בג”ץ הקפיא את רפורמת הקנאביס הרפואי בגלל עליית המחירים

כפי שטענו המטופלים לאורך הדרך מאז החלטת בג"ץ ב-6.10, חברות הקנאביס ומשרד הבריאות הפרו את הצו שקבע כי עליהם להמשיך לספק קנאביס במחיר 370 ש"ח. מאחר ולטענתן הן הבינו לא נכון את הצו נתנו להם השופטים עד 15.12.19 לחזור לספק קנאביס במחירים הישנים וזאת עד 31.3.2020 או עד החלטה אחרת.

רפורמת הקנאביס הרפואי – פרסום ראשון: שופטי בג”ץ מבהירים לפני שעה קלה כי חברות הקנאביס הרפואי פעלו בניגוד להנחייתם כאשר הפסיקו לשווק קנאביס במחירים נמוכים (370 ש”ח) והורו למטופלים לעבור אל בתי המרקחת ולשלם עד אלפי שקלים. לפיכך החל מה-15.12 על החברות לחזור למכור קנאביס במחירים הישנים עד 31.3.2020 לפחות. כמו כן השופטים ביקשו ממשרד הבריאות להבהיר מדוע הוא לא פוסל רשיון של חברה שלא עומדת בקביעה זו.

לדברי השופטים “את צו הביניים יש לקרוא איפוא כמטיל חובה הן על משרד הבריאות והיק”ר והן על חברות הייצור והאספקה של הקנאביס הרפואי להוסיף ולספק קנאביס רפואי למחזיקי הרישיונות… עד לתאריך 31.3.2020 או עד עשרה ימים לאחר החלטת ועדת המחירים, לפי המוקדם ביניהם, או עד להחלטה אחרת, והכל בתנאי האספקה ובמחירים שהיו נהוגים במסגרת ההסדרה הישנה“.

למרות הפרת הצו ומאחר ולטענת החברות ומשרד הבריאות הם לא הבינו נכון את תוכנו, ויתרו השופטים על קביעה כי מדובר בבזיון בית המשפט כפי שביקשו העותרות, והתירו להם זמן מה להתכונן לחזרה למכירת קנאביס רפואי במחיר הקודם – 370 ש”ח – כפי שהיה טרם רפורמת הקנאביס הרפואי. לפיכך על החברות לחזור לספק קנאביס במחיר זה החל מ-15.12 ועד 30.3.2020 או החלטה אחרת.

“לנוכח אי הבהירות ששררה עד עתה בסוגיות הנ”ל, ניתנת בזאת שהות של עשרה ימים לחברות הייצור והאספקה, אשר סברו כי צו הביניים לא חל עליהן – להתאים עצמן להוראות צו הביניים, כפי שפורש פה,” כתבו השופטים. “נוכח האמור, החברות ימשיכו לספק את מוצריהן לצרכנים בהתאם לתנאי ההסדרה הישנה החל מתאריך 15.12.2019 ועד למועד פקיעת צו הביניים.”

עוד הוסיף השופט חנן מלצר צו לפיו על משרד הבריאות להסביר “מדוע לא ייקבעו מחירי מקסימום עבור מוצרי קנאביס רפואי, הן עבור מחזיקי רישיונות שתוקף רישיונותיהם אמור היה לפוג והן עבור מחזיקי רישיונות במסגרת ההסדרה החדשה – מכאן ולהבא”, וכן “מדוע לא ייקבע כי רישיון שניתן על-פי ההסדרה החדשה לספק קנאביס רפואי – יותלה ככל שאותו ספק לא יוכל לספק את מוצרי הקנאביס במחירי ההסדרה הישנה למחזיקי הרישיונות אשר להם הוא (או מי שהוא בא בנעליו) סיפק קנאביס על-פי ההסדרה הישנה.”

כלומר לדברי השופט על משרד הבריאות לקבוע כי חברה שלא תעמוד בתנאים אלו, רשיונה יבוטל או יוקפא. בנוסף מבקשים השופטים ממשרד הבריאות לפרט מדוע שלא יתנה קבלת רישיון לעיסוק בתחום הקנאביס, לחברות ולבתי מרקחת, בתנאי לשמירה על המחיר הנמוך. “מדוע לא ייקבע כי הרישיונות החדשים שניתנו, או שיינתנו לספקי קנאביס רפואי, או לבתי מרקחת במסגרת ההסדרה החדשה, יותנו בכך שאותם ספקים, או בתי מרקחת יספקו, או ימכרו את מוצרי הקנאביס הרפואי בכפוף למחירי מקסימום, ככל שייקבעו כאלה, וכי אלה יותלו ככל שספקים, או בתי מרקחת אלו לא יעמדו בתנאים האמורים,” נכתב.

כזכור שופטי בג”ץ החליטו ב-6.10 כי יש להאריך את האסדרה הישנה עד סוף חודש מרץ 2020 והדגישו כי עיקר הבעיות הן המחסור והמחירים הגבוהים. למרות החלטה זו ועל אף שידע שזה יוביל לעלייה במחיר הודיע מנהל היק”ר יובל לנדשפט לחברות להמשיך להעביר את האספקה אל בתי המרקחת כרגיל ובכך גרם הן למחסור והן לעליית מחירים – עד אלפי שקלים במקום 370 ש”ח לחודש. עקב כך מטופלים וחולים נותרו ללא יכולת לרכוש קנאביס ולמעשה נעצר הטיפול הרפואי שלהם.

רק בחלוף שלושה שבועות ובעקבות בקשה לביזיון בית המשפט שהגישה עו”ד מרים בריינין יחד עם עו”ד יסמין מזרחי בשם עמותת הקנאביס הרפואי, ביקש משרד הבריאות מהשופטים הבהרה – האם בהחלטתם על הארכת האסדרה הישנה התכוונו גם להקפדה על אותו מחיר נמוך של 370 ש”ח לאורך התקופה, או רק להארכת תוקף הרשיונות של המטופלים הותיקים שטופלו בקנאביס טרם רפורמת הקנאביס הרפואי.

בינתיים הודיע משרד הבריאות לחברות כי הן רשאיות להמשיך למכור קנאביס במחירי האסדרה הישנה גם אם מדובר בסחורה שיוצרה בתקני האסדרה החדשה. אך החברות “IMC”, “בטר”, “שיח”, “קנדוק”, “טבע אדיר” טוענות כי מוצרי האסדרה הישנה נגמרו וכי אין בכוונתן למכור מוצרי אסדרה חדשה, יקרים יותר לייצור, במחירי האסדרה הישנה.

לפני שעה קלה כאמור פירטו השופטים את החלטתם וקבעו כי על החברות היה להמשיך לספק קנאביס במחירי האסדרה הישנה כפי שטענו המטופלים וכי עליהם לעשות זאת שוב החל מ-15.12.19. על החברות ועל משרד הבריאות לספק תשובות לבג”ץ עד לתאריך 5.1.2020, כך לפי החלטת השופטים היום.

עו”ד בריינין מסרה בתשובה לפניית מגזין קנאביס כי החלטת השופטים מרגשת אותה מאוד. “בג”ץ קבע שהנושא של המחירים הוא חשוב ועקרוני ועשה זאת בצורה מאוד ברורה. הוא קבע כי המדינה סחבה את המטופלים לאסדרה הזאת לחינם ובכח. אנחנו מאוד מתרגשות, מזל שיש בית משפט עליון, טוב שיש מבוגר אחראי שלחץ על בלם החירום, כפי שהיה צריך להיות. מדובר בחיי אדם ולא בכסף, ואולי עכשיו משרד הבריאות מבין זאת”.

מחברת “בטר” נמסר: “החברה לומדת את ההחלטה המפתיעה שמתעלמת לחלוטין מהמגדלים”.

ממשרד הבריאות נמסר: “נגיב לבית המשפט”

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר