נחשף הקשר הכלכלי של לנדשפט לעסק בתחום הקנאביס הרפואי

בתשובה לדרישה לפיטוריו של מנהל היחידה לקנאביס רפואי יובל לנדשפט בגין ניגוד עניינים בו הוא נמצא לכאורה, מודה לראשונה משרד הבריאות כי אכן ישנו קשר כלכלי שכזה, אך מסביר כי לנדשפט חתם על הסכם ניגוד עניינים מבעוד מועד. עם זאת, בתשובת משה"ב נפלו כמה שגיאות, מה שעשוי להוביל להליך משפטי.

בתשובה לתלונה שהוגשה נגד יובל לנדשפט, מנהל היחידה לקנאביס רפואי (יק”ר), מודה לראשונה משרד הבריאות כי אכן לנדשפט נמצא בקשר כלכלי עם עסק בתחום הקנאביס הרפואי, במסגרתו הוא משכיר נדל”ן שבבעלותו לבית מרקחת פרטי הפועל בתחום עליו הוא אמון מתוקף תפקידו. יחד עם זאת משרד הבריאות טוען כי לנדשפט חתם לכאורה על הסכם ניגוד עניינים מבעוד מועד ואינו עוסק בכל הקשור לבית מרקחת זה – טענות שייתכן ואינן מדויקות.

על פי הממצאים, לנדשפט, הבעלים של חברת “משה פלדמן ובניו” – אחת משמונה חברות פרטיות בבעלותו שנחשפו לראשונה בתחקיר מגזין קנאביס משנת 2014 – חתם בחודש מרץ 2017 על חוזה השכרת שטח נדל”ן שבבעלותו לחברת “קרייזר מדיקל בע”מ” המנהלת בשטח זה את בית המרקחת “פארמה-שיא” אשר זכה להיות מהיחידים שנבחרו להשתתף, ללא מכרז, בפיילוט הקנאביס הרפואי של רפורמת המדיקליזציה.

יובל לנדשפט
נמצא בקשר עסקי עם חברה הכפופה לאחריותו כרגולטור אך “מכחיש כל רווח כלכלי”. יובל לנדשפט, מנהל היחידה לקנאביס רפואי (צילום מסך: “כאן 11”)

כזכור, באותה תלונה, שהוגשה כבר לפני כחודשיים על ידי בן לביא, סטודנט למשפטים המטופל בקנאביס רפואי, נטען כי על משרד הבריאות להזיז את לנדשפט מתפקידו וליטול ממנו את סמכויותיו, בין השאר מאחר ו”מנהל היחידה לקנאביס רפואי מוביל מהלכים שלטוניים אשר מיטיבים עמו לכאורה במישרין או בעקיפין בכובעו הנוסף כמנהל עסקים פרטיים”.

בתשובה לתלונה, שנחשפת כעת לראשונה, מודה משרד הבריאות בטענות, אך מסביר כי “מר לנדשפט חתם על הסדר ניגוד עניינים בעת כניסתו לתפקיד”. לדברי עו”ד שיר יוגב מהלשכה המשפטית של המשרד, “מר לנדשפט מסר כי כשהסתבר לו שבית המרקחת עתיד לשכור שטח אשר ברשות החברה המשפחתית שלו, דיווח על כך ללשכה המשפטית ולמשנה למנכ”ל, שמטפל מאז במקומו בכל הנוגע לרישוי קנאביס של בית מרקחת זה”.

יובל לנדשפט
יפוטר מתפקידו בגלל קשרים עסקיים? יובל לנדשפט, מנהל יק”ר (צילום: מגזין קנאביס)

עוד טוען משרד הבריאות כי לנדשפט נכנס לתפקידו לאחר שהוחלט לשנות את אופן אספקת הקנאביס הרפואי משיווק ישיר לאספקה דרך בתי מרקחת. לפיכך לטענת המשרד האינטרס האישי שלו לא היה קיים בעת שנתקבלה ההחלטה. “גישה זו (של אספקה באמצעות בתי מרקחת) משקפת את עמדת משרד הבריאות עוד בטרם נכנס מר לנדשפט לתפקידו ומשכך הטענה כלפיו לפיה פעילותו לקידום מדיניות זו נעשית מתוך אינטרס אישי לרווח אינה נכונה,” נכתב. “מר לנדשפט מכחיש כל רווח כלכלי או אישי הנובע מהנ”ל,” הוסיפו.

בפועל, לכאורה בניגוד לדברי משרד הבריאות, לנדשפט נכנס לתפקידו עוד בחודש אפריל 2013, שלוש שנים וחצי לפני החלטת הממשלה משנת 2016 שקבעה העברת האספקה אל בתי המרקחת. בתשובה מנסה עוד משרד הבריאות להמעיט מחשיבות אותו קשר עסקי בין לנדשפט לבית המרקחת וטוען כי “מדובר בבית מרקחת פרטי אחד, וכן מדובר על קשר שמתבטא בהשכרת נדל”ן בלבד”.

לטענות נוספות שעלו בתלונה, על קשר מן העבר שהיה ללנדשפט עם רשת בתי המרקחת “סופר-פארם” אשר נחשף גם הוא לראשונה במגזין קנאביס בשנת 2014, משיב משרד הבריאות כי “מר לנדשפט, רוקח במקצועו, מכחיש כל קשר עסקי עם חברת ‘סופר פארם’ בתקופה הרלוונטית לתלונה. לטענתו עסקיו עם החברה תמו בשנת 1999, לפני תפקידו כמנהל היק”ר.”

חברת יובל לנדשפט
חברת יובל לנדשפט – קשורה לחברת “סופר פארם”

לגבי הטענה על כך שלנדשפט יישם לכאורה את העדפתו לסופר פארם בכך שנתן להם יתרון מסחרי כלשהו, טוען משרד הבריאות כי רשיונות דומים לזה של סופר פארם ניתנו גם לבתי מרקחת אחרים, ולפיכך לכאורה אין ממש בטענה על העדפה כלשהי לסופר-פארם. “בדומה לרישיונות שניתנו לסניפי רשת סופר פארם, ניתנו רישיונות לבתי מרקחת אחרים שעמדו בתנאים,” נכתב.

עם זאת, גם במקרה זה, התשובה אינה מדוייקת כנראה, שכן “סופר פארם” אכן קיבלה קדימות מסויימת בשלב הפיילוט שנמשך שנה, מאפריל 2018 עד אפריל 2019, עוד בטרם החלו לחלק רישיונות לבתי מרקחת אחרים. בראיונות שונים אף העידו בעלי בתי מרקחת פרטיים כי לנדשפט הודיע לסופר-פארם כי עליה להתכונן לפיילוט, בעוד שלבתי המרקחת הפרטיים לא ניתן זמן להתכונן בהתאם.

היום (א’), בתשובה להודעה זו של משרד הבריאות, הגיש לביא מכתב התראה בו הוא דורש לפטר את לנדשפט מתפקידו ומבהיר שאם לא יעשה כן ייפתח הליך משפטי. בין השאר הוא מציין כי הודאת משרד הבריאות על כך שהיה מודע לקשר העסקי של לנדשפט עם בית המרקחת “פרמה שיא” שונה מדברים של מנכ”ל המשרד, משה בר סימן טוב, שאמר בחודש שעבר בראיון לתכנית “הצינור” כי אין כל קשר עסקי בין גורמים במשרד הבריאות לרשתות הפארם, “קשקוש מוחלט” לדבריו, וכי אם היה יודע על קשר כזה הרי שזה “חמור מאוד”.

“קשקוש מוחלט” – מנכ”ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב מכחיש ניגודי עניינים מול בתי מרקחת (מתוך: “הצינור”, ערוץ 13)

בנוסף תוקף לביא את טענת משרד הבריאות המקטינה את חשיבות ניגוד העניינים בכך ש”מדובר בבית מרקחת פרטי אחד ובהשכרת נדל”ן בלבד” כאמור. לדבריו “לנדשפט ביצע רישום משכון ושעבוד המאפשרים נטילת הלוואות מבנק לאומי בהתבסס על הקשר העסקי עם חברת קרייזר מדיקל בע”מ, כלומר לא מדובר בקשר תמים אלא בקשר כלכלי בין חברה בבעלותו לבית מרקחת שנבחר להשתתף בפיילוט ללא מכרז”.

בכך טוען לביא, לנדשפט עודנו פועל לכאורה בניגוד עניינים, במה שעולה אף לכדי הפרת אמונים והפרת הסדר ניגוד עניינים, “זאת הן כאשר השפיע על הניהול השוטף של בתי המרקחת והן כאשר קיבל קו אשראי באמצעות חברת פלדמן בהתבסס על החוזה עם חברת קרייזר מדיקל”. בנוסף כאמור לגבי קשריו של לנדשפט עם “סופר פארם” הוא טוען כי “רשת סופר פארם קיבלה מעמד מונופוליסטי” וכי “העובדה שלנדשפט כבר אינו משמש כזכיין של סופר פארם אינה מפחיתה מכך”.

“לא ייתכן כי רגולטור מטעם המדינה ינהל עסקים פרטיים הפועלים בסינרגיה עם חברות פרטיות בתחום עליו הוא משית רגולציה,” נכתב לבסוף. “הנכם מתבקשים ליטול מלנדשפט את כל הסמכויות הנוגעות לתחום בתי המרקחת וזאת כדי למנוע את המשך הפגיעה החמורה באינטרס הציבורי”.

יש לציין כי בעבר כבר נחשף בתחקיר של מגזין קנאביס קשר בלתי תקין של לנדשפט עם חברה פרטית בתחום, עת הוא אישר לחברת “אילן ביו” להבריח לישראל מזוודה מלאה צמחי קנאביס מארה”ב, זאת בניגוד לחוק הישראלי, האמריקאי והבינלאומי, על דעת עצמו ומבלי לקבל לכך אישורים נדרשים. בעקבות הברחה זו הוא אף השתתף בארוחת ערב פרטית עם בעלי החברה.

משרד הבריאות בחר שלא למסור תגובה לפרסום ולא נענה לבקשה לקבל עותק מהסכם ניגוד העניינים עליו חתם לכאורה לנדשפט.

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר