פרשת השבוע

פרשת השבוע: “שמות” – ניפוי הזכרים לשליטה בעם היהודי

ספר שמות נפתח בפרשה המספרת על תכניתו של פרעה מלך מצרים להשמיד את עם ישראל על ידי הריגת הבנים הנולדים והשארת הבנות בלבד – אסטרטגיה הנפוצה כמובן בקרב מגדלי קנאביס.

מאת: פתיל תכלת

בס”ד

אחרי מות יוסף ואחיו השבטים…

 שמות - תמונה 1

קם מלך שלא ידע את יוסף…

שמות - תמונה 3

“עם ישראל”, המכונה כך לראשונה על ידי פרעה, מזוהה בעיני המצרים כסיכון פוטנציאלי (גיס חמישי) ועל כן…

שמות - תמונה 4

פרשת שמות - תמונה 5

מחליטים המצרים לדכא אותו בשתי דרכים: שעבוד פיזי ובניית “ערי מסכנות” (גטו למעשה)…

פרשת שמות - תמונה 6

ובהמשך גם ציווי על המתת כל הזכרים הנולדים!

פרשת שמות - תמונה 7

שמות - תמונה 8

המיילדות המופקדות על ביצוע המשימה אינן מצייתות לציווי זה, ומצילות את הילדים.

בעקבות מעשי המיילדות, מסופר כי ה’ גמל להן טובה “ויעש להן בתים”.

פרעה מרחיב את הציווי ומורה אותו לכל: “כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו”.

שמות - תמונה 9

בפרשתנו מסופר שכתוצאה מכך שיועציו של פרעה הודיעו לו שעתיד להיוולד לישראל בן אשר יגאל אותם ממצרים, הוא גזר באכזריות להמית את כל הבנים הנולדים: ‘וַיְצַו פַּרְעֹה לְכָל עַמּוֹ לֵאמֹר – כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ, וְכָל הַבַּת תְּחַיּוּן’.

אך מתעוררת השאלה – הרי גזירת המוות הייתה רק על הבנים, ‘כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ’, ואם כן, הרי שהבנות לא היו צריכות לכאורה כלל וכלל לעניין את פרעה – ואם כן מדוע ממשיך ומרחיב פרעה בדיבורו גם לגבי הבנות, ‘וְכָל הַבַּת תְּחַיּוּן’?!

ובכן, ההסבר לכך הוא שבעצם העניין של ‘וְכָל הַבַּת תְּחַיּוּן’ אף הוא נכלל בגזרת המוות של פרעה. כלומר, במילה ‘תחיון’ מצווה פרעה על עמו, אנשי מצרים, שיתנו לַבָּנות של עם ישראל ‘חיים’ – אבל חיים כאלה שהם לפי המושגים והערכים שלהם, של אנשי מצרים הרשעים:

אותם המצריים שנצטוו על ידי פרעה להמית את גופם של ילדי ישראל על ידי השלכתם ליאור, נצטוו אף להמית את נשמתם של הנותרים על ידי כך שהם יֵחַיוּ אותם בדרכם שלהם – יחנכו אותם לחיות באורח החיים של המצרים.

שתי הגזרות כרוכות הרי יחדיו בפסוק אחד, ומכאן ההוכחה שהגזרה על המתת הנשמה, ‘כָל הַבַּת תְּחַיּוּן’, איננה קלה בחומרתה מהגזרה על המתת הגוף, ‘כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ’, ואדרבה – המתת הנשמה אף קשה מהמתת הגוף, וכמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה: ‘מיתה רוחנית קשה יותר ממיתה גשמית’, שהרי המוות הגשמי מוציא את האדם רק מן העולם הזה ואילו לעומת זאת החטא, המוות הרוחני, מוציא את העולם גם מן העולם הזה וגם מן העולם הבא.

‘כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ’ – מוות ברוחניות

למעשה גזרה זו על המתת נשמות ישראל על ידי חינוכם באורח החיים של המצרים נרמזת גם בציוויו של פרעה ‘כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ’:

נהר היאור (הנילוס) היה העבודה הזרה של מצרים, שם כמעט שלא יורדים גשמים וניתן להשקות את השדות רק במימי היאור, לכן היאור היה מקור הפרנסה של המצרים, מקור השפע הגשמי, והמצרים סגדו לו.

לכן העניין של ‘הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ’ מסמל, בנוסף לפירוש הפשוט של הטבעת הגוף במימי היאור, את הגלות הרוחנית שהייתה במצרים – שהשליכו את הילדים אל העבודה הזרה של מצרים ובכך הטביעו והמיתו את נשמתם במימי התענוגות של מצרים.

כמו אז – כך גם היום

ידוע שגלות מצרים היא השורש לכל הגלויות שלאחריה – כך שלמעשה כל הגזרות שהיו בגלות מצרים על היהודים נמצאות גם כעת. גם כיום ישנו ‘פרעה מלך מצרים’ – זוהי רוח הרחוב – שטוען שיש להשליך את ילדי ישראל ולהטביעם אל תוך הנהר של נימוסי והנהגות המדינה, נהר אשר לפי דעה זו מהווה את מקור הפרנסה.

רוח זו מבקשת להקריב את הילדים כקורבן לפני זרם החיים, לבנות ‘עָרֵי מִסְכְּנוֹת לְפַרְעֹה, אֶת פִּתֹם וְאֶת רַעַמְסֵס’ בנשמותיהם של ילדי ישראל, ולכן, כנגד זאת, צריך לדעת היטב שהמקור לרוח הרחוב הוא למעשה ‘פרעה מלך מצרים’ שפשוט רוצה למחוק כל זכר מהיהדות ומנשמות ישראל – ועל ידי כך למחוק כל זכר גם מגופם של ישראל.

ואיך כל הדאגה לנשמה היהודים ולעם ישראל קשורה לקנאביס?

מלבד העניין הברור ש”וְכַאֲשֶׁר יְעַנּוּ אֹתוֹ, כֵּן יִרְבֶּה וְכֵן יִפְרֹץ” עליו סיפרנו בפרשות קודמות וקשור לאופן בו ניתן להוציא את המיטב מהצמח לקראת הקטיף, יש לנו פה עניין נוסף:

כדי שלא יווצר דור המשך, מגדלי הקנאביס מנפים את הזכרים החוצה, הורגים אותם ומשאירים רק את הנקבות – זאת כמובן כדי שלא יפרו הזכרים את הנקבות וימלאו את פרחיהן העסיסיים בזרעים.

בתקווה לביאת משיח במהרה
שבת שלום, פתיל תכלת.

מקורות:
ויקיפדיה
שיחה של הרבי מליובאוויטש לפרשת שמות

תמונות הלגו מהאתר thebrickbible.com

ראו גם:
פרשת השבוע: “ויחי” – שימור ויישון הגוף והנפש
פרשת השבוע: “ויגש” – אפליה מתקנת עולם
פרשת השבוע: “מקץ” – חלום פרעה ומלאי לשעת חירום
פרשת השבוע: “וישב” – הטרדה מינית בעבודה
פרשת השבוע: “ויצא” – גנטיקה של כבשים


קנסות קנאביס

(החל מ-1 באפריל 2019)

מבוסס על נתון שחשף השר ארדן. המשטרה מסרבת לחשוף נתון רשמי (פרטים כאן)

Back to top button