This Day In History: 1928-08-06

המשטרה פשטה על חנויות של ערבים שמכרו חשיש בשוק הבשמים בעיר העתיקה בירושלים. בכתבה בעיתון אחר מצוין כי נתפסו כמה מאות גרמים (עיתון ‘דאר היום’, 6.8.1928 – לחצו על התמונה להגדלה)

המשטרה פשטה על חנויות של ערבים שמכרו חשיש בשוק הבשמים בעיר העתיקה בירושלים. בכתבה בעיתון אחר מצוין כי נתפסו כמה מאות גרמים (עיתון 'דאר היום', 6.8.1928 - לחצו על התמונה להגדלה)

חדשות