פרשת השבוע

פרשת השבוע: “בא” – על קידוש החודש וחצות הליל

פרשת השבוע: “בא” מספרת על הגראנד פינאלה של מכות מצרים ועל כוחו האדיר של החושך בטבע.

מאת: פתיל תכלת

בס”ד

בציווי “בא אל פרעה” בפתיחת הפרשה, אלוקים למעשה פוקד על משה לחזור אל פרעה ולקרוא לו בתקיפות לשחרר את העבריים לדרכם.

“אם לא תעשה זאת”, מעביר משה לפרעה את דברי האלוקים, “מכת ארבה תכסה את הארץ ותאכל את הצמחים שנותרו ממכת הברד”.

בא תמונה 1

עבדי פרעה למודי הניסיון מנסים לשכנע את אדונם להאזין לדברי משה. “הטרם תדע כי אבדה מצרים”? הם שואלים אותו, ומבקשים ממנו להרשות ליהודים לצאת כדי לזבוח לאלוקיהם.

בא תמונה 2

פרעה נעתר ושב וקורא למשה ולאהרן. “מי ומי ההולכים”? הוא שואל אותם, וכשאלו משיבים לו כי הם ילכו “בנערינו ובזקנינו, בבנינו ובבנותינו, בצאננו ובבקרנו נלך כי חג ה’ לנו” פרעה כועס. קורבנות וזבחים הם עניין לגברים בלבד! הוא קורא ומגרש אותם.

בא תמונה 3

האזהרה מתקיימת

בא תמונה 4

מכת הארבה מכה בפירות, בירקות ובשאר הצמחייה במצרים

בא תמונה 5

בא תמונה 6

פרעה ממהר לקרוא למשה ולאהרן ולהתנצל בפניהם: “חטאתי הפעם” הוא מתוודה ומבקש מהם להתפלל לאלוקים ולהסיר את מכת הארבה.

כתוצאה מתפילת משה רוח חזקה נושאת את כל הארבה אל הים והמכה סרה מעל מצרים. אולם פרעה, כצפוי, חוזר לסורו.

מכת חושך

משה נוטה את ידו על השמים וחושך מתפשט בכל ארץ מצרים.

פרשת "בא" - מצוות קידוש החודש ומה קרה בחצות הלילה?

בשלושת הימים הראשונים המצרים לא יכולים לראות איש את רעהו; בשלושת הימים לאחר-מכן, החושך סמיך כל-כך עד שהם לא יכולים לזוז.

בא תמונה 8

בעוד המצרים סובלים מהחושך, לבני ישראל, היושבים בארץ גושן, יש אור.

שוב קורא פרעה למשה ומבטיח לשחרר את בני-ישראל בתנאי אחד: עליהם להשאיר את הצאן והבקר במצרים. משה משיב בגאון: לא רק שנלך עם צאננו ובקרנו, גם אתה תתן לנו זבחים ועולות שנקריב לבורא העולם.

בא תמונה 9

הדברים מכעיסים את פרעה: “לך מעלי! הישמר לך אל תוסף ראות פני, כי ביום ראות פני תמות”! הוא אומר למשה, שמשיב לו בנחת: כדבריך כן אעשה – לא אוסיף לראות עוד את פניך.

המכה האחרונה

תוך כדי שיחה עם פרעה, מתגלה האלוקים למשה ומספר לו על המכה האחרונה בה הוא עומד להכות את מצרים, לאחריה בני ישראל יצאו ממצרים.

משה ממהר להעביר את הנבואה לפרעה: “כה אמר ה’, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, ומת כל בכור בארץ מצרים”, לבסוף, אומר משה, אתה עוד תבוא להתחנן בפני שנצא ממצרים.

אלוקים מצווה על משה לומר לעם ישראל לשאול כלי כסף וכלי זהב ממצרים, למען יצאו ברכוש גדול.

בא תמונה 10

מתכוננים…

בראש חודש ניסן, 14 יום לפני היציאה ממצרים, מוסר אלוקים למשה את מצוות קידוש החודש. מעתה ואילך לוח השנה היהודי יחושב לפי התחדשות הירח ולא לפי סיבוב השמש כפי שנוהגים אומות העולם (ופה מתחיל הקשר הדק שיש בפרשה לקנאביס).

לאחר מכן הוא מצווה אותו על מצוות קורבן הפסח. המצווה כוללת פרטים שונים, ביניהם: (א) על כל משפחה לקחת שה ביום יו”ד בניסן ולהכין אותו לקורבן פסח, שנקרא כך על שם שהאלוקים יפסח וידלג על בתי היהודים, (ב) כמה משפחות קטנות יכולות להצטרף יחד לקורבן, (ג) ביום י”ד בניסן הם ישחטו את השה.

בא תמונה 11

(ד) ייקחו מן הדם וימשחו את מזוזות ומשקוף הבית.

בא תמונה 12

(ה) את הבשר הם יאכלו צלי אש יחד עם מצה ומרור,

בא תמונה 13

(ו) כשהם נעולים בנעליים, חגורים, מקליהם בידיהם ומוכנים לצאת לדרך.

בא תמונה 13

(ז) הנותר מן הבשר עד הבוקר יישרף באש, (ח) רק אדם שנימול יכול להשתתף בקורבן, (ט) אין לשבור בו עצם.

הדם אשר תמשחו על המשקופים יהווה סימן עבורי כי זהו בית בו מתגוררים יהודים. כאשר אכה את בכורות מצרים, אפסח ואדלג על בתים אלו, אומר האלוקים.

משה מוסר לבני ישראל את דברי האלוקים והם קדים ומשתחווים מתוך שמחה על הבשורה המשמחת: הנה הם עומדים לצאת ממצרים. הם ממהרים לבצע את ההוראות.

בחצות הלילה

בחצות הלילה מכה אלוקים כל בכור בארץ מצרים

בא תמונה 15

ובדיוק כפי שניבא משה, פרעה ממהר לקרוא לו ולאהרן ולומר להם לצאת ממצרים. ברכוש גדול – בדיוק כפי שהבטיח האלוקים לאביהם אברהם שנים רבות קודם לכן.

בא תמונה 16

ואיך זה קשור לקנאביס?

אז… שזה לא באמת קשור, מלבד העובדה שהשבוע התחיל חודש שבט, חודש שמלבד היותו החודש שמסמל את הלבלוב והפריחה, ומלבד היותו החודש בו לפי האמונה היהודית כל הגשם שירד בחורף מתחיל לבוא לידי ביטוי בתור השרף של הצמח שמזין את הפירות, הוא גם החודש בו אורך היום והלילה משתווים, וכפי שכל מגדל קנאביס טוב יודע, זה הסוד לעורר את הצמח לפריחה והפקת השרף המתוק שלו.

בברכת חודש טוב, ושנזכה לביאת משיח במהרה
פתיל תכלת

מקורות: ארגון חב”ד. Chabad.org

ראו גם:
פרשת השבוע: “וארא” – חרקים מזיקים ומכות אחרות
פרשת השבוע: “שמות” – ניפוי הזכרים לשליטה בעם היהודי
פרשת השבוע: “ויחי” – שימור ויישון הגוף והנפש
פרשת השבוע: “ויגש” – אפליה מתקנת עולם
פרשת השבוע: “מקץ” – חלום פרעה ומלאי לשעת חירום


קנסות קנאביס

(החל מ-1 באפריל 2019)

מבוסס על נתון שחשף השר ארדן. המשטרה מסרבת לחשוף נתון רשמי (פרטים כאן)

חדשות
Back to top button