מגלגל...

הצעת חוק חדשה: קנאביס רפואי במימון קופות החולים

הצעת חוק חדשה מבקשת לחייב את קופות החולים לממן אחוז מסוים מעלויות הקנאביס הרפואי, בכפוף לאישור רופא מומחה של הקופה ובהשתתפות עצמית של המטופל. "המטופלים נאלצים לשלם פי 3 עד 10 מכפי ששילמו מדי חודש לפני תחילת הרפורמה," נכתב בדברי ההסבר

פרסום ראשון: הצעת חוק חדשה שהונחה לאחרונה על שולחן הכנסת מבקשת לתקן את חוק ביטוח בריאות ממלכתי כך שלרשימת הטיפולים המזכים בכיסוי עלויות יתווסף גם “טיפול בקנאביס למטרות רפואיות”.

על פי נוסח ההצעה קופות החולים תשתתפנה בתשלום עבור הטיפול בקנאביס רפואי, יחד עם השתתפות עצמית של המטופל ובכפוף לאישור של רופא מומחה של הקופה.

שיעור הכיסוי המדויק טרם נקבע והוא יקבע בדיונים בועדה בעת הכנת הצעת החוק לקריאה ראשונה, לאחר שתעבור קודם בקריאה טרומית.

בניגוד לבקשות שהגישו בשנים האחרונות חברות קנאביס לועדת סל הבריאות, במקרה הזה מדובר לא רק בכיסוי עבור רכישת שמן קנאביס אלא גם תפרחות.

“הצעת החוק מבקשת לכלול את הקנאביס, המשמש כתרופה מצילת חיים, בתוך החלק השני לתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי,” נכתב בדברי ההסבר להצעת החוק. “באופן זה יכלל הטיפול הרפואי באמצעות קנאביס בסל שירותי הבריאות.”

לפני כשנתיים נכנסה לתוקף רפורמת הקנאביס הרפואי שמטרתה הייתה להסדיר מתן טיפול רפואי באמצעות קנאביס, הרפורמה האריכה משמעותית את הליך הגידול, הייצור, הבדיקות, האריזות והניפוק והשיתה על כל שלביו רגולציה כבדה. בכך היא הובילה להתייקרות משמעותית בעלויות התהליך כולו ולחוסר כדאיות בגידול הקנאביס”.

“הטיפול בקנאביס אינו מסובסד על ידי המדינה וכך נוצר מצב אבסורדי שבמסגרתו חולים נוטלים תרופות יקרות יותר, אך לא בהכרח מועילות יותר מהקנאביס, אך ורק בשל העובדה שהן מצויות בסבסוד המדינה והקנאביס לא,” נכתב עוד.

“למרות היותה של התרופה חשובה ומצילת חיים, התייקרות זו התגלגלה ישירות לכיסם של החולים הזקוקים לתרופה אשר רובם ממילא מוגדרים כנכים בידי המוסד לביטוח לאומי ונשענים למחייתם על קצבאות. כתוצאה מכך חולים הנזקקים לטיפול קבוע בקנאביס רפואי בגין מחלה כרונית – ולעיתים מסכנת חיים, נדרשים לשלם פי 3-10 (בהתאם למינון הנדרש) מהסכום ששולם על ידם בכל חודש לפני  תחילת הרפורמה.

“הצעת החוק תאפשר להנגיש את הטיפול בקנאביס רפואי גם לחולים המתמודדים עם מצוקה כלכלית כך שיוכלו לרכוש את התרופה שאותה ממליץ בעבורם הרופא המטפל ולא יאלצו להסתפק בתרופה אחרת הנגישה לכיסם אך אינה מומלצת או עדיפה יותר לטיפול בעבורם,” נכתב לסיכום.

ההצעה הונחה על שולחן הכנסת ביום 28.6.21 ולרוב נדרשים להצעת חוק 45 ימים לפני שניתן להעלותה להצבעה, זאת אלא אם מגישת הצעת החוק, ח”כ שרן השכל, תגיש בקשה לפטור מחובת הנחה.

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר