סוחר סמים לשעבר דורש 50% ממניות מייסד חברת הקנאביס ‘יוניבו’

איש עסקים טוען ש-50% ממניותיו של מייסד ומנכ"ל חברת הקנאביס הישראלית החדשה 'יוניבו' שייכים לו. לדבריו הוא נאלץ לחתום על הסכם ויתור טענות מכיוון שהיה זקוק לכסף להחזר הלוואות בשוק האפור. כעת הוא דורש לבטלו.

גבריאל (גבי) גבריאלי, איש עסקים ישראלי שישב בעבר שנתיים בכלא בגין עבירות סחר בסמים, טוען שהרעיון להקמת חברת הקנאביס הישראלית החדשה ‘יוניבו‘ (Univo) היה שלו, כי הוא זה שמימן את תחילת פעילותה, וכי מייסד ומנכ”ל החברה גולן ביטון הבטיח לו 50% ממניותיו בחברה, כלומר 11.425% מסך כל המניות, אותן הוא לא קיבל.

בכתב תביעה שהגיש גבריאלי בסוף השבוע למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב, הוא טוען שהשקיע 300 אלף ש”ח בהקמת החברה וכי הסיבה היחידה בגינה הוא לא נרשם מלכתחילה כשותף בחברה היא התיק הפלילי אותו הוא נושא בגין עבירות שביצע בעבר – עובדה שמונעת פעילות בתחום הקנאביס הרפואי.

בא כוחו של גבריאלי, עו”ד דני כביר, טוען בכתב התביעה כי “גבריאלי יזם את הקמת החברה והשקיע את כל המימון הראשוני שנדרש להפעלתה אך הוסכם כי קיים חשש שנוכח הרשעתו בפלילים של גבריאלי מוטב כי הוא לא יופיע באופן רשמי כבעל מניות בחברה או כנושא תפקיד בה, וכי חלקו בחברה יוחזק באופן רשמי על ידי ביטון”.

עוד לדברי עו”ד כביר גבריאלוב הציע מספר חלופות להחזקת מניותיו בידי צד ג’ כגון רעייתו או חברו עו”ד אלכס ידגרוב, “אך בקשות אלו נדחו על ידי ביטון בתואנות שווא כגון הטענה שרישום המניות על שם רעיית התובע לא פותר את בעיית הרישום הפלילי או טענה כאילו לעו”ד ידגרוב יש עבר בעייתי על פי רישומי משטרה”.

גולן ביטון (צילום: יוניבו)
גולן ביטון, מנכ”ל “יוניבו”

“חשדו של גבריאלי התעורר משקרא בעיתונות כי מר אהוד אולמרט, ראש הממשלה לשעבר ומי שהורשע בפלילים וריצה תקופת מאסר בכלא, עומד להצטרף לחברה,” כתב. “אז התפכח גבריאלי והבין כי עברו הפלילי שימש את ביטון כתירוץ לאי רישום המניות על שמו. משדרש לקבל את המניות, התנער ביטון בבוטות מהתחייבויותיו”.

לגיבוי הציג גבריאלי הסכם שותפות שנחתם בינו לבין ביטון ב-15.10.2016 ובו נכתב כי הצדדים יהיו שותפים זהים ושווים בחברת ‘מדיסין’ ו/או בכל חברה אחרת שתוקם בתחום הקנאביס. עוד נכתב כי לגבריאלי תהיה אופציה לרכוש 50% מהמניות עבור תשלום של 300,000 ש”ח וכי הוא יהיה זכאי למניות לאחר העברת תשלום זה.

בא-כוחו של ביטון, עו”ד תומר סלע, הציג מנגד הסכם ויתור על טענות ודרישות אשר נחתם בין גבריאלי לביטון בשנת 2018, כשנתיים לאחר החוזה הראשוני. במסגרת ההסכם החדש חתם גבריאלי על כך שבתמורה לכך שביטון ישיב לו סכום של 300 אלף ש”ח הוא ישוחרר מכל טענה או דרישה בנוגע לעסקיו או סיכומים שהיו בעבר.

גבריאלי ועו”ד כביר אמנם לא מתכחשים לקיומו של ההסכם לויתור על טענות, אך מסבירים כי גבריאלי חתם עליו רק לאחר שביטון טען באוזניו שלא ניתן יהיה להכניס את החברה למסחר בבורסה כל עוד יהיה חשד כלשהו שאדם בעל עבר פלילי מחזיק במניות בה. “ביטון סיפר שהמשקיעים לוחצים להציג מסמכים שמאשרים זאת,” טענו.

“ביטון הסביר, באיום, כי אם (גבריאלי) לא ימסור מסמך שכזה תבוטל ההשקעה, החברה תחויב להשיב כספים, עלולה גם להיתבע, והכל ירד לטמיון,” כתבו עוד. “הוא סיפר בדרמטיות כי הוא לא רק חושש לעתיד החברה אלא חושש לשבת בכלא אם יוודע לחברת ‘די פארם’ או לרשות ניירות ערך שקיימות הסכמות כלשהן עם בעל עבר פלילי”.

גבריאלי מסביר כעת כי כי הסיבה לכך שהסכים לחתום על ויתור טענות היא חובות כבדים מהלוואות שלקח בשוק האפור שבגינן היה זקוק לסכום של 300,000 ש”ח ולכן נחפז לכאורה לחתום על ההסכם. לדבריו ביטון ידע זאת, ואיים עליו שיחשוף את סודותיו אם לא יחתום. “ביטון התיש אותו עד שנאלץ לחתום,” טוען כעת עו”ד כביר.

עו”ד סלע השיב בשם ביטון לעו”ד כביר, וטען בתוקף כי כל הטענות נדחות וכי גבריאלי מעולם לא היה “הרוח החיה” מאחורי החברה. לדבריו גבריאלי רק טען שיש ביכולתו לסייע בגיוס כספים, אך מעולם לא הצליח לסייע בכך או בכל עניין אחר. “הוסבר לגבריאלי כי משום כך תפקידו כיועץ הסתיים,” כתב.

“משהתברר למרשי כי מרשכם הינו עבריין מורשע בין היתר בעבירות חמורות ומשלא הצליח לבצע את תפקידו, החליט מרשי שיש לסיים את ההתקשרות,” כתב עו”ד סלע והדגיש כי “גבריאלי קיבל כספים עבור שירותיו כיועץ ועוד, ואף חתם על כתב ויתור שאין ברור ממנו על פיו הוא מוותר על כל טענה”.

גורמים המקורבים לחברה מספרים למגזין קנאביס כי ביטון טוען שמדובר בניסיון סחיטה לכאורה ותו לא. עו”ד סלע אף רמז לכך כשכתב בתגובה לטענות כי “דומה כי גבריאלי ‘הריח’ הזדמנות להתעשר על גבו של מרשי שעושה ימים כלילות בקידום עסקיה של החברה”.

בסיכום כתב התביעה דורש גבריאלי מבית המשפט לקבוע את בטלותו של ההסכם לויתור הדדי על טענות שנחתם בין הצדדים בשנת 2018, וכן לקבוע כי הוא יהיה זכאי, בהתאם לחוזה המקורי, לקבל מחצית ממניותיו ומן האופציות של ביטון בחברה, בשווי מוערך של 6.8 מיליון ש”ח.

יוניבו נכנסה למסחר בבורסה לאחר מיזוג בין חברת ‘מדיסין’ לשלד הבורסאי ‘די פארם’ והיא נסחרת כיום בשווי של כ-73 מיליון ש”ח. לאחרונה החלה החברה לשווק בבתי המרקחת מוצרי קנאביס במיתוג שלה והיא החברה החדשה הראשונה שעשתה זאת במסגרת האסדרה החדשה בענף.

מיוניבו נמסר: “חברת יוניבו מדגישה באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי איננה צד לעניין כזה או אחר, לדימיון או בדיה ככל שנטען, ועל כן גם אינה צד לתביעה. זאת גם על סמך ייעוץ משפטי שקיבלה וקבע כך. דירקטוריון החברה רואה בחומרה רבה את הניסיון לשרבב את שמה של החברה לרבות באמצעות הפעלת לחץ פסול מטעם צד שלישי ואחרים, אשר למיטב ידיעת החברה מובל על ידי עבריין מורשע בסחר בסמים אשר ריצה עונש מאסר בפועל וכן על פי דבריו גם לווה כספים בשוק האפור. החברה לא תאפשר כל ניסיון סחיטה או פגיעה במוניטין, בהצלחתה, בצמיחתה המהירה בהכנסות וברווחיות, בפעילותה ברחבי העולם, במובילותה ובשמה הטוב והיא שומרת לעצמה את כל הזכויות לפעול באופן תקיף כנגד מי שמנסה לפגוע בה, באורגנים של החברה ובכלל משקיעיה, לרבות בגין כל נזק שיגרם לה, לאורגנים שלה ולבעלי המניות שלה, לאור השמצות, ספקולציות וטענות סרק.״

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר