אי-הפללה

אי-הפללה (דה-קרימינליזציה) היא מדיניות סמים שמבטלת את הענישה הפלילית על שימוש בסמים או אחזקתם לשימוש עצמי. מדינות רבות נוקטות בגישה החוקית הזו כלפי קנאביס בלבד, בעוד שמדינות אחרות כמו פורטוגל מיישמות מדיניות אי-הפללה עבור כל הסמים.

יש הרואים באי-הפללה את הפיתרון האידיאלי לבעיית הסמים – בעוד שאחרים רואים בה פיתרון חלקי בלבד, משום שהיא אינה מסדירה את שוק הסמים או מאפשרת לפקח עליו, והיא משאירה את הרווחים ממכירת סמים בידי אירגוני פשיעה וטרור.

חדשות