מגלגל...

הוחלט: קנאביס רפואי לא יסובסד; החברות יחשפו נתוני מלאי ומכירות

ועדת המחירים החליטה לא להטיל פיקוח מחירים על ענף הקנאביס הרפואי אך קבעה כי כלל החברות בענף יחויבו לחשוף נתונים מלאים אודות הכמויות והמחירים של מוצרי הקנאביס שברשותן. בעוד כחצי שנה הועדה תדון בנושא שוב. במקביל נחשף: 15 טון קנאביס יובאו לישראל, 307 ק"ג יוצאו לחו"ל

בתשובה לבג”ץ חושפת היום המדינה את מסקנות הדיונים של ועדת המחירים שנערכו ב-1.3.21 וב-14.3.21, במהלכם דנו בדרישה להטיל פיקוח מחירים על ענף הקנאביס הרפואי (המסמך המלא כאן, PDF)

בתום דיוני ועדת המחירים, בהשתפות יו”ר הועדה יובל טלר חסון ממשרד האוצר, יובל לנדשפט מנהל היק”ר ועוד, הוחלט כי בשלב זה לא יוטל פיקוח מחירים על הענף מכיוון שהנתונים עדיין בוסריים וכן מכיוון שהשוק טרם התייצב ונתון לשינויים תכופים, זאת בדומה להחלטת הועדה הקודמת בתום סבב הדיונים הקודם.

כמו כן נקבע כי גם החלופות הנוספות שהוצעו במהלך החודשים האחרונים יידחו בשלב זה, כלומר: לא יהיה סבסוד ממשלתי, ומוצרי הקנאביס לא יוכנסו בשלב זה לשב”ן, זאת בין השאר בגלל המצב הפוליטי ועל רקע העובדה שטרם נקבע תקציב מדינה.

הועדה קבעה כי בכדי לקדם החלטה סופית יש להתבסס על נתונים מובהקים ולכן הוחלט כי חברות הקנאביס הרפואי יידרשו למסור נתונים בדוקים ומדויקים אחת לחודש לגבי מחירי המוצרים בפועל, כולל מחירים לאחר הנחה, עבור כל חודש החל מאפריל 2020 ועד ספטמבר 2021. לאחר מכן יערך דיון נוסף בועדה ותתקבל החלטה.

הנתונים שהחברות (בתי מרקחת, בתי מסחר, מפעלים, מגדלים, ושאר העוסקים) יחוייבו למסור הם: כמויות ומחירי הקנייה והמכירה של כל מוצר לפי שם וקטגוריה (בגרמים), דיווח על מבצעי כמות (לדוגמה “קנה 30 גרם במחיר של 20 גרם”), מלאי מעודכן בכל סוף חודש בגרמים מכל מוצר ועוד.

יש לציין כי חברות הקנאביס צפויות לטעון שלרשות אין סמכות לדרוש נתונים מסחריים כפי שפירטה הועדה.

הזדמנות נוספת לפיילוט “סבסוד תמורת יצוא”

כזכור, בתום הדיונים הקודמים הוחלט שבמטרה להביא לירידת מחירים יערך פיילוט שזכה לשם “סבסוד תמורת יצוא” שבמסגרתו יינתנו לחברות הקנאביס שירצו בכך היתרי ייצוא קנאביס לחו”ל, ובתמורה הן תספקנה מוצרי קנאביס במחיר 140 ש”ח לאריזת 10 גרם במקום מחיר ממוצע של כ-240 ש”ח.

אבל, כפי שנחשף במגזין קנאביס, החברות עשו “תרגיל” וסיפקו ב-140 ש”ח בעיקר קנאביס מאיכות ירודה שרבים מהמטופלים נמנעו מלרכוש ולכן המהלך, שהוגדר מראש כ”פיילוט” ל-3 חודשים, לא צלח.

אף על פי כן, על פי הדברים שמסרה היום ועדת המחירים, הם עודם מקווים שפתיחת השוק לייצוא כן תאפשר הורדת מחירים בשוק המקומי.

איזה קנאביס אתה?

“פתיחת השוק ליצוא עודנה בתחילתה ועל כן ככל שביכולתה להשפיע על מבנה העלויות של היצרנים ובתי המסחר ועל המחיר לצרכן – השפעתה טרם ניכרת באופן מובהק ועקבי,” כתבו.

חברי הועדה ציינו כי מהנתונים שכן נמסרו על ידי החברות מרצונן החופשי עד כה, בטרם הוחלט לדרוש זאת מעתה בהנחיה, עלה כי “בתחילת התהליך הסתמנה מגמה חיובית של ירידה במחירים, הן של מוצרי קנאביס שהוכנסו לתוך הפיילוט והן של מוצרים נוספים, הן בחברות המשתתפות בפיילוט והן בחברות נוספות”.

עם זאת לדבריהם “בחלוף הזמן התמונה טרם התבהרה ואינה מובהקת, והיקף המסקנות שניתן להסיק מהנתונים הוא מוגבל בין היתר מכיוון שקיימות סטיות גדולות מאוד בין מחירו של מוצר מסוים בחודש אחד ובחודש העוקב, וכנ”ל בכמויות שנמכרו בפועל”.

“מהנתונים שהוצגו עולה כי השוק עדיין מאופיין בתנודות גדולות ועודו לא יציב, הן בהיבט המחירים והן בהיבטי המוצרים,” פירטו. “כמו כן, מהנתונים הקיימים לא ניתן להסיק מסקנות חד משמעיות, ובפרט לא עולה כי חל שינוי מהותי מאז הדיון שקיימה ועדת הערר, או כי מדובר בשוק יציב וכי מגמות השינויים השונים התייצבו.”

לאור זאת קבעו כאמור כי “בעת הזו אין מקום לקביעת מחיר מפוקח למוצרי הקנאביס לשימוש רפואי, שכן קיים סיכון שצעד זה יהיה בעל השלכות שליליות ארוכות טווח על השוק והמטופלים”.

“מאידך,” הוסיפו, “לנוכח אי יציבות המחירים בעת הזו והמשך כניסת ספקים חדשים לשוק, זאת לצד חשיבותו הרפואית של הטיפול בקנאביס לשימוש רפואי לציבור מטופלים נרחב, הוועדה סבורה כי נדרש להמשיך ולעקוב באופן מקיף ויזום על התפתחות שוק זה.”

לא ניתן לבחון סבסוד בגלל המצב הפוליטי

לגבי חלופות שנבדקו במקום הטלת פיקוח מחירים, קבעה הועדה כי משרד הבריאות ממשיך בכל מקרה בשיג ושיח עם קופות החולים, בין השאר ביחס להצעות שונות שהועלו שעשויות לסייע בהוזלת מחירי המוצרים עבור מטופלים. עם זאת ציינו כי מדובר עדיין בשלבי בחינה שטרם הושלמו.

לגבי הרעיונות לסבסד את מחירי הקנאביס הרפואי ו/או להכניס את מוצרי הקנאביס לשב”ן – אלו גם כן נמצאות בבחינה אך לדברי הועדה “ישנו קושי לקדמן בשלב זה בין היתר נוכח המצב הפוליטי והיעדרו של תקציב מדינה”.

בתום הודעת העדכון הנ”ל, שכאמור נמסרה בתגובה לבג”ץ הקנאביס הרפואי, הודיעה המדינה כי לעמדתה יש לדחות את העתירה על הסף.

“בשים לב להחלטתה העדכנית והמפורטת של ועדת המחירים; ובהינתן שהחלטה זו משנה מן היסוד את המסד העובדתי והמשפטי שעמד טרם הוצאו הצווים-על-תנאי, המשיבים ישובו ויעמדו על עמדתם כי העתירה במתכונתה הנוכחית מיצתה עצמה, וכעת דינה להימחק,” נכתב. “ככל שהעותרת סבורה כי החלטתה המקצועית של ועדת המחירים מגלה עילה להתערבות שיפוטית, הרי שעל העותרת להגיש עתירה חדשה בנושא, בתום מיצוי הליכים מתאים”.

15 טון קנאביס יובאו לישראל מאז ינואר 2020

בתשובת המדינה לבג”ץ נחשף גם פירוט נתונים כלליים על השוק:

  • מינואר 2020 ועד היום יובאו לישראל כ-15,600 ק”ג קנאביס מחו”ל
  • מאז אוקטובר 2020 ועד היום יוצאו מישראל 307 ק”ג קנאביס לחו”ל
  • 33 חוות ריבוי + 5 בדרך
  • 28 חוות גידול + 5 בדרך
  • 8 מפעלי ייצור + 1 בדרך
  • 16 בתי מסחר
  • 139 בתי מרקחת
  • 1,406 יזמים (חוות, מפעלים, בתי מסחר ובתי מרקחת) עם אישור ראשוני
  • 8 קורסי הכשרת רופאים להסמכה לניפוק רישיונות הושלמו
  • 18 קורסי הכשרת רוקחים להסמכה לניפוק קנאביס בבתי מרקחת הושלמו


המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר