מדינת ישראל מסבסדת קנאביס רפואי בכ-100 מיליון ש”ח בשנה

בעקבות פניית מגזין קנאביס נחשף כעת לראשונה ההיקף וגובה הרכישות של קנאביס רפואי שמדינת ישראל מסבסדת עבור הזכאים לכך - מטופלים נכי צה"ל, נפגעי פעולות איבה ונפגעי עבודה

בניגוד למדינות אחרות כמו גרמניה, בהן הביטוח הרפואי מסבסד את רכישות הקנאביס הרפואי של מרבית המטופלים כך שרבים מהם מקבלים אותו בחינם, בישראל ניתן כיום החזר כספי על רכישת קנאביס רפואי רק למטופלים נכי צה”ל, נפגעי פעולות איבה ונפגעי עבודה. הסיבסוד עבור נכי צה”ל ונפגעי פעולות האיבה מגיע ממשרד הביטחון, והסיבסוד עבור נפגעי העבודה מגיע מהביטוח הלאומי, דרך קופות החולים.

כעת, בעקבות פניית מגזין קנאביס, חושפים משרד הביטחון והביטוח הלאומי לראשונה נתונים המראים בדיוק כמה מטופלים מקבלים החזרים על רכישות קנאביס רפואי בישראל, ובכמה כסף מדובר. מהנתונים שנתקבלו עולה שבשנת 2022 מדינת ישראל סיבסדה בסך הכל קנאביס רפואי בעלות של 87.6 מיליון ש”ח עבור 8,428 המטופלים אשר זכאים לכך, שהוא סיבסוד שנתי ממוצע של כ-10.4 אלף ש”ח למטופל.

הנתונים הנוגעים להחזרים לנפגעי עבודה מקופת חולים מכבי בשנת 2022 עדיין לא התקבלו, שכן הקופה פשוט לא מסרה את המידע לרשויות כפי שנדרש ממנה וכפי שקופות אחרות כן עשו, אך בהנחה שהם דומים לאלו של שנת 2021 (כ-15 מיליון ש”ח), וסביר שכך, התוספת שלהם תביא את סה”כ הסיבסוד עבור קנאביס רפואי בישראל ב-2022 לכ-100 מיליון ש”ח. לשם השוואה, הסיבסוד עבור מטופלי קנאביס רפואי בגרמניה בשנת 2020 עמד על כ-600 מיליון ש”ח, כלומר פי 6, וזאת למרות שמספר המטופלים בישראל גבוה יותר.

על פי הנתונים, מבין הזכאים להחזרים, הסיבסוד הממוצע הגבוה ביותר ניתן לנפגעי עבודה, עם החזר שנתי ממוצע של 10,880 ש”ח בשנת 2022. נכי צה”ל קיבלו בממוצע 10,057 ש”ח בשנת 2022, ונפגעי פעולות איבה קיבלו בממוצע 8,327 ש”ח. מעניין לציין כי ההחזר השנתי הממוצע ירד עבור כל הזכאים בשנת 2022 (לדוגמא מ-12,722 ש”ח בשנת 2021 ל-10,880 ש”ח בשנת 2022 עבור נפגעי העבודה), זאת ככל הנראה עקב ירידה במחירי הקנאביס הרפואי בשנה החולפת.

החזר שנתי ממוצע מהמדינה עבור רכישות קנאביס רפואי לזכאים לפי סוג הזכאות, 2021-2022
החזר שנתי ממוצע מהמדינה למטופל עבור רכישות קנאביס רפואי לזכאים לפי סוג הזכאות, 2021-2022

נכי צה”ל

מספר המטופלים נכי צה”ל אשר זכאים להחזר כספי ממשרד הביטחון עבור רכישות קנאביס רפואי זינק בהתמדה בעשור האחרון, מ-567 מטופלים בלבד בשנת 2014 ל-4,355 בשנת 2022, עלייה של כמעט פי 7. בין השנים 2020 ל-2022 לבדן חלה עלייה של 54% במספר המטופלים הזכאים להחזרים על רכישות קנאביס ממשרד הביטחון.

מספר המטופלים הזכאים להחזרים עבור קנאביס רפואי ממשרד הביטחון לפי שנה, 2014-2022
מספר המטופלים הזכאים להחזרים עבור קנאביס רפואי ממשרד הביטחון לפי שנה, 2014-2022

בנוסף לעלייה החדה במספר הזכאים לאורך השנים, עם כניסתה לתוקף של רפורמת הקנאביס הרפואי ב-2019-2020 והעלייה החדה שהיא הביאה איתה במחירים, מ-370 ש”ח לחודש לכל כמות לעד אלפי שקלים בחודש, חלה כמובן גם קפיצה משמעותית במיוחד בגובה ההחזר השנתי שכל אחד מהזכאים מקבל בממוצע ממשרד הביטחון. ההחזר השנתי הממוצע לנכה צה”ל הכפיל את עצמו פי 3 בין השנים 2018-2021, מ-3,446 ש”ח ל-10,553 ש”ח.

החזר שנתי ממוצע ממשרד הביטחון עבור רכישות קנאביס לנכי צה_ל לפי שנה, 2014-2022
החזר שנתי ממוצע ממשרד הביטחון עבור רכישות קנאביס לנכי צה_ל לפי שנה, 2014-2022

בהתאם לעלייה במספר הזכאים ובגובה ההחזר לו זכאי כל אחד מהם, חלה עלייה משמעותית בהוצאות הסיבסוד של משרד הביטחון על החזרי קנאביס רפואי, שהכפילו את עצמן פי 7 בין השנים 2018 ל-2022, מ-6.2 מיליון ש”ח בשנה ל-43.8 מיליון ש”ח בשנה.

סך הכל החזרים על רכישות קנאביס ממשרד הביטחון (במיליוני שקלים) לפי שנה, 2014-2020
סך הכל החזרים על רכישות קנאביס ממשרד הביטחון (במיליוני שקלים) לפי שנה, 2014-2020

נפגעי פעולות איבה

מספר נפגעי פעולות האיבה הזכאים להחזרי קנאביס רפואי ממשרד הביטחון נמוך משמעותית ממספרם של נכי צה”ל הזכאים להחזרים. עד שנת 2016 היו רק שני נפגעי פעולות איבה שקיבלו החזרים על קנאביס רפואי, ונכון להיום המספר עומד על קצת יותר מ- 200 מטופלים, עם עלייה משמעותית שחלה בשנים האחרונות, במיוחד לאחר כניסת הרפורמה.

מספר נפגעי פעולות האיבה הזכאים להחזרים עבור קנאביס רפואי ממשרד הביטחון לפי שנה, 2014-2022
מספר נפגעי פעולות האיבה הזכאים להחזרים עבור קנאביס רפואי ממשרד הביטחון לפי שנה, 2014-2022

בדומה להחזרים עבור נכי צה”ל, גם גובה ההחזר השנתי הממוצע עבור רכישות הקנאביס של נפגעי פעולות האיבה עלה משמעותית בשנים האחרונות, עם עלייה של כמעט פי 3 בין השנים 2017-2021, מ-3,104 ש”ח ל-9,059 ש”ח. גם כאן הייתה ירידה מסוימת בגובה ההחזר הממוצע בשנת 2022, בדומה להחזרים עבור הזכאים האחרים.

החזר שנתי ממוצע לנפגעי פעולות איבה עבור רכישות קנאביס רפואי ממשרד הביטחון, 2017-2022
החזר שנתי ממוצע לנפגעי פעולות איבה עבור רכישות קנאביס רפואי ממשרד הביטחון, 2017-2022

סה”כ הסיבסוד שהקצה משרד הביטחון עבור החזרי רכישות קנאביס רפואי לנפגעי פעולות איבה הגיע לשיא של כ-2 מיליון ש”ח בשנת 2021, עם ירידה קלה ל-1.7 מיליון ש”ח בשנת 2022.

סה_כ החזרים לנפגעי פעולות איבה עבור רכישות קנאביס רפואי ממשרד הביטחון, 2017-2022
סה”כ החזרים לנפגעי פעולות איבה עבור רכישות קנאביס רפואי ממשרד הביטחון, 2017-2022

נפגעי עבודה

בשנת 2021, השנה האחרונה עבורה התקבלו נתונים מכל קופות החולים, היו בישראל 4,346 נפגעי עבודה עם זכאות להחזרים כספיים מביטוח לאומי עבור רכישות קנאביס רפואי. במסגרת ההסדר בין קופות החולים לביטוח הלאומי, הקופות מעבירות לביטוח הלאומי את הנתונים והוא מעביר את החזרי התשלום למטופלים דרכן.

ההחזר השנתי הממוצע למטופל משתנה בין קופות החולים, ונע מ-11,042 ש”ח בממוצע בקופת חולים מאוחדת ל-13,463 ש”ח בקופת חולים כללית, פער של 22%. לא ברור האם הפער הזה נובע משיעור סיבסוד שונה של הקופות, או פשוט מכך שכמות הקנאביס שהמטופל הממוצע בכללית מקבל במרשם היא במקרה גבוהה יותר מזו שמקבל המטופל הממוצע במכבי או במאוחדת.

החזר שנתי ממוצע לנפגעי עבודה עבור רכישות קנאביס רפואי לפי קופת חולים, 2021
החזר שנתי ממוצע לנפגעי עבודה עבור רכישות קנאביס רפואי לפי קופת חולים, 2021

סה”כ הסיבסוד שהקצה הביטוח הלאומי עבור החזרי קנאביס רפואי לנפגעי עבודה עמד על כ-55.3 מיליון ש”ח בשנת 2021, החזר שנתי ממוצע של 12.7 אלף ש”ח לכל זכאי.

עבור שנת 2022 עדיין לא התקבלו נתונים מקופת חולים מכבי כאמור, אך מהנתונים שהתקבלו עבור כללית ומאוחדת נראה כי ישנה ירידה קלה בגובה ההחזרים, מהחזר שנתי ממוצע של 12.7 אלף ש”ח בשנת 2021 כאמור, ל-10.9 אלף ש”ח בממוצע לזכאי בשנת 2022, ירידה של כ-14% אשר מתיישבת עם הירידה הדומה בגובה ההחזרים עבור הזכאים האחרים – נכי צה”ל ונפגעי פעולות האיבה – והכל כאמור כנראה עקב ירידת מחירים כללית בענף הקנאביס הרפואי בשנה האחרונה.

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר