה נושא שמערב בריאות ציבור, נושאים חברתיים, שימוש שמטופלים מבקשים לעשות בקנאביס רפואי, ועוד. כל השאלות הללו, לצ גבולות המשפט הפלילי, חייבו אותנו להידרש לעומקן של שאלות סבוכות שהתשובות אליהן לא היו חד משמעיות ולכן ניסינו לשמוע מגוון רחב של גורמים, מכיוונים שונים, במגוון תחומי מומחיות. בגלל שזה נושא שנוי במחלוקת, רצינו לשמוע מגוון דעות ועשינו מאמץ לשם כך”.

“הצוות קיים 21 ישיבות עם גורמים מהארץ ומחו”ל, שמע מומחים מתחומים שונים, מדע, מחקר, בריאות הנפש, התמכרויות, ועוד. שמענו גם מעמיתינו בעיקר בקנדה, שחגגה לא מזמן שנתיים לרפורמה אצלם, וגם קולורדו שיחסית יש לה נסיון ארוך יותר. הנימוקים לשינוי במצב הקיים הם שיש שימוש נרחב בציבור וישראל תופסת מקום של כבוד באחוזי השימוש, יש לזה כמובן השלכה על דרך הניתוח של הצוות. שאלות של היעדר הצדקה לאיסור, שאלת הנזק שגורם קנאביס לצריכה של אנשים בגירים ושל קטינים, והשוואה למול חומרים אחרים שגם הם גורמים נזק ולא אסורים לצריכה כמו אלכוהול ומוצרי טבק. בדקנו גם את ההשלכות של השימוש בכלי הפלילי, שהוא בעל משמעות בעיקר כשאנחנו מדברים על אוכלוסיה מאוד רחבה שמשתמשת בקנאביס. שאלנו את עצמו לגבי השפעות בריאותיות, חשש שקנאביס ישמש ‘סם שער’ לסמים קשים, השפעות על קטינים, זה היה נושא מרכזי בדיונים מתוך הבנה שהנזק בשימוש של קטינים הוא נזק שיכול להיות קשה במיוחד ובלתי הפיך, השפעות על פשיעה ושוק שחור, השפעה על בעלי תפקידים, היה חשש מצה”ל וגורמים אחרים מגידול וחדירה של השימוש שתשפיע על הכשירות. כמובן שכל גורם ובעל תפקיד שאמור להישאר בכשירות, כולל רופאים, גם עליהם יכולה להיות השפעה אז בחנו את השאלה האם יש בשינוי המצב הקיים כדי לגרום לגידול בשימוש והשפעה על התפקוד, נושא תעבורה ותאונות דרכים וכן מחויבויות בינלאומית של ישראל, שכן לגליזציה לא עולה בקנה אחד עם המחויבויות האלה. שאלנו את קנדה איך הם התמודדו עם הסוגיה הזאת”.

“בכל אחד מהנושאים בדקנו את התשתית הרלוונטית: הפללה, אי הפללה, והסדרה – אילו נזקים עלולים להיות בכל אחד מהנושאים, מידת היכולת לנקוט באמצעים שאינם מפלילים, את ההצדקה של האיסור הפלילי, ומידת האפקטיביות של ההפללה. יש לנו היום הפללה אבל אחוזי הצריכה עולים כך שעולה השאלה אם בכלל ההפללה מסייעת לצמצום. המסקנות שלנו, היו חילוקי דעות אבל הרוב תמכו בקידום של לגליזציה ומאמינים שהיתרונות עולים על החסרונות. הגענו למסקנה שבהסדרה אחראית ומדויקת יש כדי לענות על החששות. נוכח הניתוח הזה עדיף הסדרה מלאה ולא אי הפללה בלבד. יש מגוון מדינות עם מדיניות של אי הפללה, אבל אין בזה כדי לענות על חששות של מגע והעצמת השוק השחור. אנחנו חושבים שכדי להגיע למצב שניתן מענה בתחום בריאות הציבור וההסברה, ומצד שני להכין את פרטי ההסדרה ולמנוע זליגה של קנאביס לשימוש של קטינים ולשוק השחור, אנחנו צריכים זמן מספיק כדי להגדיר את פרטי ההסדרה וליישם אותם. למשל הסברה, אנחנו בפיגור, היינו צריכים להתחיל בזה מזמן. היעדר הסברה גרם לשימוש לא אחראי ולכן כדי להגיע למצב שהתועלת בהסדרה תהיה רה מהנזקים ,חייבים לאפשר זמן היערכות מספיק. לגבי מחקר מלווה למדנו מקנדה וקולורדו שיש צורך במחקר מלווה רציני שיתחיל עוד לפני תחילת היישום כדי שנדע איפה אנחנו עומדים והאם הצעדים שנוקטים בהם הם מספקים. אם נתיר שימוש בקנאביס לפני הסדרה, ייגרם נזק. יש להקפיד שלא ייגרם נזק לקטינים אבל לא באמצעות הפללה, אלא באמצעות רגולציה טובה והמלצות נוספות. נבטיח מחירים סבירים כדי להתמודד מול השוק השחור, וצריך יהיה להבטיח גם היצע מול ביקוש כדי שלא תהיה זליגה לאטרקציה והעצמה של השוק השחור.

“כמות ההחזקה לשימוש עצמי – היתה מחלוקת לגבי זה ולכן השארנו את זה לדיון המשך. היו כאלה שסברו שצריך להשאיר את מה שיש היום (15 גרם), היו כאלה שסברו שצריך להפחית, אבל את זה נשאיר לדיון מעמיק נוסף. לגבי גידול קנאביס ביתי סברנו שבשלב הזה לא יהיה נכון לעשות את זה כדי שנעשה החלה מדודה. החשש הוא מזליגה לשוק השחור וחוסר שליטה על טיבו של החומר. בשלב יישום מתקדם יותר יהיה ניתן לבחון את שלב היישום הראשון, ולבחון האם ניתן להתיר גידול ביתי ובאיזו צורה. תעבורה זה אחד הנושאים שמטרידים בנושא של התרת צריכת קנאביס, וגם לגבי הדיון הזה יהיה דיון המשך. יש צורך בהסברה מדויקת על השפעת השימוש לנהיגה והסיכונים הכרוכים בכך. חשוב להתאים את עצמנו לחברות שונות, החברה הערבית והחרדית בעיקר. רגולציית מכירה ושיווק נדרשת כדי למנוע את החששות המרכזיים. אני מקווה שההמלצות ייושמו במלואן, בלי קיצורי דרך, במיוחד מה קשה ליישם. יש עוד הרבה עבודה, אבל כמו שאנחנו ישבנו 3 חודשים והגענו להמלצות, אני בטוחה שיהיה אפשר לשנס מותניים ולהגיע לתוצרים טובים בזמן לא ארוך. חשוב שוב לתת את המענה לתחומים של בריאות הציבור כדי למנוע נזקים ומצד שני לא לפגוע בחופש הפרט”.

המשנה למנכ”ל משרד הבריאות פרופ’ איתמר גרוטו: “התפיסה של משרד הבריאות אומרת שהנושא של הלגליזציה הוא עניין חברתי, ערכי, אתי, ובסוף החברה צריכה להחליט מה היא רוצה, כי יש בעד ונגד. יחד עם זאת ברור שלאספקט ולהיבט הרפואי יש חשיבות ולכן חשבו אנשים משרד הבריאות שהיו שותפים בועדה, שיש 3 סיבות מרכזיות שבזכותן אנחנו שלמים עם ההמלצות של הועדה: הראשונה שבהם היא גישת מזעור הנזקים. יש כמה דרכים להתמודד עם בריאות הציבור, אפשר לנסות למנוע את התופעה או למזער נזקים, וזו התפיסה שמתפתחת גם בעולם, כולל ארגון הבריאות העולמי שממליץ על כך. בנוסף יש לנו ידע שהצטבר בזכות העולם, וגם בזכות השימוש בקנאביס רפואי, שמאפשר ללמוד על הנזקים וההשלכות, ובהחלט נתן לנו גיבוי בעניין הזה. ככל שחקרנו מצאנו שלמרות שהמוצר נמצא בשימוש רחב, אין מספיק ידע לגבי הנזקים. בגלל שהתחום בלתי לגאלי, אז קשה לעשות מחקר שישקף את הנזקים ולכן זו נקודה שחשוב להתייחס אליה. נקודה נוספת היא שישנו צורך שנוצר גם בעקבות החקיקה הקודמת, אבל אין לנו מענה טוב למניעה והסברה, וטיפול באנשים שנפגעו מהשימוש, ולכן זה משהו מהותי שהיה חשוב לנו לשים על השולחן, מתוך הבנה שזה יאפשר מענה. נדרשת עבודת הכנה רבה, של משרדי הממשלה, ובטח במשרד הבריאות, שצריך להכין את המענים לטיפול ומניעה. נצטרך לחשוב גם על המקום של הקנאביס הרפואי בעולם של לגליזציה, איך מייחדים אותו, איך מבדילים אותו, איך מפקחים על השימוש הרפואי בשוק של לגליזציה. אנחנו בתחילת הדרך ולא בסופה, אבל העבודה של הצוות ושאר החברים מכל המשרדים, זו דוגמה ומופת לאופן בו צריכים לנהל תהליכים במדינה דמוקרטית. חשוב לנו שיהיו התקציבים והמשאבים הנדרשים כדי שנוכל ליישם את הפיקוח, האכיפה, וההסדרה כולל הנהלים השיווקיים, זה לא תהליך פשוט ואתגר גדול עומד לפנינו”.

ח”כ רם שפע (כחול לבן), מיוזמי החוק: “אני גאה להיות חלק מהמלך הזה, זו בשורה משמעותית לכל תושבי ישראל. רוצה להודות לשר אבי ניסנקורן ולעו”ד עמית מררי ולכל הצוות שעסק בכך בעבודה מאומצת ואינטנסיבית. עשיתם משהו מאוד משמעותי בתוך 4 חודשים. להוביל מהלך כל כך גדול, אני מסיר את הכובע בעניין הזה. הדרך הכי אפקטיבית להתמודד עם צריכה לא מפוקחת, עם מעורבות עם גורמים עברייניים, ועוד, יש הרבה סוגיות, ניתן לעשות זאת רק עם עיניים פתוחות.”

ח”כ שרן השכל (הליכוד): “אני רוצה להודות לשר אבי ניסנקורן על המקצועיות והזריזות בה ניהלת את הועדה, הבאת להישג אדיר. ההמלצות שקובעות שנדרשת הסדרת שוק קנאביס בישראל עושות צדק עם מעל למיליון אזרחים נורמטיביים, הן נכונות מבחינה כלכלית, חברתית ומגינות על זכויות הפרט. ההמלצות מתקנות גם עוול ומחטף שנעשה בועדת ארדן לפני כמה שנים, היה רוב להמלצות הללו, אבל אושרו מסקנות אחרות. יש לנו עוד עבודה רבה, זו תחילת התהליך ויש עוד דרך, צריך להעביר חוק בממשלה ובכנסת. המסקנות מאשרות את מה שידענו במשך שנים – שהמדיניות נכשלה ושחייבים לעשות תיקון ושינוי, ואני מבטיחה שבשיתוף פעולה נעשה מה שצריך כדי לסיים את החקיקה עוד לפני פיזור הכנסת. בינתיים צריך למצוא פתרון לתקופת הביניים עד ההסדרה המלאה”.

ח”כ מיכל קוטלר-וונש (כחול לבן), יו”ר ועדת הסמים: “אני מברכת על הצעד וביצוע המשימה ללא פשרות למרות הזמן הקצר. רואים את זה בהמלצות המאוד מקיפות כפי שהן מוגשות היום. יש חשיבות עצומה בכך שהן מוגשות כמכלול, להובלת מהלך מאוד חשוב לאוכלוסיה הישראלית כולה. כיו”ר הועדה להתמודדות עם סמים ואלכוהול, אני מחוייבת להוביל ולפקח אחר יישום ההמלצות שמוגשות היום, יחד עם כלל הגורמים והמשרדים ולעמוד גם ביעדי הזמן של תזכיר החוק”.

גורמים בממשלה מעריכים שבמידה ולא תתפזר בחודש הבא הממשלה לבחירות כפי שרבים צופים, ניתן יהיה להשלים את החקיקה תוך זמן קצר. אם כן תתפזר הממשלה יעשה מאמץ לאשר את הצעת החוק לפחות בקריאה ראשונה כדי להחיל עליה ‘דין רציפות’ לממשלה הבאה ולהמשיך מאותה הנקודה. אחרת, ההצעה קורסת והתהליך מתאפס.

זו החשיפה הרשמית הראשונה של התכנית הממשלתית ללגליזציה בישראל, לאחר חשיפת חלק מהפרטים בשבועות האחרונים בתקשורת. הרפורמה תוצג על ידי שר המשפטים אבי ניסנקורן (כחול לבן), יחד עם המשנה ליועמ”ש עמית מררי אשר ניהלה את הדיונים בצוות הבינמשרדי, וכן בהשתתפות חברי הכנסת רם שפע (כחול לבן) ושרן השכל (הליכוד) שקידמו את היוזמה במפלגות.

כפי שנחשף לראשונה במגזין קנאביס, הסדרת שוק הקנאביס תתבסס על מודל הלגליזציה של קנדה. המשמעות: התרת מסחר חוקי ברישיון, חנויות יעודיות למכירת קנאביס בלבד, רכישה, החזקה ושימוש חוקיים לגילאי 21 ומעלה, כולל לתיירים, אם כי בינתיים ללא התרת גידול ביתי, מה שיתכן שישתנה בהמשך.

הצעת החוק הממשלתית מבוססת על איחוד של שתי הצעות חוק פרטיות שהגישו נציגי כחול לבן והליכוד ואושרו הן על ידי ועדת השרים והן על ידי חברי הכנסת בקריאה ראשונה במליאה. נכון לעכשיו, טרם הפרסום הרשמי, אלו העקרונות הבסיסיים עליהם ככל הנראה יוסכם:

חוקי הקנאביס החדשים (חוק לגליזציה אי הפללה)
חוקי הקנאביס הצפויים (על בסיס איחוד הצעות חוק לגליזציה ואי הפללה)

Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר