מגלגל...

בג”ץ מאריך את רשיונות הקנאביס הרפואי בחודש וחצי

בעקבות הדיון הסוער שנערך בשבוע שעבר פרסמו הבוקר שופטי בג"ץ את החלטתם: הארכת תוקף רשיונות הקנאביס הרפואי של מטופלי האסדרה הישנה עד 15.5.20. אין בהחלטה כל התייחסות למטופלי האסדרה החדשה, לויכוח על תקינות המתודה הקלינית, ולמטופלים שרשיונם פג לאחר 31.7.19 שנפלו בין הכסאות.

סגן נשיאת ביהמ”ש העליון, שופט בג”ץ חנן מלצר, הורה היום (א’) על הארכת תוקף כלל רשיונות הקנאביס הרפואי מהאסדרה הישנה עד 15.5.2020, כלומר בחודש וחצי נוספים מהמועד שנקבע בדיון הקודם (31.3.2020). החלטה זו נוגעת למטופלים שרשיונם מהאסדרה הישנה פג לפני 31.7.19 בלבד.

הסיבה להארכה – המתנה להחלטת ועדת המחירים שדנה בנושא פיקוח המחירים על מוצרי הקנאביס הרפואי. כזכור, משרד הבריאות מנסה לקבוע פיקוח מחירים שיעלה אמנם את מחירי הקנאביס הרפואי (לפי המודל הזה) אך לא בפער גדול כפי שהוא כיום, בעוד משרד האוצר מתנגד לפיקוח מחירים.

“יש להאריך, לעת הזו, את תוקפו של צו הביניים, כך שרשיונות השימוש בקנאביס הרפואי, שתוקפם הוארך במסגרת צו הביניים יוסיפו לעמוד בתוקפם עד לתאריך 15.05.2020, או עד עשרה ימים לאחר החלטת ועדת המחירים בנושא שהועמד בפניה, לפי המוקדם מביניהם, או עד להחלטה אחרת של בית משפט זה,” כתב.

לדבריו “אספקת הקנאביס במהלך תקופה זו לבעלי רשיונות השימוש בקנאביס מההסדרה הישנה תיעשה בתנאים ובמחירים שהיו נהוגים במסגרת ההסדרה הישנה”. החלטה זו מגיעה לאחר דיון סוער שנערך בשבוע שעבר במסגרתו התפרצו המטופלים כלפי מנהל היק”ר יובל לנדשפט במחאה.

עם זאת, כפי שכבר פורסם בעבר, חלק מהחברות לא מאפשרות קבלת קנאביס בתנאי האסדרה הישנה וחלק אחר עושות זאת רק באופן חלקי. לדברי החברות לא נותרה להן אספקה שיוצרה בתנאי האסדרה הישנה ועלות הייצור באסדרה החדשה גבוהה בהרבה מזו של האסדרה הישנה ולכן הן אינן יכולות לעמוד בדרישה זו.

כדי לנסות לפתור בעיה זו מדגיש בג”ץ כי על החברות החובה לספק קנאביס בתנאי ובמחירי האסדרה “חלה על המשיבים גם אם כל החומרים מן התקופה שקדמה לתחילת ההסדרה החדשה אזלו ממצאי החומר שברשותם”.

“לפיכך, מי מן המשיבים שהחומרים היחידים שנותרו בידיו הם חומרים, אשר עברו את בדיקות האיכות הנדרשות במסגרת ההסדרה החדשה, נדרש לספק חומרים אלו למחזיקי רשיונות השימוש שתוקפם הוארך מכוח צו הביניים, בתנאים ובמחירים שהיו נהוגים במסגרת ההסדרה הישנה, וכל זאת עד למועד פקיעתו של צו הביניים,” נכתב.

ההארכה הבאה: באישור רופא בלבד

לגבי הארכת הרשיונות של המטופלים מהאסדרה הישנה מבהירים השופטים כי “תשומת ליבם של מחזיקי רשיונות השימוש לכך שכל הארכה נוספת של תקופת תחולתו של צו הביניים מעבר לתאריך 15.05.2020, ככל שתידרש כזאת, תותנה בביצוע מעקב רפואי על-ידי הרופא המטפל, שפרטיו נכללו ברשיון השימוש הקיים ברשותם ובקבלת המלצה ממנו”.

כלומר השופטים קובעים כי הארכה זו היא ההארכה האוטומטית האחרונה ולאחריה יאלצו המטופלים לחדש רשיון רק דרך הרופא המטפל שלהם. “על מחזיקי רשיונות השימוש יהיה איפוא להמציא המלצה מהרופא המטפל כתנאי לחידוש רשיון השימוש, או להמשך תוקפו, ככל שבעתיד יוחלט כי הדבר נדרש,” נכתב.

“בהקשר זה, מומלץ למחזיקי רשיונות השימוש לדאוג לנסות ולהשיג המלצה כנ”ל כבר בזמן הקרוב, בבחינת ‘יפה שעת אחת קודם’,” סיכמו.

לגבי משרד הבריאות וחברות הקנאביס כתבו השופטים כי “המשיבים המיוצגים על-ידי פרקליטות המדינה יגישו הודעה מעדכנת לבית המשפט בדבר אופן התקדמות ההליכים המתנהלים בפני ועדת המחירים, וזאת עד לתאריך 01.05.2020. המשיבים המיוצגים על-ידי פרקליטות המדינה יוכלו, באותה ההזדמנות ועד לאותו המועד, להגיש תגובה משלימה לצו-על-תנאי שהוצא בעתירה, לרבות ביחס לאותם ראשים ממנו שלא זכו להתייחסות מצידם במסגרת תצהיר התשובה שהוגש.”

מלבד נושא תוקף הרשיונות והמחיר שיישאר בשלב זה עבור מטופלי האסדרה הישנה על 370 ש”ח לחודש לכל כמות עד 15.5, בהחלטת בג”ץ מהבוקר אין כל התייחסות לשאר הנושאים להם נדרשו בעתירה, ביניהם מהות הרפורמה, המתודה הקלינית לטיפול, שינוי זמינות הזנים השונים, כמויות הקנאביס הניתנות לחולים ועוד.

לפיכך נראה כי בג”ץ מתכנס לעבר היום בו כלל מטופלי הקנאביס הרפואי מהאסדרה הישנה יעברו לאסדרה החדשה, כפי שקיווה משרד הבריאות, וכך לא יהיה צורך עוד בעתירה.

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר