מהיום: מותר השימוש בשמן קנאביס רפואי מחוץ לבית

פרסום ראשון: משרד הבריאות מתיר לראשונה למטופלים להחזיק את התרופה שלהם מחוץ לביתם: תפרחת בכמות של כשישית מהאספקה החודשית ושמן ללא הגבלה. צריכת הקנאביס תותר מחוץ לבית בשמן או באידוי בלבד. עישון עדיין אסור.

עדכון (אוגוסט 2022): נקבע נוהל חדש ומתירני יותר.

במשך שנים ארוכות נחשבים רבים ממטופלי הקנאביס הרפואי לעבריינים בעל כורחם, זאת מאחר ועל פי סעיפי הרשיון הם אינם רשאים להחזיק את התרופה שלהם מחוץ לביתם. בניגוד לכל תרופה אחרת חויבו עד כה החולים להחזיק ולהשתמש בקנאביס רק בתוך חדר בכתובת אחת, כשכל חריגה נחשבת לעבירה פלילית.

כעת, לראשונה, מתיר משרד הבריאות למטופלי הקנאביס להחזיק את התרופה שלהם גם מחוץ לביתם, זאת בתנאים מוגדרים שפורסמו הבוקר (א’) בהנחיה חדשה של היק”ר, היחידה לקנאביס רפואי.

על פי ההנחיות החדשות, ההחזקה של שמן קנאביס רפואי תותר בכל מקום, באריזה המקורית של המוצר, בכמות שלא תעלה על הכמות החודשית המאושרת ברשיון של כל מטופל.

מנגד, החזקת תפרחת קנאביס (פרחים או ג’וינטים) תותר אך ורק בכמות של חמישה ימי צריכה (כלומר כשישית מהכמות החודשית הנתונה לכל מטופל ברשיונו), גם כן באריזה המקורית בלבד.

מבחינת השימוש בקנאביס – יותר השימוש בשמן בכל מקום, השימוש בתפרחת יותר באידוי בלבד גם כן בכל מקום אך ללא נוכחות אדם נוסף, בחדר נפרד ומאוורר ובאישור מחזיק הנכס.

עישון קנאביס רפואי ימשיך להיות אסור לשימוש בציבור ויותר בדומה להיום רק במענו של בעל הרשיון בכתובת הרשומה ברשיון, בחדר נפרד וללא נוכחות אדם זר.

בנוהל עצמו נכתב כי “בהמשך להמלצת ועדת ההיגוי הבינמשרדית לנושא קנאביס לשימוש רפואי ולמחקר… מותרת ההחזקה על ידי המטופל, של מוצר קנאביס לשימוש רפואי: ‘שמן קנביס רפואי’ באריזה המקורית, בכל מקום ובכמות שלא תעלה על הכמות החודשית המאושרת לפי הרישיון או אריזה אחת מקורית (לפי הנמוך מבין השנים). מותרת ההחזקה על ידי המטופל, של מוצר קנאביס לשימוש רפואי ‘תפרחות קנאביס רפואי’ באריזה המקורית, בכל מקום ובכמות שלא תעלה על כמות קנאביס השווה לכמות הנדרשת לחמישה ימי צריכה (אשר תחושב לפי החלק היחסי של הכמות החודשית המאושרת ברישיון). מותר השימוש ב’שמן קנביס רפואי’, בתצורת שימוש תת לשונית או בתצורה אחרת שאינה אידוי או עישון של השמן (כגון טפטוף שמן הקנאביס על מוצר מזון ואכילתו) בכל מקום בו לא קיים איסור פרטני לשימוש. מותר השימוש במוצרי ‘קנאביס לשימוש רפואי’, בין במוצרי ‘תפרחות קנביס רפואי’ ובין ב’שמן קנאביס 4 רפואי’ בתצורת שימוש של אידוי (להבדיל משימוש בעישון בכל דרך), בכל מקום ובלבד שהשימוש במוצרי הקנאביס יעשה ללא נוכחות אדם נוסף, בחדר נפרד עם אוורור סביר ובאישור המחזיק בנכס וכל עוד אין מדובר במקום בו קיים איסור פרטני לשימוש במקומות ייעודיים לקטינים (דוגמת בתי ספר) חל איסור שימוש באידוי. השימוש במוצרי ‘קנאביס לשימוש רפואי’ בעישון מותר רק במקומות שפורטו במפורש ברישיונו של המטופל. על אף כל המפורט לעיל אין להשתמש במוצרי ‘קנאביס לשימוש רפואי’ בכל תצורה, באזורי עבודה בהם אסור השימוש בקנאביס לבעלי המקצוע (לדוגמה מפעילי רכב ציבורי, מכשור כבד וכד’) ו/או במקום בו קיים איסור פרטני לעניין שימוש או החזקה, וכן חל איסור החזקה או שימוש במוצרי קנאביס לשימוש רפואי בכל תצורה, באזורי מכס (ובכלל זה: שדות תעופה, נמלים, מעברי גבול וכו’).”

הנוהל המלא:

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר