חשיפה: רשימת מקבלי השכר הגבוה בסקטור הקנאביס

מי ממנהלי חברות הקנאביס צפוי לקבל 274 אלף שקל בחודש? מגזין קנאביס חושף – רשימת מקבלי השכר הגבוה ביותר בסקטור הקנאביס.

בתור בעלי מניות בחברה ציבורית חשוב לדעת אילו משכורות מוענקות לבכירי החברה. ריכזנו עבורכם את רשימת מקבלי המשכורות הגבוהות בחברות הקנאביס הישראליות בבורסה. דבר אחד ברור: נרשמה עלייה בשכר מאז הבדיקה הקודמת ב-2019.

שימו לב שמכיוון שחלק מהמנהלים אינם עובדים בחברה במשרה מלאה, לאותם מנהלים הוספנו סעיף של “שכר המחושב לפי 100% משרה”. חשוב להדגיש כי אנו כמובן מציגים את השכר במונחי עלות לחברה, והשכר נטו בניכוי מיסים וכו’ כמובן שונה.

פנאקסיה (Panaxia)

ד”ר דדי סגל. תפקיד: מנכ”ל, דירקטור ובעל השליטה בחברה. היקף משרה: 50%. שכר: לפי הדו”ח הכספי ל-2019 השכר השנתי של דדי סגל עומד על 4.1 מיליון שקל, כלומר לכאורה יותר מ-341 אלף שקל בחודש. אך השכר כולל בתוכו תשלום חד פעמי של 3.7 מיליון שקל שניתן באופציות למניות החברה. תשלום חד פעמי זה קשור למיזוג שבוצע בעבר בין פנאקסיה לשלד הבורסאי הרודיום השקעות. בפועל, השכר השנתי של סגל עומד על 375 אלף שקל, כלומר 31.25 אלף שקל בחודש עבור 50% משרה. שכר המחושב לפי 100% משרה: 62.5 אלף שקל.

אסי רוטברט. תפקיד: מנהל עסקים ראשי ודירקטור. היקף משרה: 50%. לפי הדו”ח הכספי ל-2019 השכר השנתי של אסי רוטברט עומד על 4.1 מיליון שקל, כלומר לכאורה יותר מ-341 אלף שקל בחודש. אך השכר כולל בתוכו תשלום חד פעמי של 3.7 מיליון שקל שניתן באופציות למניות החברה. תשלום חד פעמי זה קשור למיזוג שבוצע בזמנו בין פנאקסיה לשלד הבורסאי הרודיום השקעות. בפועל, השכר השנתי שלו עומד על 375 אלף שקל, כלומר 31.25 אלף שקל בחודש עבור 50% משרה. שכר המחושב לפי 100% משרה: 62.5 אלף שקל.

ערן גולדברג. תפקיד: סמנכ”ל טכנולוגיות. היקף משרה: 50%. שכר: לפי הדו”ח הכספי ל-2019 השכר השנתי של ערן גולדברג עומד על 4.1 מיליון שקל, כלומר לכאורה יותר מ-341 אלף שקל בחודש. אך השכר כולל בתוכו תשלום חד פעמי של 3.7 מיליון שקל שניתן באופציות למניות החברה, התשלום החד פעמי קשור למיזוג שבוצע בזמנו בין פנאקסיה אל השלד הבורסאי הרודיום השקעות. בפועל, השכר השנתי שלו עומד על 375 אלף שקל, כלומר 31.25 אלף שקל בחודש עבור 50% משרה. שכר המחושב לפי 100% משרה: 62.5 אלף שקל.

קנדוק – אינטרקיור (Canndoc – Intercure)

אהוד ברק. תפקיד: יושב ראש דירקטוריון פעיל. היקף משרה: 40 שעות חודשיות לפחות, כלומר לפחות 22% היקף משרה שכר: לפי הדו”ח השכר השנתי שלו עומד על 37.2 מיליון שקל, אך 36.75 מיליון שקל מתוך השכר נובע מאופציות שקיבל באופן חד פעמי כמענק חתימה. בפועל, השווי של האופציות הוערך בשווי מופרז (כמו שכתבנו בסקירה קודמת), וכיום השווי הנאיבי שלהן עומד על כמה מיליונים בודדים. השכר השנתי האמיתי שלו עומד על 446  אלף שקל, כלומר שכר של 37 אלף שקל בחודש. שכר המחושב לפי 100% משרה: 168 אלף שקל.

אבנר ברק (אין קשר לאהוד ברק). תפקיד: דירקטור ונשיא בחברה הבת קנדוק. היקף משרה: לפחות 60 שעות בחודש, כלומר לפחות 33% משרה. שכר: 493 אלף שקל בשנה, 41 אלף שקל בחודש. שכר המחושב לפי 100% משרה: 124 אלף שקל.

אלכסנדר רבינוביץ. תפקיד: מנכ”ל, דירקטור ובעל השליטה בחברה. היקף משרה: 50% שכר: 180 אלף שקל בשנה, 15 אלף שקל בחודש. שכר המחושב לפי 100% משרה: 30 אלף שקל.

שיח מדיקל (Seach Medical)

עמיחי רב. תפקיד: סמנכ”ל כספים בחברה. היקף משרה: 100%. שכר: לפי הדוח הכספי השנתי לשנת 2019 השכר השנתי עומד על כ-1.8 מיליון שקל, רובו נובע מאופציות שהוקצו לו במסגרת המיזוג של שיח עם השלד הבורסאי ביונד טיים. החל מחודש מרץ עומד השכר השנתי שלו על כ-384 אלף שקל, כלומר 32 אלף שקל בחודש בנוסף למענק שנתי של 100 אלף שקל, השכר החודשי הסופי שלו עומד על 40.3 אלף שקל בחודש

יוגב שריד. תפקיד: מנכ”ל ואחד מבעלי השליטה בחברה. היקף משרה: 100%. שכר: 650 אלף שקל בשנה, כלומר שכר של 54 אלף שקל בחודש.  

שי שריד. תפקיד: מנהל טכנולוגיות ראשי ואחד מבעלי השליטה בחברה. היקף משרה: 100%. שכר: 682 אלף שקל בשנה, כלומר 56.8 אלף שקל בחודש.

אופיר שריד. תפקיד: סמנכ”ל תפעול ואחד מבעלי השליטה בחברה. היקף משרה: 100%. שכר: 666 אלף שקל בשנה, כלומר שכר של 55.5 אלף שקל בחודש.

מרגלית שריד. תפקיד: מנהלת מתקן הגידול של החברה, אישתו של מנכ”ל ובעל השליטה בחברה -יוגב שריד. היקף משרה: 100%. שכר: 355 אלף שקל בשנה, כלומר שכר של 28 אלף שקל בחודש.

תיקון עולם – קנביט (Tikun Olam – Cannbit)

אבינועם ספיר. תפקיד: מנכ”ל החברה. היקף המשרה: 100%. שכר: אבינועם ספיר יקבל תשלום מבוסס מניות של 2.3 מיליון שקל בשנה, למשך 3 שנים. בנוסף, שכרו השנתי יעמוד על 1.28 מיליון שקל בשנה +  מענק שנתי מקסימלי של 450 אלף שקל בשנה הראשונה ו-2 מיליון שק בשנה השנייה. כלומר בפועל, בשנה הראשונה הוא יקבל (בהנחה שהוא יקבל את המענק השנתי) 4 מיליון שקל, כלומר שכר חודשי של 335 אלף שקל (או שכר חודשי של 143 אלף שקל ללא התשלום מבוסס מניות). בשנה השנייה הוא יקבל 5.6 מיליון שקל, כלומר שכר חודשי של 466 אלף שקל, או שכר של 274.3 אלף שקל בחודש ללא התשלום מבוסס המניות.

קנאשור (Cannassure)

רן עמיר. תפקיד: מנכ”ל החברה. היקף משרה: 100%. שכר: שכר שנתי של 816 אלף שקל, כלומר שכר של 68 אלף שקל בחודש.

עדי נויפלד. תפקיד: סמנכ”ל כספים. היקף משרה: 100%. שכר: 532 אלף שקל, כלומר 44.3 אלף שקל בחודש.

ניר פלס. תפקיד: סמנכ”ל פיתוח עסקי, דירקטור ובעל השליטה בחברה. היקף משרה: 60%. שכר: שכר שנתי של 334 אלף שקל, כלומר שכר שנתי של 27.8 אלף שקל. שכר המחושב לפי 100% משרה: שכר שנתי של 556 אלף שקל, כלומר שכר של 46.3 אלף שקל בחודש.

טוגדר (Together)

יוחנן דנינו. תפקיד: יושב ראש הדירקטוריון. היקף משרה: אין מינימום שעות שכן הוא אינו יושב ראש דירקטוריון פעיל (אך כמובן שהוא נדרש להגיע לישיבות הדירקטוריון) שכר: 360 אלף שקל בשנה, כלומר 30 אלף שקל בחודש.

ניסים ברכה. תפקיד: מנכ”ל ואחד מבעלי השליטה בחברה. היקף משרה: 50%. שכר: שכר שנתי של 420 אלף שקל בשנה, 35 אלף שקל בחודש. שכר המחושב לפי 100% משרה: 840 אלף שקל בשנה, 70 אלף שקל בחודש.

גיא עטיה. תפקיד: מנכ”ל משותף של החברה הבת גלובוס, דירקטור ומבעלי השליטה בחברה. היקף משרה: 50%. שכר: שכר שנתי של 420 אלף שקל בשנה, 35 אלף שקל בחודש. שכר המחושב לפי 100% משרה: 840 אלף שקל בשנה, 70 אלף שקל בחודש.

ניר סוסינסקי. תפקיד: מנכ”ל משותף של החברה הבת גלובוס, דירקטור ומבעלי השליטה בחברה. היקף משרה: 50%. שכר: שכר שנתי של 420 אלף שקל בשנה, 35 אלף שקל בחודש. שכר המחושב לפי 100% משרה: 840 אלף שקל בשנה, 70 אלף שקל בחודש.

יוניבו (Univo)

גולן ביטון. תפקיד: מנכ”ל, דירקטור ומבעלי השליטה בחברה. היקף משרה: 100%. שכר: השכר השנתי (בהנחת עמידה במענק השנתי) שלו עומד על 3.7 מיליון שקל, אך כולל בתוכו הוצאות חד פעמיות של תשלום מבוסס מניות שקיבל בסך 2.275 מיליון שקל. בניכוי ההוצאות  החד פעמיות השכר השנתי שלו עומד על כ-1.446 מיליון שקל, דבר המשקף  שכר של 120.5 אלף שקל בחודש.

ד”ר שאול מוכתר. תפקיד: יועץ לשעבר ודירקטור בחברה. היקף משרה: החברה לא פירטה. שכר: שכר שנתי של כ-916 אלף שקל, כלומר שכר של 76.3 אלף שקל בחודש.

פארמוקן (Pharmocann)

גיל חובש. תפקיד: מנכ”ל ומבעלי השליטה בחברה. היקף משרה: 100%. שכר: 720 אלף שקל בשנה, 60 אלף שקל בחודש.

רועי חובש. תפקיד: סמנכ”ל התפעול בחברה ובנו של מנכ”ל החברה גיל חובש. היקף משרה: 100%. שכר: שכר שנתי של 360 אלף שקל, כלומר 30 אלף שקל בחודש.

מדיוי (Medivie)

מנחם כהן. תפקיד: מנכ”ל, דירקטור ובעל שליטה בחברה. היקף משרה: 100%. שכר: השכר השנתי עומד על כ-900 אלף שקל, כלומר 75 אלף שקל בחודש.

אינטליקנה (Intelicanna)

אורי וייס. תפקיד: מנכ”ל, דירקטור ומבעלי השליטה בחברה. היקף משרה: 100% שכר: 544 אלף שקל בשנה, כלומר שכר של 45 אלף שקל בחודש

יונה לוי. תפקיד: יושב ראש הדירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה. היקף משרה: 40%. שכר: 544 אלף שקל בשנה, כלומר שכר של 45 אלף שקל בחודש. שכר המחושב לפי 100% משרה: 112.5 אלף שקל בחודש.

אילנית הלפרין. תפקיד: סמנכ”לית הכספים של החברה. היקף משרה: 25%. שכר: 132 אלף שקל בשנה, כלומר 11 אלף שקל בחודש. שכר המחושב לפי 100% משרה: 44 אלף שקל.

נקסטייג’ (Nextage)

אברהם דריזין. תפקיד: מנכ”ל ואחד מבעלי השליטה בחברה. אחוז משרה: 100%. שכר שנתי: 760 אלף שקל שנתי כלומר 63 אלף שקל בחודש

ד”ר אורנה דריזין. תפקיד: סגנית יושב ראש דירקטוריון ומבעלי השליטה בחברה. היקף משרה: 25 שעות בחודש, כלומר 13.7% משרה. שכר: 216 אלף שקל בשנה, כלומר 18 אלף שקל בחודש. שכר המחושב לפי 100% משרה: 131 אלף שקל בחודש.

הרשימה המלאה:

אין בנאמר המלצה לביצוע פעולות בניירות ערך, הנכתב הינו דעה בלבד. כל המבצע פעולות כלשהן על בסיס הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד ואין צוות המגזין אחראי לנזקים כלשהם שיגרמו כתוצאה מפעילות בניירות ערך בעקבות הכתבה.

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר