מבקר המדינה: זינוק של 700% בתלונות נגד היק”ר – 91% מוצדקות

דוח נציב תלונות הציבור לשנת 2019 הוגש הבוקר ליו"ר הכנסת ע"י מבקר המדינה, ממנו עולה שיא חדש בתלונות נגד היחידה לקנאביס רפואי של משרד הבריאות ושיא חדש גם באחוז מהן שנמצאו מוצדקות.

גם השנה, בפעם השלישית ברציפות, חושף דו”ח נציב תלונות הציבור ליקויים חמורים בהתנהלות היחידה לקנאביס רפואי של משרד הבריאות (יק”ר) – הגוף האמון על פעילות תחום הקנאביס הרפואי בישראל בראשו עומד יובל לנדשפט. התנהלותו לאורך 7 שנים שנויה במחלוקת גם היום ולאחרונה נחשפו עבירות לכאורה וניגודי עניינים עסקיים.

המבקר, מתניהו אנגלמן, קובע בדו”ח השנתי כי לא פחות מ-91% מהתלונות שהוגשו נגד היק”ר בשנת 2019 והתבררו עד תומן נמצאו מוצדקות. נתון זה הוא המשך לממצאי הדו”חות שסקרו את שנת 2017 ומצאו כי 83% מהתלונות היו מוצדקות ואת שנת 2018 אז נמצא כי 85% מהתלונות מוצדקות. כעת, 2019, נרשמה עלייה נוספת ל-91%.

מתניהו אנגלמן מוסר את דוח נציב תלונות הציבור אל יו"ר הכנסת ח"כ יריב לוין (צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת)
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מוסר את דוח נציב תלונות הציבור השנתי אל יו”ר הכנסת ח”כ יריב לוין, הבוקר (צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת)

נתון מעניין נוסף הוא שהיחידה לקנאביס רפואי, קטנה יחסית לעומת מוסדות לאומיים גדולים, נמצאת במקום ה-3 בטבלת מספר התלונות הכולל שהוגשו נגדה (כאלה שבירורן הסתיים וכאלה שלא) – עם 944 תלונות במהלך שנת 2019 לבדה. במקום הראשון נמצא משרד התחבורה עם 995 ובמקום השני ביטוח לאומי עם 971.

עיכובים, תשובות חסרות, חוסר מענה

מספר השיא באחוז התלונות המוצדקות נגד היק”ר, 91% כאמור, הוא גם גבוה פי שניים וחצי יותר מהממוצע הכללי של תלונות שנמצאו מוצדקות בשנת 2019 ועומד על 35.2% בלבד. המבקר מדגיש כבר בפתח דבריו כי “הליקויים בתפקוד היק”ר נסקרו בהרחבה גם בדוחות קודמים של הנציב”.

לפי המבקר “נמשכו העיכובים בטיפול היק”ר בבקשות למתן רישיונות לשימוש בקנאביס רפואי ולחידוש הרישיונות; התשובות שנמסרו במוקד הטלפוני היו חסרות ולעיתים לא מדויקות; ולא נשלחו למטופלים ורופאיהם הודעות שבהן מצוינות ההחלטות בנוגע לבקשות והודעות עדכון על מצב הטיפול בהן, כמתחייב”.

“עוד עלה כי ככלל, היק”ר אינה משיבה על פניות המטופלים שנשלחו אליה בדואר האלקטרוני,” נכתב. “עלה כי ישנם קשיים בהעברת בקשות ומסמכים ליק”ר ובקבלת מסמכים מהיק”ר באמצעות המערכת הממוחשבת. הנציבות העירה ליק”ר כי יש להוסיף לפעול ליצירת שקיפות מול המטופלים ולפעול לקיצור זמני הטיפול”.

גל תלונות על עליית מחירים ומחסור חמור

מבקר המדינה מציין בפרט את רפורמת בתי המרקחת שנכנסה לתוקף באפריל 2019 והוטמעה כמעט סופית בחלוף כחצי שנה (ספטמבר 2019). למרות התראות שניתנו ליק”ר מראש, ותוך הפרת הבטחות, המחירים עלו בחדות ונגרם מחסור קשה לאחר שמנהל היק”ר לנדשפט הורה לעבור לאסדרה החדשה. עקב כך נפתח גם הליך בבג”ץ.

“באפריל 2019 נכנסה לתוקף ‘רפורמת המדיקליזציה’ שהנהיג משרד הבריאות,” כותב המבקר. “הרפורמה הביאה לגל של תלונות, שנסבו בעיקר על מחסור חמור במוצרי קנאביס בבתי המרקחת ועל עלייה של מאות אחוזים במחיר הקנאביס שסיפקו בתי המרקחת, לעומת המחיר ששולם לספקים ולמגדלים”.

דוח מבקר המדינה קנאביס רפואי 2020
91% מהתלונות נגד היק”ר מוצדקות (מתוך דו”ח מבקר המדינה)

“כמו כן התקבלו תלונות על שהמוצרים שנמכרים בבתי המרקחת אינם זהים למוצרים שבהם נהגו המטופלים להשתמש לפני הרפורמה, דבר שגרם להרעה במצבם. בד בבד התקבלו תלונות ממטופלים שהמשיכו לקבל קנאביס רפואי מהספקים על ירידה ניכרת באיכות הקנאביס הרפואי שסופק להם, ועל הפסקת אספקתם של זנים רבים”.

לדברי המבקר “חלק ניכר מנושאי תלונות אלה תלוי ועומד כיום בבג”ץ ומשכך הוא שיכריע בהם”. עוד הוא הוסיף כי “הנציבות הצביעה לפני היק”ר על ליקויים מערכתיים, למשל רישיונם של אלפי מטופלים פקע ולא חודש עקב הרפורמה, דבר שפגע ברצף הטיפולי של מטופלים אלה”.

מחדל רופאי הקנאביס

עוד עולים מהדו”ח ממצאים שליליים על רופאי הקנאביס, זאת לאחר בדיקה שערך המבקר בעזרת לקוח סמוי מטעמו. ממצאים אלו נחשפו לראשונה בתחקיר של מגזין קנאביס, בסיכומו התגלה כי רופאים שהוכשרו לניפוק רשיונות קנאביס כלל לא עושים זאת, ואם כן עושים זאת אז לא לפי ההנחיות, במחירים גבוהים ומעבר לסמכויותיהם. ממצאי התחקיר הועברו לידי מבקר המדינה שביצע בדיקה נוספת בעצמו.

“אף שבמסגרת הרפורמה הוסמכו רופאים לתת למטופלים רישיונות ומרשמים לקנאביס רפואי, מבירור התלונות עלה כי אין די רופאים כאלה,” נכתב. “רשימת הרופאים שמפורסמת באתר משרד הבריאות כוללת רופאים שאינם מעניקים כלל את השירות או מעניקים אותו באופן פרטי בלבד ולא במסגרת מערכת הבריאות הציבורית, כמתחייב מן הסמכויות שניתנו במסגרת הרפורמה.”

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן (צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת)
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן (צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת)

כך למשל, על פי הדו”ח, מופיעים ברשימה 3 רופאים מאחת מקופות החולים (קופ”ח א’) בעוד רק אחד מהם זמין למתן רישיון במערכת הציבורית כמתבקש. בקופות חולים ב’ ו-ג’ שנבדקו, מתוך 6 רופאים ברשימה, אף לא אחד מספק את השירות כנדרש. ממצאים דומים גם בבתי החולים: מתוך 10 רופאים ברשימה אף לא אחד מקבל מטופלים חדשים כנדרש.

“כדי לבדוק את הטענות התקשרו עובדי הנציבות לרופאים שנכללו ברשימה וביקשו לקבוע תור לקבלת רישיון שימוש בקנאביס רפואי,” הוסבר. “הבדיקה העלתה כי חלק מהרופאים שברשימה אינם מקבלים מטופלי קנאביס, חלק מקבלים מטופלים רק באופן פרטי ולחלק אין תורים זמינים בתוך פרק זמן סביר. הנציבות הביאה ליקויים אלה לידיעת משרד הבריאות וביקשה ממנו לפעול לתיקונם”.

לדברי המבקר, יחידת הקנאביס הרפואי השיבה בתגובה כי החלה בבדיקה פרטנית של כל הרופאים ברשימה והודיעה להם שהם אינם מוסמכים לנפק רישיונות במסגרת הרפואה הפרטית, אלא רק במסגרת מערכת הבריאות הציבורית. “בעקבות כך שלח משרד הבריאות מכתב לרופאים שהוסמכו לתת רישיון לשימוש בקנאביס ובו הבהיר שההסמכה היא למתן רישיון למטופלים במסגרת מערכת הבריאות הציבורית, קופת חולים, בית חולים ציבורי וכו’, ולא במסגרת שירות פרטי,” נכתב.

מילה טובה, עם קורט מלח

המבקר נותן בדו”ח מילה טובה לקופת חולים ‘מאוחדת’ שהודיעה שתישא במימון הוצאות הקשורות לקבלת קנאביס לנפגעי עבודה (החזר כספי). עם זאת, ‘מאוחדת’ היא האחרונה מבין קופות החולים לעשות זאת, כך שלמילה הטובה היה יכול המבקר להוסיף קורט מלח. נוסף על כך, החלטת הקופה לנקוט בצעד זה באה בעקבות הליך משפטי נגדה ולא מתוך רצון טוב או יוזמה שלה.

“המתלונן, נפגע תאונת עבודה, הוא חבר בקופת חולים מאוחדת, הגיש בקשה למאוחדת לממן את הוצאות הנסיעה לקבלת קנאביס רפואי שהוא זקוק לו מפאת פגיעתו או לחלופין לממן את הוצאות משלוח הקנאביס לביתו. ואולם מאוחדת דחתה את בקשתו,” כותב המבקר. “הבירור העלה כי מאוחדת היא הקופה היחידה שאינה מממנת למבוטחיה הנפגעים בעבודה ואשר זקוקים לקנאביס את הוצאות משלוח הקנאביס לביתם או את הוצאות הנסיעה שלהם כדי לקבל את הקנאביס.”

לדברי המבקר “בעקבות פנייתה של הנציבות למאוחדת בעניין זה הודיעה מאוחדת כי החליטה לנהוג כפי שנוהגות קופות החולים האחרות ולהחזיר לנפגעים בעבודה את ההוצאות הקשורות לקבלת הקנאביס. מאוחדת אף הודיעה שתחיל את ההחלטה שישה חודשים למפרע, רטרואקטיבית, בכפוף להצגת מסמכים בדבר גובה ההוצאות”.

“עלייה של 700% בתלונות – ממשיכים לעקוב”

המבקר לא קובע הנחיות לביצוע אלא רק מציין בכלליות כי “בשנים האחרונות חל גידול בביקוש לקנאביס רפואי בקרב הציבור”. בסך הכל, על פי הדו”ח, “נמצא כי בשנים 2017 – 2018 חלה עלייה של 235% במספר מכתבי התלונה על היק”ר שהתקבלו בנציבות ובשנים 2018 – 2019 חלה עלייה בשיעור של 307% במספר מכתבי התלונה על היק”ר.”

“בסך הכול,” נכתב, “חל בשלוש השנים האחרונות זינוק של יותר מ-700% במספר מכתבי התלונה שהתקבלו בנציבות על היק”ר”. לדברי המבקר “הנציבות ממשיכה לעקוב אחר תיקון הליקויים הרבים שעלו מבירור התלונות וכן עוקבת מקרוב אחר הדיונים המתקיימים בנושא בבג”ץ”.

ההתנהלות המפוקפקת של היחידה לקנאביס רפואי בראשות יובל לנדשפט והזינוק בתלונות נגדה הם, כך על פי המבקר, הגורם המרכזי לעלייה השלילית בנתונים של משרד הבריאות כולו, שהגיע למקום הראשון במספר התלונות נגדו, שרובן המוחלט הם כאמור נגד היק”ר.

ממשרד הבריאות לא נמסרה תגובה.

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר