הרוקחים מזהירים: מחירי קנאביס נמוכים יביאו לכשלון הרפורמה

הסתדרות הרוקחים מאשימה את המגדלים בניסיון להכשיל את הרפורמה ובמשיכת רווחים עצומים על חשבון בתי המרקחת. לדבריהם החלטת בג"ץ תביא בפועל לקריסת הרפורמה ואף לנזק לרגולציה בתחום התרופות כולו. "המגדלים מרוויחים, אנחנו עוברים משפט שדה," הם אומרים וחושפים כי הרווח שלהם הוא 25% בלבד.

פרסום ראשון: מתקפה קשה של הסתדרות הרוקחים נגד מגדלי הקנאביס הרפואי ניתנה הבוקר (ב’) בתשובה לבית המשפט העליון במסגרת העתירה לבג”ץ נגד רפורמת הקנאביס הרפואי. לטענת ההסתדרות מחירי קנאביס רפואי באסדרה הישנה, קרי 370 ש”ח עבור כל כמות קנאביס חודשית שהיא, הם אינם חוקיים. “מדובר בהסדר כובל, בלתי חוקי, שרירותי שהעניק למגדלים רווחי עתק” כתבו.

לדברי הרוקחים המחיר הקבוע שנקבע בעבר והיה בתוקף במשך כעשור לא נקבע באופן מסודר אלא על ידי המגדלים עצמם, תוך תיאום מחירים ולצורך רווחיהם האישיים. “בהמשך הובא הדבר לידיעת משרד הבריאות ולכאורה קיבל את ברכתו ללא כל הליך סדור וללא סמכות חוקית כלשהי.”

“המחיר הנמוך לא חוקי ויביא לאיכות נמוכה ולכשלון הרפורמה”

“די בעובדה זו כדי להבין שמבחינת המגדלים מדובר במחיר הכולל שולי רווח עצומים המאפשרים להם לספוג מחיר ללא קשר לכמות,” נכתב. “דבר זה אינו קיים בכל תחום אחר בכל סוג מוצר בין אם ברפואה, במזון, בגדים או רכב”. לפיכך לטענת הרוקחים “חזרה למדיניות בלתי חוקית זו תביא לכשלון מוחלט של הרפורמה”.

בנוסף טוענים הרוקחים כי המחיר הנמוך יביא בהכרח גם לאיכות נמוכה של קנאביס, זאת לדבריהם על בסיס טענות שהציג מנכ”ל חברת “בזלת” אתמול. עוד נטען כי החלטת בג”ץ לשמור על המחיר הנמוך תוביל לכך שכל הגורמים החדשים בענף, כולל בתי המרקחת, לא יוכלו להמשיך לפעול בתחום.

“בתי המרקחת הרוכשים את הקנאביס הרפואי מהמגדלים באותו המחיר שבו המגדלים מוכרים לצרכן לא יוכלו להמשיך לנפק קנאביס רפואי ובוודאי לא לאור הדרישות שהרגולציה דורשת מהם,” נכתב. “הדבר יביא בפועל לכך שהרפורמה תקרוס ולכך שהמגדלים יחזרו לגדל מוצרים ללא כל איכות ראויה וללא פיקוח”.

עוד לטענת הרוקחים “המטופלים יהיו לקוחות שבויים והכוונה להפוך את הקנאביס למצרך רפואי תיעלם מן העולם”. למעשה, כך הם טוענים, החלטת בג”ץ לקבל את טענות העתירה בעניין המחיר היא כמו קבלת טענות העתירה כולה. “בהחלטה זו קיבל למעשה בית המשפט את העתירה ונתן את הסעד המבוקש – ביטול הרפורמה והאסדרה החדשה כולה!”.

“הרווח של בתי המרקחת – 25% בלבד”

בתגובה לבג”ץ מפרטת הסתדרות הרוקחים עוד את עלויות גידול וייצור הקנאביס: 5.61 ש”ח לגרם במקרה הגבוה ביותר, בגידול על שטח של דונם אחד, עד 2.63 ש”ח לגרם במקרה הנמוך ביותר, בגידול על שטח של 8 דונם. במקרה של גידול על שטח של 100 דונם יכול המחיר לרדת אף עד פחות 90 אגורות לגרם, כך לטענת הרוקחים על בסיס נתונים שמסרו החברות בדיווחים לבורסה.

“חישוב פשוט מעלה כי מדובר בעלות גידול ממוצעת של 3 ש”ח לגרם ואף נמוך מכך,” נכתב. “לפיכך על פי נתונים אלו, בהתחשב בממוצע של כ-30 גרם לחודש למטופל, “עלות המוצר למגדלים של מנה חודשית ממוצעת היא 90 ש”ח”. לטענת הרוקחים “מכאן ברור כיצד ומדוע החליטו המגדלים תוך תיאום מחירים כי הם מוכנים לסבסד את הצרכנים הכבדים ולמכור מנה חודשית ללא קשר לכמות במחיר של 370 ש”ח.”

לדברי הסתדרות הרוקחים פער זה בין עלות הגידול הממוצעת של 90 ש”ח למטופל לבין מחיר המכירה בסך 370 ש”ח, מניב למגדלים רווח של מעל 400%. “כעת, בהסדרה החדשה, קבעו המגדלים והמפיצים כי המחיר של גרם תפרחת לבתי מרקחת נע בין 9.6 ש”ח לגרם ועד 12.5 ש”ח לגרם לפני מע”מ,” נכתב. “מכאן כי מנה חודשית של 30 גרם כולל מע”מ עולה לבית המרקחת בין 337 ש”ח ל-439 ש”ח.”

לפיכך לטענת הרוקחים “ברור כי בית המרקחת אינו יכול למכור מנה חודשית ללא הגבלת כמות במחיר של 370 ש”ח כולל מע”מ”. לדבריהם “אם תיאכף החלטת בית המשפט גם על בתי המרקחת, יחדלו בתי המרקחת מלנפק קנאביס. מעבר לנזקים העצומים שיגרמו לבתי המרקחת שהשקיעו מכספם, גם איכות השירות למטופלים תפגע באופן קריטי”.

עוד טוענים הרוקחים כי המחירים הסופיים של הקנאביס הרפואי במתכונת החדשה נקבעים על ידי המגדלים עצמם ולא על ידי בית המרקחת. מחירים אלו, כך נטען, “מביאים לרוב לרווח של 25% לבתי המרקחת לעומת רווח של מאות אחוזים שהמגדלים גרפו לכיסם לפי האסדרה הישנה ורווחים ניכרים ביותר שהמגדלים ממשיכים לגרוף גם באסדרה החדשה”.

“המגדלים מרוויחים, בתי המרקחת עוברים משפט שדה”

בתשובה מזכירים הרוקחים כתבה שפורסמה במגזין קנאביס עת החליטה חברת “שיח” להעלות את מחיר המוצר שלה ל-210 ש”ח במקום 200 ש”ח. “בית מרקחת שביקש למכור במחיר של 10 ש”ח יותר ליחידה של 10 גרם פורסם, הותקף באופן פראי, וחזר למכור על פי המחיר שנקבע,” כתבו. “האירוע כולו התחיל והסתיים בתוך 48 שעות, אכן שיטת פיקוח אפקטיבית וזאת ללא צו פיקוח מחירים – משפט שדה בכיכר העיר”.

“הגורמים בשוק מאפשרים לבתי המרקחת לקבל 25% רווח גולמי ותו לא,” נטען עוד. “המגדלים קבעו מחיר שערורייתי למוצרים הישנים, תוך תיאום מחירים וקביעת הסדר כובל, ללא כל סמכות, והם מקפידים למכור את הכמות הממוצעת באותו המחיר למטופלים ולבתי המרקחת, כך שהם מבטיחים כי בשום מקרה בתי המרקחת לא יוכלו לשרוד בשוק תחרותי”.

לא רק בעניין מחירי קנאביס אלא גם בעניין המחסור יש לרוקחים השגות קשות. לדבריהם טענת משרד הבריאות על כך שאין מחסור במוצרי קנאביס רפואי, כפי שנחשף במגזין קנאביס, היא שגויה. “האם ייתכן שמשרד הבריאות אינו רואה את אשר מול עיניו? כנראה שלא!” כתבו.

“ההחלטה תביא לקריסת הרגולציה בתחום התרופות כולו”

לסיכום קבעו כי “הדיון לגבי הרפורמה מתנהל בסביבה ‘מזוהמת’ רוויה במניפולציות, על חשבון המטופלים, מתוך כוונה לגרום למטופלים לזעוק זעקת אמת מבחינתם ולהביא לכך שהרפורמה תיכשל ואותם מגדלים שאינם מעוניינים בהפיכת הקנאביס הרפואי למוצר רפואי ימשיכו לשלוט באופן בלעדי ומוחלט בתחום, ללא כל פיקוח, ללא בקרת איכות, ללא מעורבות של הרגולטור, ללא אנשי מקצצוע, תוך שימור רווחים של מאות אחוזים וקהל שבוי”.

בנוסף הבהירו כי הם אינם מתנגדים לפיקוח מחירים, “ובלבד שהמחירים ייקבעו על פי סטנדרטים מקובלים כפי שנקבעים כל מחירי התרופות”. כמו כן דורשים משופטי בג”ץ להבין כי החלטתם לקבל את הטענות בעתירה מביאה בפועל לכך שמוצר רפואי ישווק שלא על ידי רוקח, שיתאפשר למגדלים להקים בתי מרקחת משלהם לקנאביס בלבד, ליישם החלטות הנוגדות נורמות בתחום הרוקחות ובאופן כללי לפגיעה בבתי המרקחת.

“החלטות אלו יביאו לקריסה של הרגולציה בתחום התרופות כולו,” סיכמו. “משרד הבריאות לא יוכל לאכוף את הנורמות על שוק התרופות כאשר בתחום הקנאביס קיימות נורמות אחרות הסותרות את כל החקיקה, התקינה והפיקוח של משרד הבריאות מאז קום המדינה”. מדובר לדבריהם בפגיעה ב-9 מיליון אזרחים לטובת מי שמגדלים מוצר עבור 60 אלף מטופלים.

תגובת עו”ד מרים בריינין, המייצגת בעתירה יחד עם עו”ד יסמין מזרחי: “כמו שאנחנו חוזרות ומדגישות פעם אחר פעם, מדינת ישראל פעלה להחיל את הרפורמה בקנאביס הרפואי מבלי לחשוב על הסיבה לשמה יש צורך ברפורמה והיא המטופלים . אולי טוב שהרפורמה ‘תיכשל’ כי עבור המטופלים מעולם לא הייתה בה כל הצלחה. בית המשפט העליון קבע כי במובן של התמחור אכן הרפורמה נכשלה (ולא בלשון עתיד) ועל זה נאמר כתמיד “סוף מעשה במחשבה תחילה”

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר