אי הפללה

אי הפללה – כל הכתבות והעדכונים בנושא ביטול הרדיפה הפלילית של צרכני הקנאביס בעולם, ורפורמת ‘אי-הפללה באחריות’ בישראל, במגזין קנאביס.

אי הפללה (דה קרימינליזציה) היא כינוי לרפורמה חוקית שמבטלת את הענישה הפלילית על החזקת קנאביס לשימוש עצמי. הענישה הפלילית יכולה להיות מוחלפת בקנסות כספיים והפניה לטיפול, או פשוט מבוטלת ללא תחליף.

לרוב משתמשים במונח זה כאשר עבירה מסוימת מוגדרת מחדש בחוק: מ-“עבירה פלילית” ל-“עבירה מנהלתית” בהתאם למסגרת החוקתית במדינה. זו עדיין עבירה, זו עדיין “התנהגות אסורה” שעשויה לגרור התייחסות משטרתית מסוימת, אבל היא כבר לא נחשבת ל-“עבירה פלילית”.

דוגמא פשוטה לסטטוס שכזה הוא מעבר ברמזור אדום, או דוח חניה: חניה שלא במקום מורשה הינה עבירה אסורה הגוררת ענישה – אך היא איננה נחשבת לעבירה פלילית.

דה קרימינליזציה אין משמעותה שאנשים יכולים להשתמש בסמים באופן חופשי וללא ענישה. מדיניות זאת קובעת כי החזקת כמויות קטנות של סמים לא ייחשבו עוד לעבירה הטומנת בחובה רישום פלילי ועונשי מאסר בפועל.

בישראל החל מאפריל 2019, בעקבות קמפיין בהובלת מגזין קנאביס ו’הצינור’, נכנסה לתוקף רפורמה של השר לבטחון פנים גלעד ארדן תחת השם ‘אי-הפללה באחריות’.

הענישה הפלילית הוחלפה בקנסות כספיים בפעמים הראשונות שבה הנאשם נתפס על החזקה לשימוש עצמי, אך בסופו של דבר אלו מתחלפים בענישה פלילית.

על פי החוק החדש, המוגדר כ”הוראת שעה” בתוקף ל-3 שנים, אדם שנתפס עם קנאביס בכמות של שימוש עצמי נאלץ לשלם קנס כספי בסך 1,000 ש”ח (בפעם הראשונה) או 2,000 ש”ח (בפעם השנייה).

עם זאת אפשרות תשלום קנס במקום הפללה ניתנת אך ורק למי שאינו בעל ריישום פלילי מן העבר, כמו גם שלא עבר עביירה נלווית כגון הפרעה לשוטר, העלבת עובד ציבור, העלמת ראיות וכיוצ”ב.

בפעם השלישית שנתפס אדם עם קנאביס לשימוש עצמי ובמידה והוא עומד בתנאי החוק החדש הוא יופנה להליך של ‘הסדר מותנה’ במסגרתו יקבע תובע משטרתי האם להטיל קנס כספי גבוה יותר, לשלוח את הצרכן לטיפולי גמילה, לעבודות שירות לתועלת הציבור וכיוצ”ב.

כמו כן מהפעם השלישית יירשם תיק במשטרה וכן ידווח דבר העבירה לרשויות הרווחה. בפעם הרביעית ואילך חל הליך אכיפה פלילי רגיל במסגרתו אף עלול הצרכן לעמוד בפני עונשי מאסר בפועל.

חדשות