טוען...

דוחות רבעון 2: ספק להמשך קיומה של יוניבו, הפסדים לתיקון עולם

יוניבו קיבלה הערת עסק חי ועל סף פשיטת רגל למרות שטענה שמצבה הפיננסי טוב, תיקון עולם מוכרת קנאביס במחירים נמוכים יותר ממה שעולה לה לייצר אותו מה שלא מבשר טובות, טוגדר נתקעה עם עודף מלאי עצום שמגזין קנאביס התריע עליו מראש ורשמה הפסדים בהתאם, וגם פנאקסיה, קנאשור ופארמוקן במצב "לא משהו" בכלל; סיכום דוחות רבעון 2 של 2022 פורסמו ובנוסף: בול פארמה מגלה עוד שגיאה בדוחות 2021 וקאנומד מדווחת על מכירת החווה שלה

השבוע התפרסמו כל הדוחות הנותרים של החברות בסקטור הקנאביס בבורסה לרבעון 2 של 2022, זאת לאחר שבמהלך חודש אוגוסט שחלף כבר פורסמו הדוחות של אינטרקיור, איי.אמ.סי מהנאסד”ק והדוח של שיח מדיקל גרופ מת”א.

מה שניתן ללמוד מעונת הדוחות הנוכחית כבר כעת זה שהולכים ומתבהרים ההבדלים בין החברות בסקטור, אותן אפשר לחלק באופן גס ל-3 קבוצות:

 • הקבוצה הראשונה היא החברות “המבוססות”, בה עד לאחרונה נכחו 4 חברות: אינטרקיור בראש, IMC מאחוריה, שיח במקום השלישי ו-BOL הפרטית שכ-35% ממנה שייכים לחברת עמיר שיווק הציבורית. אך כעת, לאחר ההפסדים שרשמה IMC ולאחר הטעויות שנתגלו בדוחות של BOL, נשארו בקבוצה הזו בעצם רק אינטרקיור ושיח.
 • הקבוצה השנייה היא חברות הפסדיות, אך שלא מפסידות הרבה, או לחילופין נמצאות במגמת התייעלות.
 • הקבוצה השלישית הינה של חברות שגם מפסידות הרבה כסף, וגם נמצאות במצב פיננסי לא איתן. בקבוצה הנ”ל, ניתן למנות את יוניבו (בראש הקבוצה, באופן לא מחמיא), IMC, פנאקסיה ותיקון עולם קנביט.

ברבעונים הבאים ניתן יהיה לראות עוד יותר בבירור אילו חברות “יוצאות מהמשחק” לגמרי ואילו מבססות את מקומן בסקטור בביטחה.

בינתיים, סיכמנו את עיקרי הפרסומים השבוע של דוחות הרבעון (שהם גם דוחות חציון) של החברות, וגם שני דיווחים נפרדים שפורסמו השבוע בבורסה המופיעים בסוף הכתבה.

תיקון עולם קנביט: מגדילה הפסדים, במירוץ נגד הזמן עם הלוואות של מיליונים מהבנקים

חברת תיקון עולם קנביט (Tikun Olam Cannbit) פרסמה את דוחותיה הכספיים למחצית הראשונה של שנת 2022, בה הציגה החברה הכנסות של כ-21.1 מיליון שקלים, שהן גידול של כ-24.1% אל מול הכנסות של כ-17 מיליון שקלים במחצית המקבילה אשתקד, שזה יפה.

עם זאת, בשורה התחתונה, אם לוקחים בחשבון גם את ההוצאות ולא רק את ההכנסות, הציגה תיקון עולם קנביט הפסד מייצג של כ-14.1 מיליון שקלים, שהם גידול של כ-15.6% אל מול הפסד מייצג של כ-12.2 מיליון שקלים במחצית המקבילה אשתקד, שזה לא כל כך יפה.

גם מבחינת נתוני ההפסד הגולמי (שלא כולל הוצאות מחקר ופיתוח, שיווק ומכירה, כמו גם הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות מימון) המצב של החברה לא מי יודע מה לאחר שהפסידה גולמית כ-1.8 מיליון שקלים במחצית, וזאת כשבמחצית המקבילה אשתקד היא דווקא הציגה רווח גולמי של כ-2 מיליון שקלים.

למעשה, החברה בעצם מכרה מוצרים במחיר שהוא נמוך יותר מכמה שעלה לה לייצר אותם, דבר שמעיד על בעיה לא קטנה. זה לא אומר שהחברה בהכרח “פילנתרופית” ומוכרת בהפסד בשביל המטופלים בקנאביס רפואי, אלא שייתכן שפשוט ישנה אי יעילות תפעולית בחווה ובמפעל של החברה.

עוד דיווחה החברה השבוע כי “הנהגת החברה”, הכוללת את יו”ר החברה האלוף במילואים איתן בן אליהו, מנכ”ל החברה אבינועם ספיר, בן רוזן ועוד, התחייבה להעמיד לחברה מסגרת אשראי, ממנה תוכל החברה ליטול הלוואות בהיקף מצרפי של כ-12 מיליון שקלים, כשהמסגרת תהיה ניתנת לניצול בידי תיקון עולם קנביט עד ל-30 ליוני 2024.

החברה לא דיווחה על הריבית של ההלוואה וציינה רק שהיא תהיה “בתנאים זהים להלוואה שקיבלה החברה מהתאגיד הבנקאי”. ובכן, מבדיקת מגזין קנאביס בדוחות הכספיים השנתיים של החברה עולה שמדובר בשיעור ריבית של פריים (3.6% נכון למועד כתיבת שורות אלו, עם הצמדה לריבית של בנק ישראל). במידה ותגייס החברה גיוס הון – יפחת היקף מסגרת האשראי בהתאמה להיקף גיוס ההון.

ואם כבר באשראי בנקאי עסקינן: מהדוחות הכספיים של המחצית שפורסמו עולה כי לחברה ישנן הלוואות בהיקף של כ-17 מיליון שקלים מהבנקים, הלוואות משמעותיות שצפויות להיפרע ב-12 החודשים הקרובים, וככל הנראה בגינן החליטה החברה לצאת לפני כחודש לגיוס הון בדרך של הנפקת זכויות בהיקף של כ-18.7 מיליון שקלים.

אחרי שהכחישה: יוניבו אכן על סף פשיטת רגל, קיבלה הערת עסק חי מהרו”ח המבקר ומאששת את הנכתב במגזין קנאביס לגבי הפסקת פעילות המפעל של החברה

חברת יוניבו (Univo) הקפידה בחודשים האחרונים להכחיש את הפרסומים במגזין קנאביס לגבי מצבה הפיננסי הקשה ואף הגישה בעקבותיהם תביעת-עתק על סך 1.5 מיליון שקל נגד מגזין קנאביס, בין היתר בטענה שהפרסומים הללו היוו לשון הרע נגדה.

כעת מתפרסמים דוחות החברה הרשמיים לרבעון 2 ובהם מתגלה כי הדיווחים במגזין קנאביס היו מדויקים, ואולי אף עדינים: החברה הציגה הכנסות של כ-10.6 מיליון שקל בלבד ברבעון 2, שהם קיטון של כ-22% אל מול הכנסות של כ-13.6 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

חמור מכך, בשורה התחתונה הציגה יוניבו ברבעון 2 הפסד מייצג של לא פחות מ-10.5 מיליון שקלים, זאת לאחר שברבעון המקביל אשתקד היא הציגה רווח מייצג של כ-231 אלף שקלים.

בעקבות המצב הקשה רשמו רואי החשבון המבקרים של החברה “הערת עסק חי” ליוניבו (Going Concern Notice), שעיקרה היא שרואי החשבון מעריכים שישנו סיכוי משמעותי לחדלות פירעון של החברה וסגירת הפעילות בכללותה.

“רואה החשבון המבקר הפנה את תשומת הלב להפסדיה המתמשכים של החברה, לתזרים המזומנים השלילי המתמשך מפעילות שוטפת וכן לירידה המשמעותית במכירות החברה של מוצרי קנאביס רפואי ביחס לתוכניות העבודה המקוריות שלה וזאת בשל הרעה בתנאי שוק הקנאביס הרפואי בחודשיים האחרונים וכן לתוכניות ההנהלה והדירקטוריון בקשר עם תחזית תזרים המזומנים כאמור,” כתבו רואי החשבון. “גורמים אלה, יחד עם גורמים נוספים, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי”.

הסיבה העיקרית להפסדי העתק של יוניבו הינה שלעומת רווח גולמי של כ-6.2 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, היא רשמה הפסד גולמי של כ-4.1 מיליון שקלים ברבעון הנוכחי. יוניבו מסבירה את השינוי ככזה שנובע מ”שחיקה ברווחיות מוצרי החברה, השמדת מלאי חומרי גלם והפחתות מלאי, יחד עם גידול בעלויות השכר והתקורות…”.

בדיווח מוקדם יותר השבוע, ערב פרסום הדוחות, איששה יוניבו גם את חשיפת מגזין קנאביס בשבוע שעבר על כך שהחברה סוגרת את הפעילות של המפעל ובית המסחר שלה. “הוחלט על הפסקת כלל פעילות המפעל של החברה באשקלון לא יאוחר מסוף חודש ספטמבר 2022 ועל הפסקה של פעילות ההפצה העצמאית של החברה,” דיווחה למשקיעים החברה רשמית.

בהמשך הדיווח פירטה יוניבו כי היא אף חתמה כבר על מזכר הבנות עם גורם אלמוני ששמו לא פורסם, שאמור לדבריה לרכוש את המפעל ופעילות ההפצה של החברה, וזאת ללא תמורה כספית מיידית מלבד קבלת הרוכש על עצמו חוב בנקאי של כ-7 מיליון שקלים שיש למפעל, וכן קבלה על עצמו של חובות לספקים בהיקף של כ-1.5 מיליון שקלים. בנוסף, במסגרת פרטי ההסכם ככל שהמכירה אכן תושלם, יוניבו תהיה זכאית להנחה של כ-30% על שירותי ייצור מהמפעל שמכרה, וזאת עד להיקף הנחה מצטבר של כ-1.5 מיליון שקלים ובסך הכל – 10 מיליון ש”ח. 

יוניבו הדגישה בדיווח שלא מדובר על הסכם חתום סופית אלא יותר מעין “הצהרת כוונות”, ואכן, לא ברור למען האמת מי ירצה לרכוש בעבור סכום של כ-10 מיליון שקל מפעל קנאביס שאין לו למעשה הצדקה כלכלית לפעילות, זאת תוך שבשוק הקנאביס יש כיום עודף של מפעלים והרי אם פעילות המפעל היתה משתלמת ויוניבו היתה מרוויחה, היא לא היתה מוכרת אותה…

פנאקסיה: ההכנסות צונחות, ולא ברור מה קורה עם ההתייעלות

חברת פנאקסיה (Panaxia) פרסמה השבוע את דוחותיה לרבעון השני של השנה, בו הציגה הכנסות של כ-9.5 מיליון שקלים, שהם קיטון של כ-46% מול הכנסות של כ-17.6 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

בשורה התחתונה הציגה החברה הפסד מייצג של כ-8.6 מיליון שקלים ברבעון 2, שהם קיטון של כ-16.5% אל מול הפסד מייצג של כ-10.3 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. כאומנם מדובר בירידה בהפסד, שמקורה אגב בצמצום של 40% בכוח האדם (שהחברה טוענת שישפיע אף יותר על הרבעונים הבאים), אבל ברור שקשה לקרוא לזה “התייעלות”.

בסופו של דבר, ההפסד קטן, אך ההכנסות קטנו אף יותר, כך, אם על כל שקל שהחברה הכניסה ברבעון המקביל אשתקד היא רשמה הפסד מייצג של כ-58.5 אגורות, אז ברבעון 2 של השנה על כל שקל שהיא הכניסה היא רשמה הפסד מייצג של כ-90.5 אגורות, כלומר עלייה של כ-54% בהפסד היחסי.

קנאשור: ההכנסות גדלו, הציגה צמצום בהפסד

חברת קנאשור (Cannassure) פרסמה השבוע את דוחותיה הכספיים למחצית הראשונה של שנת 2022, בה הציגה הכנסות של כ-17 מיליון שקלים, שהם גידול של כ-29.8% אל מול הכנסות של כ-13.1 מיליון שקלים במחצית המקבילה אשתקד.

בשורה התחתונה הציגה החברה במחצית הפסד מייצג של כ-4.3 מיליון שקלים, שהם קיטון של כ-43.2% בהפסד וזאת אל מול הפסד מייצג של כ-8.1 מיליון שקלים במחצית המקבילה אשתקד.

כלומר, למרות השקט ששרר מצידה בחודשים האחרונים מבחינת דיווחים לבורסה, ולמרות (ואולי בזכות?) גל פיטורים עצום בהנהלת החברה – אולי הנרחב ביותר אי פעם בחברת קנאביס ישראלית – קנאשור הציגה בסופו של דבר דוח יפה שמראה גידול בהכנסות לצד ירידה בהפסד המייצג, כשכעת האתגר שלה יהיה לעבור ברבעונים הבאים לרווחיות.

טוגדר: ההכנסות עלו בצורה יפה, אך ההפסדים גבוהים בעקבות מלאי עודף שהיא נאלצה להשמיד

גם חברת טוגדר (Together) פרסמה השבוע את דוחותיה למחצית הראשונה של השנה, בה הציגה הכנסות של כ-9.8 מיליון שקל – גידול של כ-63% מול הכנסות של כ-6 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

עם זאת, בשורה התחתונה הציגה טוגדר הפסד מייצג של כ-17.7 מיליון שקלים – זינוק של כ-284% בהפסד מול הפסד של כ-4.6 מיליון שקלים במחצית המקבילה אשתקד. מתוך ה-17.7 מיליון הפסד, כ-13.6 מיליון שקלים נרשמו כהפרשה לירידת ערך מלאי.

כזכור לעוקבים אחר הסקירה השבועית במגזין קנאביס, דווח כאן שלטוגדר יש מלאי עודף בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, זאת בהתבסס על מלאי ונכסים ביולוגיים (תוצרת קנאביס שבשלבי גידול) של קרוב ל-50 מיליון שקלים, דבר המשקף “ימי מלאי” גבוהים מאוד. או במילים אחרות: מגזין קנאביס ידע להעריך שטוגדר לא תספיק למכור חלק גדול מהמלאי בטרם הוא יפוג תוקף. כעת כאמור מסתבר שמדובר בהפסד של כ-13.6 מיליון שקל בגלל ירידת ערך מלאי. יש לציין שטוב שהדבר נעשה כעת אם כי ייתכן שהיה על החברה לדווח את זה כבר באות ימים שמגזין קנאביס ידע לזהות את הבעיה, לפני יותר מחצי שנה.

עוד דיווחה טוגדר השבוע כי ניסים ברכה, אחד משלושת בעלי השליטה בחברה (מחזיק כ-16.04% מהמניות), העניק לחברה קו אשראי של כ-10 מיליון שקלים, בריבית המינימלית על פי מס הכנסה (2.42% כעת), מתוכה משכה החברה בתוך יום אחד כ-9.2 מיליון שקלים.

במקביל, החברה העלתה ב-10,000 שקלים את שכרו החודשי של ניר סוסינסקי, מבעלי השליטה בחברה (מחזיק 10.92% ממניות החברה) וזאת עד לתגמול חודשי של לא פחות מ-50,000 שקלים + מע”מ (עליו החברה מזדכית) בעבור חשבונית, זאת בעבור 70% משרה. ייתכן שמדובר בהחלטה שגויה ואולי אף “בעייתית” מבחינת זווית העין של המשקיעים, שרואים מצד אחד הפסדים גדולים ומצד שני שכר גבוה מאוד יחסית שאף עולה עוד יותר.

פארמוקן מציגה ירידה של 31% בהכנסות וקופת מזומנים מרוקנת

חברת פארמוקן (Pharmocann) פרסמה השבוע את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של השנה, בהם הציגה הכנסות של כ-7 מיליון שקלים, שהם קיטון של כ-31.3% מול הכנסות של כ-10.2 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

בשורה התחתונה, הציגה פארמוקן הפסד מייצג של כ-2.1 מיליוני שקלים ברבעון 2 – מול רווח מייצג של כ-77,000 שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

הנקודה החשובה במיוחד בדוחות של פארמוקן היא כנראה לא רק שורת ההפסד או הרווח, כי אם קופת המזומנים שעומדת על כ-3.8 מיליון שקלים בלבד, וזאת כולל פיקדון בבנק שעתיד להשתחרר בתוך פחות משנה וכולל נכסים פיננסים. מדובר בסכום שהחברה שורפת בתוך חצי שנה על קצב הדברים עד כה, מה גם שלאחרונה היא נאלצה להתמודד עם עצירת המכירות של מוצריה בבתי מרקחת בהוראת היק”ר – סיפור שנפתר בחלוף מספר שבועות כזכור אך ודאי לא עשה לה טוב.

קאנומד מדווחת על הסכם מכירה צפוי של החווה שלה במשואה, במחיר גבוה יחסית

חברת קאנומד (Cannomed), שכבר הצהירה בחודש מאי השנה על כוונתה לעזוב את ענף הקנאביס, דיווחה השבוע על כך שחתמה על הסכם למכירת כל אחזקותיה (74%) בחוות הקנאביס שלה שבמשואה, וזאת בתמורה לסך של לא פחות מ-8.35 מיליון שקלים, בעסקה שנוהלה על ידי עו”ד חגית ויינשטוק שגם החזיקה בעבר מניות בקאנומד.

הרוכש, ששמו לא פורסם אך למגזין קנאביס נודע ששמו הוא ישראל בן ושהוא מעולם לא עסק בתחום הקנאביס עד כה, ישלם 200 שקלים על המניות וגם את יתרת התמורה בגין פירעון הלוואת בעלים שנתנה קאנומד לחווה. בגלל שברור שבמצב הקיים החווה לא יכולה באמת להחזיר לקאנומד את הלוואת הבעלים, מדובר דה פקטו בחלק מתמורת רכישת המניות (שפשוט טובה יותר מיסויית כי על מכירת הלוואה בערך שבו היא ניתנה לא צריך לשלם מס, בניגוד למכירת מניות החווה שהעלות שלהן לצורכי מס היא 200 שקלים).

מתוך התמורה, צפויה קאנומד לשלם סך של כ-1.35 מיליון שקלים עבור חוב שכירות לבעלים של הקרקע של החווה, אורטל ארבל, וכן להסדיר “סוגיות מסחריות נוספות” בסך של מאות אלפי שקלים בודדים.

על פי רוב ההערכות מדובר על מחיר קניית חוות קנאביס שהוא לא נמוך כלל, כאשר בשוק ישנן תהיות רבות בנוגע לכדאיות הרכישה של החווה במחיר כזה.

בול פארמה מגלה עוד טעות בדוחות של 2021 ומפרסמת את דוח רבעון 2 של 2022

השבוע דיווחה חברת עמיר שיווק (Amir Marketing) על כך שחברת בול פארמה (BOL Pharma), בה היא מחזיקה כ-35% מהמניות, מצאה טעות נוספת בדוחותיה הכספיים הקודמים, הנובעת לדבריה “מאופן החלוקה בין ההון המיוחס לבעלי מניות BOL לבין ההון המיוחס לבעלי מניות BOL שאינן מקנות שליטה”.

החברה לא הרחיבה מעבר לאמירה זו, ולכן בעוד שבטעות הקודמת ניתן היה להעריך שמקורה באי שיערוך נכון של ההתחייבות לחברת HEXO הקנדית, כעת אין דרך להעריך באופן מושכל את מקור הטעות.

בכל אופן, מניתוחים שערך מגזין קנאביס השבוע בעקבות הדיווח עולה כי היקף הטעות הינו כ-8.8 מיליון שקלים, וזאת בנוסף לטעות הקודמת עליה דיווחה החברה כאמור. במילים אחרות, מהנתונים עולה כי BOL הפסידה בערך כ-8 מיליון שקלים בשנת 2021, וזאת לעומת דיווחים מאותה שנה על רווחי עתק

כמו כן, מבין הדוחות של עמיר שיווק שפורסמו השבוע ניתן כמובן גם לראות את הדוחות של חברת BOL. מהדוחות הללו עולה כי החברה רשמה הכנסות של כ-9.3 מיליון דולר ברבעון השני של השנה, כלומר גידול של כ-121% אל מול הכנסות של כ-4.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

בשורה התחתונה הציגה בול פארמה הפסד מייצג של כ-2.1 מיליון דולרים ברבעון, כלומר צמצום של כ-36% בהפסד אל מול הפסד של כ-3.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (ההפסד ברבעון המקביל אשתקד הינו לאחר “תיקון” הטעויות שנמצאו בדוחות).

סיכום העליות והירידות של השבוע

 • וונטייז – 13.39%+
 • פנאקסיה – 10.70%+
 • נקסטייג’ – 5.27%+
 • קנאשור – 2.98%+
 • קאנומד – 0.00%
 • אינטרקיור – 1.32%-
 • תיקון עולם קנביט – 1.44%-
 • שיח מדיקל – 1.45%-
 • יוניבו – 1.68%-
 • עמיר שיווק – 2.24%-
 • אינטליקנה – 2.87%-
 • איי אמ סי – 3.96%-
 • קנבוטק – 4.34%-
 • פארמוקן – 9.08%-
 • טוגדר – 11.76%-

*** אין בנאמר המלצה לביצוע פעולות בניירות ערך, הנכתב הינו דעה בלבד. כל המבצע פעולות כלשהן על בסיס הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד ואין צוות המגזין אחראי לנזקים כלשהם שיגרמו כתוצאה מפעילות בניירות ערך בעקבות הכתבה ***

Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר