מגלגל...

בג”ץ דחה את העתירה ללגליזציה: “יש לתת הזדמנות לכנסת”

"יחסי הכבוד מחייבים לתת לממשלה הזדמנות - אין מקום למרוץ סמכויות", כך קובעים 3 שופטי בג"ץ ודוחים את העתירה לביטול הפללת צרכני הקנאביס, ללא התייחסות לטענה לפיה ההפללה מנוגדת לחוק. "בהתאם להתפתחויות ניתן לחזור לביהמ"ש," הוסיפו. "החלטה מופרכת, נגיש שוב," אומר בא כח העותרים.

שופטי בג”ץ דחו את העתירה לביטול הפללת צרכני הקנאביס והסדרת שוק מפוקח למבוגרים (בג”ץ הלגליזציה), זאת לאחר דיון ראשון שנערך בשבוע שעבר. ביום א’ תעלנה שתי הצעות חוק לאי הפללה ולגליזציה, עליהן הודיעה הממשלה ערב הדיון בבג”ץ.

השופטים, דפנה ברק-ארז, עופר גרוסקופף ואלכס שטיין, הבהירו כי דחיית העתירה אינה קובעת עמדה מצידם כלפי עצם שאלת ההפללה אלא שעל רקע ההתפתחויות בעניין זה בממשלה ובכנסת יש מקום לתת לרשויות את ההזדמנות לעשות זאת בעצמן.

שיקול נוסף שהציגו השופטים לדחיית העתירה הוא שבמהלך 15 החודשי שחלפו מאז הוגשה העתירה בתחילת שנת 2019, התקיימו 3 מערכות בחירות ורק לאחרונה הוקמה ממשלה.

השופטים לא מתייחסים בפסק הדין לסוגייה שהיתה עיקר הדיון, נושא ‘שמירת הדינים’, כלומר האם בכלל ניתן לתקוף את חוקי ההפללה בעקבות חוק הקנסות של ארדן – זאת על רקע העובדה שלא ניתן לתקוף חוקים שנחקקו לפני שנת 1992.

לאור העובדה שלא דחו את הטענות עצמן על חוסר החוקיות של ההפללה, וכן לא דחו את הטענות על כך שניתן לדון בעתירה למרות ‘שמירת הדינים’, נוצר הרושם שהמדינה והשופטים לא הצליחו לסתור את עצם העתירה.

על רקע ההחלטה השופטים רומזים כי אם הממשלה לא תעמוד בהצהרות שנתנה, אולי יהיה נכון להגיש עתירה זו מחדש.

“יחסי הכבוד מחייבים לתת לממשלה הזדמנות”

“בעתירה, אשר הוגשה ביום 3.3.2019, ערב הבחירות לכנסת ה-21, נטען כי האיסורים הפליליים החלים על השימוש בקנאביס פוגעים בזכויות יסוד, אינם מועילים, מזיקים לבריאות הציבור וכושלים מבחינה מוסרית, ועל כן מן הדין שבית המשפט יורה על ביטולם,” פירטו השופטים.

“כבר בפתח הדברים נאמר כי לאחר שבחנו את הדברים אנו סבורים כי בעת הזו אין מקום להכרעה בעתירה לגופה,” כתבו. “העתירה הוגשה ערב הבחירות לכנסת ה-21 ומאז חל עיכוב של תהליכי קבלת החלטות בזירה הציבורית, ובכלל זה בכנסת, על רקע שלוש מערכות בחירות שהתרגשו על המדינה בזו אחר זו.”

לדבריהם “הכנסת ה-23 החלה לאחרונה בפעילותה, וכך גם הממשלה החדשה שהוקמה, יחסי הכבוד בין הרשויות מחייבים כי בעת הזו תינתן ההזדמנות המתאימה לרשויות השלטון הרלוונטיות – הכנסת והממשלה – לשקול את הסוגיה של הכנסת רפורמות מסוימות בכל הנוגע לשימוש בקנאביס.”

השופטים מדגישים כי אין בדחיית העתירה קביעה כלשהי לגבי הטענה המרכזית בעתירה לפיה הפללת צרכני הקנאביס היא בלתי חוקתית. “למותר לציין כי איננו נוקטים כל עמדה לגופה של העתירה, ואין להבין מדברינו אלה כי יש מקום לשינוי כזה או אחר במצב המשפטי או כי אין מקום לשקול בו שינוי,” כתבו.

“אין מקום למרוץ סמכויות”

“בפנינו סוגיה חברתית שזכתה לבולטות בדיון הציבורי, ואף כיום קיימים ‘שחקנים’ רלוונטיים המנסים לקדם יוזמות קונקרטיות בעניינה,” המשיכו. “בנסיבות אלה, אין מקום למרוץ סמכויות שבו בית המשפט יקדים את הרשויות האחרות בטיפול בנושא.”

“בטרם סיום נדגיש את המובן מאליו,” סיכמו. “הכרעה שיפוטית עשויה להיות נחוצה אף כאשר נושא עומד לדיון ציבורי, ואף כאשר הרשויות הרלוונטיות נמצאות בראשית כהונתן. אולם מכלול הנסיבות שבפנינו – שעיקרו בהיבחרן של הרשות המחוקקת והמבצעת לאחר למעלה משנה שבה התקיימו שלוש מערכות בחירות, כאשר ישנן על הפרק יוזמות שונות להסדרת הסוגיה ולטיפול בה, וכאשר מדובר בנושא מורכב שטעון, לכאורה, רגולציה והבחנות משנה – מלמד כי זה אינו המקרה לעשות כן.”

לסיום רומזים השופטים כי ייתכן שיהיה נכון להגיש את העתירה שוב אם וכאשר תיכשל היוזמה בכנסת ובממשלה. “זכויותיהם של העותרים לחזור ולפנות לבית המשפט, ככל שימצאו לנכון ובהתאם להתפתחויות, שמורות להם”.

תגובת עו”ד חץ-דוד עוזר, בא כח העותרים: “החלטת בג”צ מלמדת על חוסר כבוד עצמי של השופטים ומהווה בושה לבית המשפט העליון. השופטים בעצם אומרים שאם לא בא להם לדון בעניין מסויים הם לא ידונו בו, תוך התעלמות מוחלטת מחובתם המשפטית. זו החלטה מופרכת, ללא כל בסיס משפטי, המהווה יריקה בפרצופם של מעל ל-1,200,000 צרכני קנאביס בישראל. העובדה שאין בפסק הדין התייחסות לנושא ‘שמירת הדינים’ מראה שטענותינו היו מוצדקות. אם בתי המשפט לא יכולים לדון בחוקתיות של זה, איך הם יכולים לדון ולהרשיע אנשים בעבירה זו? אנו נשקול אם להגיש בקשה לדיון נוסף או להגיש בשנית את הבג”צ, שחייב להתקבל, בשבועות הקרובים.”

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר