טוגדר עם הפסד של 17.7 מיליון ש”ח בשנה, האם היא תצליח לכסותו?

טוגדר, חברת הקנאביס החדשה הנסחרת בשווי 118 מיליון ש"ח בבורסה, פרסמה הבוקר את הדוח לשנת 2020: הכנסות של כ-11.1 מיליון ש"ח בשנה אבל הפסד מייצג של כ-17.7 מיליון ש"ח. החברה בטוחה שתכסה אותו בעזרת מלאי קיים, אך זה לא יהיה קל

חברת הקנאביס טוגדר (Together) פרסמה היום (ד’) את הדוחות הכספיים שלה לשנת 2020 (PDF), שהיא השנה הראשונה לפעילות המכירות המסחריות של החברה, הן מהחווה באוגנדה והן מהחווה בישראל. על פי דיווח החברה היא הכניסה 6.8 מיליון שקל במחצית השנייה של השנה, שמהווה גידול יפה של 58% בהשוואה להכנסות של 4.3 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה, וביחד סך כל ההכנסות בשנת 2020 עמדו על כ-11.1 מיליון שקל. 

עוד דיווחה החברה כי היא רשמה במהלך שנת 2020 רווח של 15.5 מיליון שקל, שכולו נובע משערוך של 24.5 מיליון שקל של נכסים ביולוגיים, אך כפי שהסברנו בכתבה קודמת, אם מנטרלים את השינויים בשווי של הנכסים הביולוגיים, את הטבת המס החד-פעמית בשיעור של 1.3 מיליון שקל שהחברה קיבלה במהלך השנה בין היתר עקב הפסדים צבורים משנים קודמות, את הוצאות השכר ששולמו במניות בהיקף של 4 מיליון שקל, את ההכנסות החד-פעמיות שנובעות ממיני שיערוכים בסך 11.3 מיליון שקל ואת ההוצאות החד-פעמיות על הפרשי שער וכו’ בסך 7.9 מיליון שקל, מקבלים אחרי כל הנטרולים הפסד של 17.7 מיליון שקל, שהוא לא נמוך בכלל.

עוד נתון שעל המשקיעים לשים אליו לב הוא נושא המלאי. לחברה יש מלאי בשווי 30 מיליון שקל שרשום לפי מחיר המכירה הצפוי שלו בניכוי הוצאות שצפויות להיות לחברה במסגרת מכירתו, כלומר, בשביל “לנקות” את המלאי הזה ממחסני החברה היא צריכה להציג הכנסות של יותר מ-30 מיליון שקל בשנת 2021. הבעיה היא שלמלאי כזה יש תאריך תפוגה של 12 חודשים שבמהלכם אם הוא לא נמכר החברה צריכה לזרוק אותו. מאחר והחברה רשמה כאמור הכנסות של 11.1 מיליון שקל בלבד בכל שנת 2020, אם היא לא תצליח לשלש את ההכנסות שלה, חלק לא מבוטל מהמלאי ייזרק כנראה. נסייג ונדגיש כי חברת טוגדר נמצאת בצמיחה כך שזה דבר שהוא בגדר האפשרי, וכן שלטענתה יש לה כיום בשוק רוח גבית כתוצאה מעצירת הייבוא לישראל ולכן ייתכן שהיא תצליח לעמוד ביעד ההכנסות שהציבה.

30 מיליון שקל מלאי עומד

בנוגע למצב הפיננסי של החברה, פה העניין קצת מתחיל להסתבך כי לחברה נכון לסוף שנת 2020 היו נכסים שוטפים בשווי 45.4 מיליון שקל פלוס 16 מיליון שקל נטו שהחברה גייסה בתחילת פברואר בהנפקת מניות (הנכסים כוללים כאמור מלאי של 30 מיליון שקל שמכירתו עד לפני פגות התוקף שלו אינה וודאית). אם מפחיתים התחייבויות שוטפות של 12.1 מיליון שקל מקבלים הון חוזר (כלומר נכסים שוטפים פחות התחייבויות שוטפות) של 49.3 מיליון שקל. 

חוות הקנאביס של חברת טוגדר (צילום מסך: פייסבוק)
חוות הקנאביס של חברת טוגדר (צילום מסך: פייסבוק)

הבעיה היא שלחברה יש אג”ח להמרה בהיקף של 40 מיליון שקל שעליה לשלם בינואר 2022, תוך פחות משנה, אלא אם כן המניה תזנק בערך ב-100% באורח פלא ואז בעלי החוב יוכלו להמיר את החוב שלהם למניות. ניתן לומר שעתיד החברה ויכולתה לעמוד בחובותיה תלוי במידה רבה בשאלה האם החברה תצליח למכור את המלאי שלה כפי שהיא מאמינה, או לא. 

תקווה מסויימת יכולה החברה לספוג מההצלחה המסחררת של הזן החדש שלה “אור“, המבוסס על גנטיקת “גלוברי אוג’י” ונחטף מהמדפים. בימים אלה החברה מתמקדת בייצור בעיקר שלו וגם חלק נכבד מהמלאי העומד הוא מגנטיקה זו.

מה על מחזיקי האג”ח של החברה?

לחברת טוגדר יש כאמור אג”ח להמרה שנסחר בבורסה ומהווה למעשה הלוואה לכל דבר ועניין. המחזיקים בו מקבלים עליו ריבית שנתית קבועה 4.75% וזכאים לקבל את כספם בחזרה בינואר 2022 או להמיר אותו למניות החברה כך שעל כל 3 יחידות אג”ח תתקבל מניה של טוגדר. חברת טוגדר התחייבה להחזיר על כל יחידה אחת של אג”ח 100 אגורות ואת הריבית השנתית, כלומר שבשביל שיהיה שווה למחזיקי האג”ח לבצע את ההמרה, מניית טוגדר צריכה להיות בשווי של קצת יותר מ-350 אגורות. כל יחידת אג”ח שווה מאה אגורות, ועוד את הריבית השנתית. אך מניית טוגדר נסחרת כיום ב-185 אגורות למניה בלבד ולכן היא צריכה לעלות בערך ב-100% בשביל שתתבצע המרה. לא תרחיש כל כך סביר. 

טוגדר התחייבה להפקיד כספים מסוימים מעסקאות מכירה שחתמה מהחווה שלה בישראל ישירות לתוך חשבון נאמנות, שבו היא כחברה לא תוכל לגעת בכסף, זאת במטרה להבטיח שבמקרה של קריסה חס וחלילה של החברה, בעלי האג”ח יהיו “מבוטחים” במידה מסוימת. בשוק ההון הייתה אי ודאות לגבי השאלה כמה כסף יש באותו חשבון נאמנות שכן לפני כמה חודשים החברה דיווחה שיש בו 5 מיליון שקל ומאז, על אף הפצרותיהם של מחזיקי האג”ח, היא לא דיווחה שוב. לפי הדוחות השנתיים מתגלה כי יש בחשבון הנאמנות כ-6.6 מיליון שקל, שמהווים “כרית בטחון” של 16.67% ביחס לסך כל החוב של ה-40 מיליון שקל שטוגדר חייבת לבעלי האג”ח.

מרג’ין אוף סייפטי

הנכסים המוחשיים של טוגדר, כולל המלאי של החברה בניכוי החובות של החברה ולא כולל החוב של הבעלים – עומדים על כ-27.66 מיליון שקל, כלומר מרג’ין אוף סייפטי של 23%. לכאורה זהו שיעור גבוה של מרגי’ן אוף סייפטי, אבל כאמור זה לא כולל את הלוואת הבעלים של 34 מיליון שקל, שאומנם תיפרע לדברי בעלי השליטה של חברת טוגדר רק לאחר שהחברה תעבור לרווחיות, אבל היא עדיין הלוואה. בחישוב הלוואת הבעלים, הנכסים מינוס החובות מגיעים למינוס של 6.34 מיליון שקל. כמו כן, יש את המלאי שמוערך בכ-30 מיליון שקל שכפי שכתבנו אין כל ודאות שהוא יימכר במלואו.

שיתופי פעולה

טוגדר לא סיפקה בדוח הנוכחי מידע מספק לגבי ההסכמים ושיתופי הפעולה שלה ומה הסטטוס שלהם נכון למועד הדוח. מה שכן, ניתן להסיק שההסכם בברזיל שנחתם באוגוסט 2020 לא יצא אל הפועל כמתוכנן כיוון שהצדדים סיכמו באוגוסט שהם יחתמו תוך 90 יום על הסכם מפורט ביניהם ומאז עברה יותר מחצי שנה והחברה לא עדכנה על חתימת ההסכם המפורט.

ניתן להניח שגם הסכם שיתוף הפעולה שטוגדר חתמה עם חברה גרמנית בנובמבר 2020 במסגרתו היא הייתה אמורה לייצא אל החברה הגרמנית ממתקן הגידול שלה באוגנדה לא מומש עדיין שכן החברה לא דיווחה על קבלת היתרי ייצוא או ביצוע משלוח. זה כמובן לא אומר שהוא לא ימומש בעתיד.

בנוסף, הקמת החווה שטוגדר הודיעה כי היא מתכננת לבנות בפורטוגל עוד מתחילת שנת 2019, ככל הנראה עדיין מתעכבת, שכן טוגדר לא דיווחה על התפתחויות בנושא הזה.

מה הלאה?

האתגר של טוגדר כעת הוא מימוש המלאי שברשותה בטרם יהפוך לחסר ערך, זאת בשביל לעזור לחברה “לאגור” מספיק מזומנים בשביל לפרוע את אגרות החוב. הבעיה היא שהחל מרבעון 2021 החברה מפסיקה לדווח דוחות רבעוניים ומתחילה לדווח רק דוחות חצי שנתיים ושנתיים מה שיקשה על המשקיעים לקבל תמונה מלאה בזמן אמת על מה קורה עם המכירות של החברה.

היה מצופה מהחברה שאם היא אינה מדווחת דוח רבעוני מלא מפאת העלויות שלו, שלכל הפחות תוציא עדכון רבעוני חלקי שבו תפרט בכמה היא מכרה באותו רבעון. זה לא דבר חריג וכן דבר שיש חברות אחרות שעושות. בכל מקרה, המבחן האמיתי של החברה יהיה בינואר 2022, מועד פירעון החוב. עד אז מצופה מהחברה לקצץ את הוצאות ההנהלה למינימום ולנסות לנהל את החברה בצורה כמה שיותר מצומצמת בשביל להתכונן לקראת פירעון החוב.

יו”ר טוגדר הוא המפכ”ל לשעבר יוחנן דנינו, בעלי השליטה בחברה הם ניסים ברכה, ניר סוסינסקי וגיא עטיה.

*** אין בנאמר המלצה לביצוע פעולות בניירות ערך, הנכתב הינו דעה בלבד. כל המבצע פעולות כלשהן על בסיס הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד ואין צוות המגזין אחראי לנזקים כלשהם שיגרמו כתוצאה מפעילות בניירות ערך בעקבות הכתבה ***

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר