הרצוג וסער קוראים לצרכני קנאביס להתחנן למחיקת רישום פלילי

נשיא המדינה ושר המשפטים מפרסמים הבוקר (א') הזמנה לציבור צרכני הקנאביס הנושאים עמם רישום פלילי, להגיש בקשת חנינה לנשיא למחיקת הרישום הפלילי. ביקורת נשמעה בעבר על מהלך דומה של הממשלה הקודמת על כך שהיא מבקשת מהציבור להתחנן ולא מוחקת זאת בעצמה

בהודעת “אמברגו” שדורשת מהעיתונים לפרסם את ההודעה רק לאחר השעה 10:00 בבוקר יום ראשון, מפרסמים נשיא המדינה יצחק בוז’י הרצוג ושר המשפטים גדעון סער “קריאה מיוחדת” להגשת בקשות למחיקת רישום פלילי בגין החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית.

הקריאה “המיוחדת” באה למרות שמדינת ישראל ממשיכה גם בימים אלה להפליל ולרדוף את מי שעושה שימוש עצמי בקנאביס ולמרות שכבר לפני כשנתיים, פברואר 2020, יצאה קריאה דומה של הממשלה הקודמת לציבור המופללים להגיש בקשה לחנינה (ראו כאן).

יש לציין שבשנים האחרונות בעקבות חוק הקנסות של השר לשעבר גלעד ארדן פחתה הפללת צרכני הקנאביס בכ-90%. אף על פי כן, מוגשים בממוצע מדי יום כ-3.5 כתבי אישום בגין שימוש עצמי בקנאביס, זאת לצד יותר מ-50 קנסות ביום.

כזכור, בעוד כשלושה שבועות יפוג תוקף חוק הקנסות ובימים אלה מנסה הממשלה לאשר תקנה שתקל עוד יותר ותביא לביטול ההפללה של שימוש עצמי בקנאביס כליל, גם כאשר מדובר בתפיסה שלישית, רביעית או יותר, שלא כמו בחוק של ארדן שמתיר רישום קנס רק בפעמיים הראשונות.

עם זאת, כדי לאשר את המהלך יש צורך באישור בהצבעה בועדת חוקה חוק ומשפט. בשלב זה מפלגת רע”מ מתנגדים לכל הקלה בחוקי הקנאביס ולא ידוע האם יסכימו לקבל את המהלך ולאשרו. אם לא, ב-1.4.22 יבוטל סופית חוק הקנסות והנוהל יחזור לקדמותו, כפי שהיה לפני שנת 2019, אז הופללו אלפי ישראלים מדי שנה בגין שימוש עצמי בקנאביס.

כזכור, כאשר פורסמה ההזמנה של הממשלה הקודמת לצרכני הקנאביס המופללים להגיש בקשות לחנינה, התעוררה ביקורת מצד ציבור הצרכנים ופעילי הלגליזציה ודרישה מהממשלה להביא למחיקת הרישומים הפליליים בעצמה, ביוזמתה, ללא צורך בהגשת בקשה מיוחדת של הקורבן.

“נשיא המדינה יצחק הרצוג וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים, גדעון סער, יוצאים היום בקריאה מיוחדת למי שנשפטו בעבר בבית משפט בגין עבירות שעניינן החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית, ולא נשפטו בגין עבירות נוספות – להגיש בקשות למחיקת רישום פלילי,” נכתב בפתח ההודעה.

“ביום 1 באפריל 2019 נכנס לתוקף חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת – הוראת שעה), בו נקבע כי עבירה של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית, הנעברת בפעם ראשונה או שניה (בתוך 5 שנים) תיחשבנה כעבירות קנס,” פורסם. “ביום 9.2.2022, פורסם תזכיר תקנות וצו – עבירות מינהליות (החזקת קנאביס ושימוש בו), במסגרתם מוצע לקבוע את העבירה של שימוש והחזקה של קנאביס לצריכה עצמית, כעבירה מינהלית ללא רישום פלילי.”

“כמהלך משלים ומתוך רצון להסיר את התיוג הפלילי ואת הכתם הנלווה אליו, ממי שעבר בעברו עבירה של החזקה או שימוש עצמי בקנאביס יוצאים השניים בקריאה המשותפת.”

עם זאת, הרצוג וסער מסייגים את ההודעה ומדגישים: “יודגש כי כל בקשה תישקל לגופה, על פי נסיבותיה, באופן פרטני, בהתחשב בשינויי המדיניות והחקיקה כאמור. בנוסף, יודגש כי הקריאה המיוחדת בהודעה זו אינה מונעת הגשת בקשות למחיקת מרשם פלילי או בקשות חנינה אחרות על ידי כל אדם במסגרת סמכות החנינה הכללית הנתונה לנשיא המדינה.”

למי מיועדת הפניה? למי שנשפטו בעבר בבית משפט בעבירה שעניינה החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית בלבד, ולא נשפטו בגין עבירות נוספות, למעט עבירה של החזקת כלים להכנה וצריכת סם מסוכן לשימוש בצריכה עצמית בלבד.

“ברוח החוק והמדיניות המקובלת, הפנייה אינה מיועדת למי שבמועד ביצוע העבירה היה קטין או חייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי,” הוסיפו.

לאן לשלוח את הבקשה למחיקת רישום פלילי? את הבקשה למחיקת רישום פלילי יש לשלוח באמצעות הטופס מקוון באתר האינטרנט של בית הנשיא או באתר מחלקת חנינות במשרד המשפטים. ניתן להגיש גם באמצעות הודעת דוא”ל לכתובת: [email protected] או בדואר רגיל לכתובת: רחוב הנשיא 3, ירושלים, מיקוד 9218801 או בפקס שמספרו 02-5887225.

מה צריכה לכלול בקשה למחיקת רישום פלילי? על בקשות החנינה להיות מוגשות על ידי הנידון או בא כוחו, או באמצעות בן משפחה מדרגה ראשונה. אל הבקשה יש לצרף פרטים אישיים ואמצעי התקשרות; פרטים על אודות העבירה והחלטת בית המשפט; מכתב מפורט המציג את נימוקי הבקשה, לרבות נסיבות אישיות והליכי שיקום וכן כל מסמך נוסף המבסס את נימוקי הבקשה.

תיקי משטרה סגורים: בתיקי משטרה סגורים (רישום משטרתי), שלא הובילו להגשת כתב אישום ולמתן גזר דין בתיק פלילי (רישום פלילי), הסמכות לביטולו של הרישום הינה של משטרת ישראל ולא של נשיא המדינה, וניתן לפנות בנושא למדור מידע פלילי במשטרת ישראל בטלפון 02-5429757, 02-5429672 או בפקס 02-5429144 או בדואר אלקטרוני: [email protected].

מידע נוסף באתר בית הנשיא (כאן), באתר מחלקת חנינות במשרד המשפטים (כאן) או בקשר טלפוני דרך הלשכה המשפטית בבית הנשיא, בשעות 09:00-11:00 בטלפון: 02-6707211. מחלקת חנינות במשרד המשפטים, בשעות 09:00-11:00 ו-13:00-15:00 בטלפון 073-3927070.

המשך קריאה
Back to top button
x
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר