טוען...

הצעת החוק לאי הפללה הועברה ליועץ המשפטי לממשלה

הלחץ עשה את שלו: הצעת החוק של שר המשטרה גלעד ארדן במודל “אי הפללה באחריות” הועברה לאישור היועץ המשפטי לממשלה לקראת הליך החקיקה עם פתיחת מושב הכנסת הקרוב.

הצעת החוק המסדירה את רפורמת “אי הפללה באחריות” של השר ארדן, הועברה לאישור היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, לקראת הליך החקיקה עם פתיחת מושב הכנסת הקרוב.

המשרד לבטחון הפנים העביר היום (ג’) טיוטת תזכיר חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים ולתיקון חוק סדר הדין הפלילי להערות היועץ המשפטי לממשלה ויתר משרדי הממשלה הרלוונטיים (משפטים, בריאות), לקראת תחילת הליך החקיקה בכנסת.

הצעת החוק הועברה במסגרת ביצוע החלטת הממשלה מחודש מרץ, שאישרה את יוזמת השר ארדן לשינוי מדיניות האכיפה בתחום הקנאביס, ואימצה את עקרונות רפורמת “אי הפללה באחריות” שהציג.

הצעת החוק קובעת כי העבירה של שימוש או החזקה של סם הקנאביס לצריכה עצמית, המבוצעת בפעם הראשונה והשנייה, תהפוך לעבירת קנס, והעובר עליה לא יופנה להליך הפלילי הנהוג כיום של פתיחת תיק, חקירה, העמדה לדין והרשעה.

אדם שנתפס מחזיק או משתמש בסם הקנאביס בפעם השלישית, יופנה להליך של סגירת תיק בהסדר מותנה, במסגרתו יתחייב אותו אדם לעמוד במספר תנאים שייקבעו על ידי המשטרה, בתמורה לסגירת התיק נגד. רק מי שייתפס בפעם הרביעית מחזיק או משתמש בסם, יהיה צפוי להליך פלילי כבעבר.

בנוסף, בנוסח הצעת החוק שהעביר ארדן נקבע כי ההכנסות מכספי הקנסות ישמשו להסברה, לחינוך, למניעה ולטיפול בנפגעי הסמים. יחד עם זאת, בניגוד להחלטת הממשלה בנושא, משרד האוצר טרם הסכים לייעד את כספי הקנסות למטרות אלו, ומתעקש כי הם יועברו לאוצר המדינה.

השר גלעד ארדן: “היום אנחנו מקדמים את מדיניות ‘אי הפללה באחריות’ צעד חשוב קדימה, מה שיאפשר לנו להעביר את הדגש מאכיפה פלילית לצעדי חינוך טיפול והסברה.”

על פי הבטחתו המקורית של ארדן היתה אמורה הצעת החוק להיות מאושרת עוד לפני כחודשיים, אך נתקלה בעיכובים – אלו הובילו אף לכינויו של ארדן כ’שקרן’ על ידי חברת מפלגתו ויוזמת הצעת החוק המקורית ח”כ שרן השכל.

לאחר שתאושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה תעבור ההצעה סדרת אישורים בכנסת ובממשלה וצפויה להיכנס לתוקפה בתחילת שנת 2018.

המודל של ארדן נתפס על ידי הציבור כשינוי שאינו באמת ‘אי הפללה’, אלא מה שמכונה ‘הפללה עצמית’. השינוי שבכל זאת יחול על פי המודל של שר המשטרה צפוי להיות תוספת של סעיף לפקודת הסמים בו יובהר כי בסמכות קצין משטרה להמיר את סעיף ההפללה בסעיף של קנס כספי – זאת במידה ומדובר בתפיסה בפעם הראשונה (1,000 ש”ח) או השנייה (2,000 ש”ח).

אך גם שינוי קל זה של קנס במקום הפללה, כך על פי המסמך הרשמי, מותנה בכך שהקורבן יודה כי הוא ביצע עבירה וכי החזיק בקנאביס בניגוד לחוק. אם לא יודה הקורבן כי החומר שנתפס בידיו הוא אכן קנאביס יינקט נגדו הליך פלילי רגיל הכולל עיכוב, חקירה, רישום פלילי ואף העמדה לדין.

“בהיעדר הודאה בביצוע העבירה [גם בתפיסה הראשונה], רשאית המשטרה לפעול בהתאם לכל סמכות אשר נתונה לה, לפי שיקול דעתה,” נכתב במסמך הרשמי. “צריכה של סם מסוג קנאביס תיוותר בלתי חוקית [גם] במרחב הפרטי.”

כך לדוגמה אם יזהה שוטר אדם המעשן סיגריה על ספסל ציבורי, הוא יוכל להורות לו להודות בעבירת שימוש בקנאביס ולשלם קנס של 1,000 ש”ח, או שיילקח לתחנת המשטרה וייפתח נגדו הליך פלילי. אם אותו אדם יזרוק את הסיגריה הצידה תתווסף לאישום עבירה של ‘העלמת ראיות’ ו’הפרעה לשוטר במילוי תפקידו’, מה שאף יגדיל את סיכויי ההרשעה – אף אם לא היה מדובר כלל בקנאביס.

בשבועות האחרונים התגבר הלחץ הציבורי כנגד ארדן, במאמרים בעיתונות, מחאות ברשת ופעילות שטח – הבולטת שבהן היא הקרוואן של גדי וילצ’רסקי שצפוי לנסוע ברחבי ישראל במהלך כל חודש ספטמבר עד להפגנה שתיערך לפני כניסת יום כיפור מול ביתו של השר.

Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר