בכיר לשעבר ביק”ר תובע 1.7 מיליון ש”ח פיצויים ממשרד הבריאות

היועץ הרפואי הבכיר לשעבר של היחידה לקנאביס רפואי (יק"ר) תובע ממשרד הבריאות פיצויים בסך 1.7 מיליון ש"ח. לדבריו בתביעה הוא שימש כמעין עובד מדינה אך נדרש לקבל שכר כעצמאי. לטענת משרד הבריאות התביעה נגועה בהתיישנות ולכן דינה להידחות

ד”ר מיכאל דור, מי שהיה הרופא הבכיר של היחידה לקנאביס רפואי (יק”ר) ושני רק למנהל היק”ר יובל לנדשפט, הגיש תביעה לבית הדין לעבודה נגד משרד הבריאות על סך 1.77 מיליון ש”ח, בה הוא דורש פיצויים בין היתר בגין כך שהועסק כעובד בדירוג דרגה ולא כעובד במשרת אמון בחוזה בכירים, וכן בגין כך שהועסק כספק חיצוני באמצעות חשבוניות מס ולא באמצעות תלוש שכר כמקובל, למרות שהיה לדבריו במעמד של עובד מדינה.

על פי כתב התביעה, שהוגש לפני כארבעה חודשים ועותק ממנו הגיע לאחרונה למגזין קנאביס, ד”ר דור, בן 74, מונה בשנת 2013 על ידי שרת הבריאות דאז יעל גרמן לתפקיד היועץ הרפואי הראשי של משרד הבריאות לתחום הקנאביס הרפואי. הוא התפטר מהתפקיד במאי 2019, חזר בו לבקשת מנהל היק”ר, ואז בחלוף כחודש סולק מתפקידו לאחר שהביע ביקורת על הרפורמה בענף (“האסדרה החדשה, המדיקליזציה”).

“חרף העובדה כי שימש בתפקיד סטטוטורי כעובד מדינה לכל דבר, בחר משרד הבריאות להעסיקו באמצעות חשבונית, כספק שירות, וזאת חרף העובדה כי נתקיימו כל מבחני הפסיקה אשר מראים כי הוא היה עובד לכל דבר ועניין בתפקידו, במסגרתו חתם על רישיונות למתן קנאביס לכ-50,000 מטופלים והופיע מטעם המדינה בהליכי חקיקה ובבתי משפט,” כותבים באי-כוחו של ד”ר דור, בנו עו”ד שחר דור ועו”ד ירון נאור.

לטענתם, במהלך כהונתו בתפקיד הבכיר אסר עליו משרד הבריאות לעסוק בכל עיסוק הקשור בתחום הקנאביס, למשל “באחד המקרים נתבקש ד”ר דור לייעץ לחברה בחו”ל בתחום זה אך אפילו עיסוק זה נמנע ממנו,” כתבו. יש לציין שעורכי הדין לא ציינו כי ד”ר דור דווקא כן מונה בשלב מסויים מאוחר יותר לתפקיד בחברה פרטית בשם יוניבו, כפי שנחשף במגזין קנאביס, ובעקבות החשיפה בוטל המינוי.

“ד”ר דור היה חלק אינטגרלי מפעילות משרד הבריאות, התייצב לעבודתו לרבות השתתפות בישיבות הכנסת, אישורים למטופלים, הופעות בתקשורת, מתן דין וחשבון לממונים עליו לרבות יובל לנדשפט, הוא סר למרותם וביצע את הוראות השרים, לא נתן שירותים לאף גורם אחר ולא ניהל עסק עצמאי בנפרד מעבודתו, וכל זאת אך ורק בשל האיסור של הנתבעת וחרף העובדה שהיו לו הצעות נדיבות רבות,” כתבו עוד.

לדברי עורכי הדין, “ההתקשרות עם ד”ר דור במתכונת של נותן שירותים עצמאי נעשתה מטעמים שונים ולא משום שהיה בה כדי לשקף את מהות היחסים בין הצדדים… המקרה דנן הוא מקרה די מובהק של העסקה במתכונת יחסי עובד-מעסיק, הוא השתכר 25,000 ש”ח + מע”מ כנגד חשבונית מדי חודש ונדרש למסגרת של 80 שעות חודשיות.”

“לימים,” טוענים עורכי הדין, “בעקבות רפורמה שקידם מנכ”ל היק”ר יובל ללנדשפט ביחד עם שר הבריאות דאז לצמן, רפורמה שלא היתה לשביעות רצונו של ד”ר בלשון המעטה, הודיע ד”ר שור כי הרפורמה עושה עוול לציבור המטופלים ולפיכך אינו מעוניין בקידומה. בעקבות המחלוקות שהתגלעו הודיע ד”ר דור במאי 2019 על סיום כהונתו. לאחר פרסום הודעתו פנה לנדשפט וביקש ממנו לחזור בו מהתפטרותו לנוכח המצב הקשה בו היה שרוי היק”ר וד”ר דור נענה לבקשתו. לנדשפט אף בחר בנאומו במסגרת כנס במלון דן פנורמה בנושא הקנאביס הרפואי בו השתתף גם רה”מ לשעבר אהוד ברק, לציין את העובדה שד”ר דור נשאר בתפקידו בפני מאות אנשים.”

“ד”ר דור נענה לבקשתו של לנדשפט והחליט להישאר בתפקידו כשהוא מוותר על הצעות המונחות על שולחנו על אף שהיו רווחיות יותר, אך בחלוף כחודש לאחר שמתח ביקורת על הרפורמה, החליט לנדשפט לסלקו בבושת פנים מהתפקיד,” כתבו עוד. “בגין תקופת העסקתו מינואר 2014 ועד יוני 2019 יש להכיר ביחסי העבודה בין הצדדים ולהורות כי הוא היה עובדה של משרד הבריאות לכל דבר ועניין”.

לפיכך, דורש ד”ר דור ממשרד הבריאות לפצותו, בין היתר, ב-137,500 ש”ח פיצויי פיטורים, 19,440 ש”ח דמי הבראה, 84,000 ש”ח פדיון ימי חופשה, פיצוי בסך 100,000 ש”ח בגין פיטורים ללא שימוע לדבריו, הפרשי פנסיה בסך של 1.4 מיליון ש”ח נוספים עקב סיווגו כעובד בדירוג דרה ולא כעובד בשכר מלא במשרת אמון, ועוד. “התובע קיבל הצעות מרחיקות לכת אך בחר לשרת את מדינת ישראל, ספג לא פעם עלבונות של מטופלים, הפגנות מול ביתו ואיומים אין ספור ועל אף זאת בחר להמשיך לשרת את המדינה,” כתבו עורכי הדין.

בכתב ההגנה, שהוגש השבוע (ג’) לבית המשפט, דוחה משרד הבריאות באמצעות עו”ד מינו אליאסיאן מפרקליטות מחוז ירושלים את כל הטענות ודורש מבית המשפט לדחותן על הסף, בין היתר בגלל שהן “נגועות בהתיישנות מובהקת שכן הוגשו שבע שנים לאחר שפרש מעבודתו בשירות המדינה בספטמבר 2014”.

לדברי משרד הבריאות, המשרות בהן שובץ ד”ר דור לא היו משרות אמון והוא מעולם לא הגיש בקשה להיות מועסק על פי חוזה בכירים. “בחודש אוקטובר החל ד”ר דור להיות מעורב בפעילות היק”ר אך תיאורו את מסכת ההעסקה ותחומי פעילותו חורג מהמציאות,” טוען המשרד. “למעשה הוחלט במשרד על התקשרות עם מספק יועצים וביניהם התובע, הוחלט על ביטו לתקן הרופא ביחידה והתקיים מנגנון להתקשרות עם רופאים המאשרים את רשיונות הקנאביס על בסיס הסכם יעוץ ועל בסיס תשלום תעריף לפי בדיקת תיק”.

לגבי אופי סביבת הפעילות שלו, אומר משרד הבריאות כי “לד”ר דור לא אושר רכב משרדי והובהר לו מספר פעמים כי הוא לא ייהנה משירותי משרד, ציוד משרדי וכו’. יצוין כי במשרד הבריאות היו קיימות שתי ‘עמדות חמות’ בהן היועצים יכולים היו לעבוד, להתחבר למידע רפואי וכו’, ד”ר דור היה מגיע למשרדי היק”ר כרצונות לפי שיקול דעתו, טיפול בפניות מטופלים ובשל קשייו הטכנולוגיים הוא היה מגיע לבצע את עבודת היעוץ במשרדי היחידה והיה נעזר בעובדי היחידה בעבודת המחשב. הבקשות הוגשו על גבי מסמכים פיזיים בארגזים ומשכך עצם הגעתו למשרד הקל עליו. כשרצה כי הארגזים יהיו בביתו הם שונעו אליו”.

“בניגוד לטענותיו הוא לא התבקש להשתתף בדיונים הנוגעים למדיניות,” הוסיפו. “הוא היה מגיע מיוזמתו על דעתו הגם שלא הוזמן, הוא מעולם לא נדרש לייצג את משרד הבריאות או את היק”ר בהליכי חקיקה או את ישראל בעך עניין הנוגע לקנאביס. זאת ועוד, נפלו מספר פגמים בביצוע התחייבויותיו, למשל למשרד החלו להגיע תלונות על קורס בנושא קנאביס במכללת אריאל בו היה מעורב והתברר שהקורס הוצג כקורס מטעם היק”ר, דבר שלא היה ולא נברא. כמו כן בעקבות ספקות שעלו לגבי תפוקות עבודתו, החלה בקרה על דיווחי השעות מצידו וזו העלתה תמיהות באשר לזמני הביצוע והוא אף תיקן את דו”ח העבודה שלו עקב כך”.

בעוד כשבועיים צפוי להיערך דיון ראשון בבית המשפט בעניין תביעה זו, בסופו יקבע השופט על המשך ההליך.

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר