נחשף ‘מודל ארדן’ לאי הפללה: לא תבוטל ההפללה

בניגוד לכותרת שנתן שר המשטרה גלעד ארדן במסיבת העיתונאים בה הכריז על ‘אי הפללה’, בפועל, על פי דוח ‘הצעת המחליטים’ שיאושר ביום א’ הקרוב בממשלה ונחשף כעת לראשונה, לא תבוטל כלל ההפללה כנגד צרכני הקנאביס. “הוספת חטא על פשע,” קובעים ב’עלה ירוק’.

על פי מסמך ‘הצעת המחליטים’ הנוגע לאי הפללת צרכני הקנאביס, אותו תאשר הממשלה ביום א’ הקרוב, פקודת הסמים תישאר על כנה ולא צפוי להתבטל הסעיף הקובע היום כי החזקת קנאביס לשימוש עצמי היא עבירה שהעונש עליה הוא עד 3 שנות מאסר בפועל.

במקום ביטול מוחלט של הפללת צרכני הקנאביס, שיוביל בנוסף גם לביטול רטרואקטיבי של כל הרישומים הפליליים בגין החזקת קנאביס מן העבר – כפי שדרשו מובילי המאבק – קובע ‘מודל ארדן’ החדש כי הסעיפים הקיימים בפקודה לא ישונו.

השינוי שבכל זאת יחול על פי המודל של שר המשטרה צפוי להיות תוספת של סעיף לפקודת הסמים בו יובהר כי בסמכות קצין משטרה להמיר את סעיף ההפללה בסעיף של קנס כספי – זאת במידה ומדובר בתפיסה בפעם הראשונה (1,000 ש”ח) או השנייה (2,000 ש”ח).

אך גם שינוי קל זה של קנס במקום הפללה, כך על פי המסמך הרשמי, מותנה בכך שהקורבן יודה כי הוא ביצע עבירה וכי החזיק בקנאביס בניגוד לחוק. אם לא יודה הקורבן כי החומר שנתפס בידיו הוא אכן קנאביס יינקט נגדו הליך פלילי רגיל הכולל עיכוב, חקירה, רישום פלילי ואף העמדה לדין.

גם זה בטח יעניין אותך

“בהיעדר הודאה בביצוע העבירה [גם בתפיסה הראשונה], רשאית המשטרה לפעול בהתאם לכל סמכות אשר נתונה לה, לפי שיקול דעתה,” נכתב במסמך הרשמי. “צריכה של סם מסוג קנאביס תיוותר בלתי חוקית [גם] במרחב הפרטי.”

כך לדוגמה אם יזהה שוטר אדם המעשן סיגריה על ספסל ציבורי, הוא יוכל להורות לו להודות בעבירת שימוש בקנאביס ולשלם קנס של 1,000 ש”ח, או שיילקח לתחנת המשטרה וייפתח נגדו הליך פלילי. אם אותו אדם יזרוק את הסיגריה הצידה תתווסף לאישום עבירה של ‘העלמת ראיות’, מה שאף יגדיל את סיכויי ההרשעה – אף אם לא היה מדובר כלל בקנאביס.

בנוסף, בניגוד להבטחתו של ארדן במסיבת העיתונאים כי התמקדות המשטרה תהיה באכיפת עבירות קנאביס בשטחים ציבוריים בלבד, במודל החדש אין כל אזכור לאי אכיפה או אי הפללה של עבירת החזקת קנאביס בבית – מה שלא ימנע את המשך פשיטות המשטרה על דירות וחיפושים כוחניים בשטח פרטי.

מודל זה שונה כמובן לגמרי מהצעת החוק הפרטית שהגישה ח”כ שרן השכל, על פיה תשונה פקודת הסמים כך שיבוטל לחלוטין סעיף ההפללה כנגד החזקת קנאביס לשימוש עצמי, בין אם בפעם הראשונה או בפעם הרביעית והלאה.

חששות מובילי המאבק בעקבות חשיפת תכניתו של שר המשטרה הן ש(1) שוטרים יוכלו להמשיך להתעמר באזרחים ולהאשימם בהחזקת קנאביס – אפילו במידה ולא היה בידיהם קנאביס כלל, זאת במידה ולא יודו בעבירה, וכן ש(2) רישומים פליליים על החזקת קנאביס מן העבר לא יבוטלו רטרואקטיבית.

הנהגת עלה ירוק ומטה המאבק הודיעו כי הם דוחים את השינוי הצפוי וכי מדובר בהוספת חטא על פשע. עו”ד דקל דוד עוזר מנכ”ל המפלגה ואורן לבוביץ’ יו”ר המפלגה מסרו כי “משרד המשפטים וצוות הבדיקה קבעו מפורשות כי ענישה פלילית נגד צרכן היא לא מוסרית ולא מידתית. כתוצאה מכך היו צריכים לבטל מיידית את הפללת הצרכנים ולבטל את הרישומים הפליליים רטרואקטיבית. במקום זאת השינוי הצפוי רק מוסיף סמכויות נוספות למשטרה, אשר יקלו עליה את ‘מלאכת ההתעמרות’.”

“אנחנו נפעל בכל הכח כדי שהניסיון לקבע מצב גרוע לא יתקבל ובמקומו תוגש חקיקה שלכל הפחות מבטלת את הרישומים הפליליים רטרואקטיבית ומונעת כל אפשרות של הטרדת הצרכנים בכל מקום ובפרט בביתם,” הוסיפו.

יש לציין שלמרות דרישת מובילי המאבק להיפגש עם השר ארדן לדיון בעניין זה, עד כה טרם נתקיימה פגישה זו.

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר