This Day In History: 1928-08-06

כתבה נוספת על תפיסת חנויות החשיש בשוק הבשמים. כאן מצוין כי נתפסו כמה מאות גרמים, ובהמשך כתוב כי מושל מחוז ירושלים ישוב מחופשתו בקרוב, לא ברור האם יש קשר בין החזרה המוקדמת שלו לתפיסת חנויות החשיש (עיתון ‘דבר’, 6.8.1928 – לחצו על התמונה להגדלה)

המשטרה ערכה חיפוש בשוק הבשמים בעיר העתיקה בירושלים בשבת, ומצאה כמה מאות גרמים של חשיש, כנראה אצל סוחרים שמכרו אותו שם. בהמשך כתוב כי מושל מחוז ירושלים ישוב מחופשתו בקרוב, לא ברור האם יש קשר בין החזרה המוקדמת שלו לתפיסת החשיש (עיתון 'דבר', 6.8.1928 - לחצו על התמונה להגדלה)

חדשות