מדוע מסרבת לשכת העיתונות להנפיק תעודות עיתונאי למגזין קנאביס?

“האתר מעודד פעילות בלתי חוקית”: לשכת העיתונות הממשלתית, לע”מ, מסרבת להנפיק תעודות עיתונאי לעובדי ‘מגזין קנאביס’ וזאת על אף שהמגזין עומד בכל התנאים שהגדירה הלשכה עצמה. בקשה לעיון חוזר טרם הגשת עתירה נשלחה הבוקר על ידי עורכי הדין של המגזין ללשכת העיתונות.

‘מגזין קנאביס’ הפך זה מכבר לגורם משפיע בציבוריות הישראלית בכלל ובתקשורת בישראל בפרט, ועל אף שעומד בכל התנאים המוגדרים לקבלת תעודות עיתונאי כפי שנקבעו על ידי לשכת העיתונות הממשלתית עצמה (לע”מ), ראשיה מסרבים שוב ושוב לאשר את בקשת המגזין לקבלן בטענות משונות. השבוע הוגש מכתב ערעור רשמי בטרם פנייה לבית המשפט מטעם המגזין ללשכת ראש הממשלה – בדרישה לתקן את ההחלטה.

“האתר מעודד פעילויות בלתי חוקיות”

ב-22.6.2014 נשלחה ללע”מ פנייה ראשונה מטעם המגזין בהתאם לתנאים שנקבעו על פי לשכת העיתונות עצמה, לפיהם “מי שעובד באתר אינטרנט ומי שיש לו בלוג (בעל לפחות 10,000 כניסות ביום בממוצע) יכול אף הוא להגיש בקשה.” בבקשה נמסרו פרטים נוספים אותם דורשת לע”מ, ביניהם הוכחה כי “עיקר עיסוקו בתקשורת חדשות יחד עם הוכחות על פעילות האתר או הבלוג, כולל האם תוכנו חדשותי, כמה זמן הוא קיים, מהו שיעור ידיעות המקור, מהו נפח הפרסום באתר ומהו מספר כניסות IP כפי שהן מובאות ע”י ספק האינטרנט.”

על אף העמידה בתנאים אלו, ב-29.7.14 נדחתה הבקשה על ידי ראש המחלקה העברית בלע”מ, הגב’ אורנה אדלברג-כשר, וזאת בטענה כי האתר אינו עומד בתנאים. “אתר ‘קנאביס’ אינו אתר חדשות כפי שנדרש ב’כללים למתן תעודות מטעם לשכת העיתונות הממשלתית, לאזרחים ותושבים ישראלים, העוסקים במקצועות התקשורת, באמצעי תקשורת ישראלי’,” נמסר בדחיית הבקשה.

ניצן חן, מנהל לשכת העיתונות הממשלתית
ניצן חן, מנהל לע”מ: “האתר מעודד ומפיץ מידע בדבר ביצוע פעולות בלתי חוקיות…”

בעקבות הדחייה הוגש עוד באותו היום ערעור מטעם המגזין ללשכת ראש הממשלה ובו דרישה לעיון חוזר בבקשה – הפעם על ידי מנהל לע”מ, מר ניצן חן. מאז ובמשך חודשים ארוכים המתינו עובדי המגזין לתשובתו של חן, שהקפיד למסור – דרך עובדיו – כי יש להמתין להתכנסות וועדה מיוחדת שתדון בנושא.

רק ב-1.4.2015 – כמעט שנה לאחר מועד הגשת הבקשה המקורית – נמסרה תשובת הוועדה ובה שלילה מוחלטת של הדרישה להנפקת התעודה. מסיבה שאינה ברורה מופיע בראש המסמך שנמסר התאריך 15.12.2014, וזאת על אף שנשלח כאמור חודשים ארוכים לאחר מכן. בתוכן המסמך נטען כי הוועדה התכנסה וקיבלה החלטתה עוד ב-24.11.2014 – נתון שמיד תובהר חשיבות אי דיוקו.

גם זה בטח יעניין אותך

בהחלטת הסירוב, ציינה ועדת ההשגות שלושה נימוקים לאי-היענות לבקשה: העובדה כי המגזין אינו מקיים את התנאי בעניין “ייעוד” הקבוע בכללים; העובדה, כי האתר “מעודד ומפיץ מידע בדבר ביצוע פעולות בלתי חוקיות…”; וכי האתר אינו עומד בתנאי ה”מקוריות” הקבוע בכללים.

הוועדה טענה כי בדף הפייסבוק של המגזין נכתב כי מטרת המגזין ‘להפיץ את המידע הבלתי מצונזר בנוגע לקנאביס ותוצריו…’ וכי הוועדה סבורה כי אין הדבר מהווה עיסוק בתחום החדשות. “האתר אף תומך בצורה גלויה בפעילות פוליטית ובמפלגת ‘עלה ירוק’ ומן המידע באתר עולה כי המשיג עצמו מוקם בראש רשימת המפלגה לקראת הבחירות לכנסת ה-20,” נכתב.

“האתר אינו אתר חדשות”

מאחר והמגזין עומד בכל התנאים שנקבעו על ידי הלשכה עצמה ומאחר ודחיית הבקשה נומקה על ידי טיעונים שגויים, פנו ההשבוע כאמור עורכי הדין אוהד רוזן וחגי קלעי בשם המגזין ללשכת ראש הממשלה, בדרישה לאישור הבקשה ותיקון העוול הנגרם לעובדי המגזין, לצד נימוקים מדוע המגזין אכן עומד בכל התנאים:

בנוגע לטענה כי המגזין “אינו עוסק בתחום החדשות” השיבו עורכי הדין כי הכללים קובעים במפורש כי התנאי בעניין ייעוד, הינו ‘ליקוט מידע, עיבודו, הפצתו או הספקתו לציבור הרחב’ ואין חולק כי אכן המגזין מלקט מידע, מעבד אותו, ומפיץ אותו לציבור הרחב. “הכללים אינם קובעים, כי המידע המלוקט והמופץ חייב להיות בתחום המדיני, או בתחום הספורט, או בתחום הכלכלה וכיו”ב תחומים ספציפיים מתוחמים ומוגדרים,” כתבו. “די בכך שאמצעי התקשורת מלקט, מעבד ומפיץ מידע, על מנת לעמוד בהוראות הכללים. ואכן, המגזין מלקט, מעבד ומפיץ מידע חדשותי, בעיקר בנוגע לקנאביס ותוצריו, וכן בתחומים משיקים (בריאות, איכות הסביבה, חקלאות וכיו”ב). משאין הגבלה מפורשת בכללים בדבר נושאי המידע המותרים בהפצה והאסורים בהפצה, ומשהמגזין בהחלט מלקט, מעבד ומפיץ מידע חדשותי ורלוונטי לקהל קוראיו, ברי כי הוא עומד, לעניין זה, בהוראות הכללים.”

בנוגע לטענה כי “האתר אף תומך בצורה גלויה בפעילות פוליטית ובמפלגת ‘עלה ירוק’… המשיג עצמו מוקם בראש רשימת המפלגה…” השיבו עורכי הדין כי גם בה אין ממש, ובוודאי שאינה מצדיקה את הסירוב למתן תעודת לע”מ. “ראשית לא ברור מה פסול מצאה הוועדה בכך שעיתונאי התמודד לכנסת במפלגה פוליטית שהינה מפלגה לגיטימית ורשומה,” כתבו. “די אם נזכיר כי במערכת הבחירות האחרונה העיתונאי ינון מגל התמודד ברשימת הבית היהודי, העיתונאי שרון גל התמודד ברשימת האיחוד הלאומי והעיתונאית קסניה סבטלובה התמודדה ברשימת המחנה הציוני.”

יו"ר עלה ירוק, אורן ליבוביץ'
יו”ר עלה ירוק, אורן ליבוביץ’ – “המשיג עצמו מוקם בראש רשימת המפלגה…”

עורכי הדין הדגישו עוד כי במהלך קמפיין הבחירות נטל עורך המגזין חופשה ללא תשלום מהמגזין וכי אין כל איסור בכללים על הבעת תמיכה של כלי תקשורת במועמד או במפלגה פוליטית. “למעשה מדובר בפרקטיקה מקובלת למדי בה כלי תקשורת – בין אם במאמר מערכת ובין אם באמצעות פרשניו – מביע תמיכה במפלגה או בזרם מסוים, ואין בכך כדי לשלול את היותו כלי תקשורת, ואת עובדיו כזכאים לתעודות לע”מ,” כתבו.

מן הראוי לציין כאן שוב את מועד הסירוב שמופיע בראש מסמך הבקשה. כאמור, על אף שנשלח רק ב-1.4.2015 – לאחר מערכת הבחירות – בראש המסמך מופיע התאריך 15.12.2014 – שלושה ימים בטרם מונה עורך המגזין ליו”ר ‘עלה ירוק’. במסמך עוד נכתב כי הוועדה דנה בנושא ב-24.11.2014 – עוד בטרם הוכרז בכלל על הקדמת הבחירות. כל זאת בנוסף לעובדה כי הבקשה עצמה הוגשה כאמור עוד בחודש יוני 2014…

“אין זיהוי לכותבי המגזין”

בתשובתה טענה עוד הוועדה כי האתר “מעודד ומפיץ מידע בדבר ביצוע פעולות בלתי חוקיות…” כאמור. במסמך הסירוב לבקשה נכתב כי “עיון בלשוניות נוספות המצויות באתר מעלה כי האתר מעודד ומפיץ מידע בדבר ביצוע פעולות בלתי חוקיות של גידול, החזקה, צריכה, סחר ורכישת קנאביס. כך למשל מפרסם המגזין מדריך כיצד לרכוש ולגדל זרעי קנאביס תוך ציון מפורש כי הקנאביס אינו חוקי בישראל וכי ‘זה כולל את כל החבילה: החזקה/צריכה אישית, סחר וכמובן גידול”.

בנוגע לטענה זו השיבו עורכי הדין כי “כפי שהוסבר, המגזין מספק מידע חדשותי ואינפורמטיבי בתחום הקנאביס, ופועל על פי כל הוראות הדין, קלה כחמורה.” עוד טענו כי במידה והאתר עובר על חוקים אלו ואחרים, אחריות הטיפול בו היא של גורמי האכיפה ומאחר ולא היו כל תלונות מצד גורם אכיפה זה או אחר, אין ברשות הוועדה הסמכות לקבל החלטה זו.

ראוי לציין שבעקבות הצלחתו של התוכן במגזין, במהלך השנתיים האחרונות החלו אתרים רבים אחרים לפרסם תכנים דומים. כך למשל מפורסם מדריך גידול קנאביס באתר מגזין ‘טיימאאוט’, הדלקת ג’וינט בלתי חוקית באתר ‘וואלה’, כתבות על הזמנת זרעים מחו”ל ב’צינור לילה’, ב’Ynet’ ועוד כהנה וכהנה.

עורכי הדין הוסיפו כי כללי לשכת העיתונות כלל אינם מאפשרים ללע”מ לסרב להנפיק תעודת עיתונאי בגלל עבירות כביכול על החוק, למעט אם מדובר בהרשעה בעבירה ביטחונית, בעוד שבענייננו אף לשיטת לע”מ, אין כל הרשעה ובוודאי שאין כל עבירה ביטחונית. לסיכום דרשו עורכי הדין כי הוועדה תשיב בתוך 15 ימים לכל היותר, בטרם ימשיכו בהליך.

*** עדכון: ב-29.5.17 אושרה תעודת עיתונאי ראשונה למגזין קנאביס

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר