פרשת השבוע

פרשת השבוע: “פקודי” – משנכנס אדר מרבין בשמחה

פרשת השבוע “פקודי” מלווה את כניסתנו לחודש בו קיימת מצווה חשובה ביותר ליישום, עם או בלי קנאביס – לשמוח!

מאת: פתיל תכלת

בס”ד

לכבוד חודש אדר, בו כידוע מרבין בשמחה, נפתח בסיפור חסידי קצר העוסק במצוות “שמחת החג”:

היה היה פעם יהודי שתמיד היה שמח, ובמיוחד היה מגלה שמחה יתרה עם כניסת חודש אדר. שאלוהו: הרי פורים הוא יום אחד בלבד, ולמה אתה שמח חודש שלם?

השיב היהודי: “אסביר לכם. בצעירותי תמהתי למה החליט המן הרשע להרוג את כל היהודים ביום אחד דווקא? ומה היה אכפת לו אם ייהרגו היהודים בכמה ימים? אלא שלא לחינם נקרא שמו ‘המן הרשע’. בסתר ליבו הוא חשש שמא יעשה הקב”ה נס ועצתו תופר, ואז יעשו היהודים את היום הזה לחג. לכן קבע את הגזירה ליום אחד בלבד, כדי שאם יהפוך היום הזה לחג, לא יהיה אלא חג בן יום אחד בלבד. אבל אני הרי מבין את מחשבתו של המן הרשע ולכן אני שמח כל החודש וכל השנה…”

ואיך כל זה קשור לקנאביס ישאל יהודי אחר?

אז ככה, ידועה ומוכרת אמרת רבי דוד בן שלמה אבן זמרא (המכונה הרדב”ז) שכתב: “עלי הקנאביס הנקרא קנב, אוכלים אותו במצרים, ומשכר, ואומרים שהוא משמח, ואוכלין אותו חי כמות שהוא”.

מהלך הפרשה

בהמשך ישיר לפרשה הקודמת, פרשת “פקודי” ממשיכה בנושא הקמת המשכן.

פרשת פקודי - תמוה 1

בראשיתה בא דו”ח מפורט על התרומות שהתקבלו מן העם לצורך בניית המשכן. אחר כך בא תיאור הכנת בגדי הכהונה: האפוד והחושן, המעיל.

פקודי - תמוה 2

הכותנות של אהרן ובניו.

פקודי - תמונה 3

המצנפת והמגבעות, המכנסיים והאבנטים, ולבסוף הציץ.

פקודי - תמונה 4

בסיום העבודה מובאים כל כלי המשכן אל משה, ה”מצווה” להקים את המשכן, להציב את הכלים במקומם ולמשוח אותם בשמן המשחה, וכן להלביש את אהרן ובניו בבגדי הכהונה ולמשוח גם אותם.

פקודי - תמונה 5

משה מקים את המשכן ביום הראשון של חודש ניסן, בשנה השנייה ליציאת מצרים.

פקודי - תמונה 6

אחרי הקמת המשכן שוכן ענן הכבוד, המסמל את נוכחותו של ה’, על המשכן.

לסיום אני מאחל לכם שתהיו שמחים כל החודש – ובייחוד בפורים.

פקודי - תמונה 7

שבת שלום ושלווה,
פתיל תכלת.

מקורות: ויקיפדיה, פנינים לשולחן שבת.


קנסות קנאביס

(החל מ-1 באפריל 2019)

מבוסס על נתון שחשף השר ארדן. המשטרה מסרבת לחשוף נתון רשמי (פרטים כאן)

Back to top button