הנחיה חדשה של המשטרה: גידול קנאביס בבית – עבירה קלה בלבד

במרפסת זה בסדר: הנחייה חדשה של מחלקת התביעות המשטרתית הופכת את עבירת גידול הקנאביס לעבירה קלה בלבד - בתנאי שמספר השתילים נמוך ושלא נעשה שימוש בציוד נלווה

פרסום ראשון: לאחר שנים בהן נחשב גידול קנאביס כעבירת 'גידול סם מסוכן' או לכל הפחות 'החזקה שלא לשימוש עצמי', כעת עושה המשטרה סדר בנושא וקובעת כי גידול של מספר צמחי קנאביס מועט יכול להיחשב כ'שימוש עצמי' בלבד.

את קביעה זו מבהירה מחלקת התביעות של המשטרה, במסמך חדש שאנו חושפים לראשונה וכותרתו "מדיניות העמדה לדין בעבירה של גידול סם מסוכן", בו מוסבר כי יש להתייחס לגידול קנאביס ביתי בכמויות קטנות ובאמצעים מינימליים כשימוש עצמי בלבד – בניגוד לגידול מספר רב של צמחים ובעזרת ציוד גידול ייעודי.

* עדכון (2019): המשטרה החליטה לבטל את ההנחיה (פרטים כאן).

עציץ במרפסת – שימוש עצמי

כלומר אדם שיגדל עציץ קנאביס או שניים במרפסת, באדנית, בגינה או בבית – ללא ציוד ייעודי, יחשב כמי שעבר עבירת החזקת קנאביס לשימוש עצמי בלבד, ולא כפי שנהוג היה עד כה להאשימו בהחזקת סמים שלא לשימוש עצמי ו/או בעבירת גידול וייצור סם מסוכן.

"בעבירה המעוגנת בסעיף 6 לפקודה, ('לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר…'), אשר בצידה קבוע עונש של 20 שנות מאסר, לא ערך המחוקק הבחנה בין מי אשר גידל סם מסוכן לשימוש שלו, לבין מי שגידל סם מסוכן בהיקף משמעותי לתכלית מסחרית," מסבירים במשטרה.

בהמשך המסמך נכתב כי "בשנים האחרונות אנו ערים לעליה שאינה זניחה בהיקף החשודים המעורבים בביצוע עבירה של גידול סם מסוכן מסוג קנאביס בהיקף מצומצם, ללא אמצעי גידול מתוחכמים, באדניות במרפסת ביתם או בחצרם, אשר עד למעידתם זו היו בגדר אזרחים נורמטיבים."

"מנגד חלה עלייה משמעותית במספר החשודים המגדלים סם מסוכן מסוג קנאביס בהיקף משמעותי, תוך תכנון מוקדם, רכישת כלים ייעודיים לגידול (דשן, חומרים כימיים, טפטפות, מנורות מיוחדות וכו'), שכירת דירות/בתים לצורך תכלית זו בלבד," קובעים במשטרה.

לצורך הקביעה האם מדובר בגידול לשימוש עצמי או לא, מודיעה התביעה המשטרתית כי הסעיפים שייבחנו בכל מקרה ומקרה ויקבעו האם לייחס עבירה של גידול סם מסוכן הם:

  • מספר השתילים – ככל שמספר השתילים גדול יותר.
  • התכנון שקדם לביצוע – ככל שנערך תכנון לצורך ביצוע העבירה.
  • היקף האמצעים – ככל שנעשה שימוש באמצעים רבים יותר.
  • נסיבות חיצוניות – ככל שעולה שהחשוד גידל שלא לצריכתו העצמית.
  • עבר פלילי רלוונטי – ישמש כנתון אם כי לא כזה שמשקלו רב.
  • חומר מודיעיני – ישמש כנתון מסייע, אשר משקלו אינו רב.
  • משקל – ישמש כנתון מסייע. ככל שמשקל הסם רב יותר.

בתביעה המשטרתית אף סיפקו דוגמה ברורה: מקום בו גידל חשוד בחצר ביתו שתיל בודד של קנאביס במשקל 4 ק"ג, מבלי שהתבחינים הנקובים מעלה מתקיימים, הנטייה תהיה לייחס לו עבירה של החזקת סם לשימוש עצמי. מנגד, מקום בו גידל חשוד 19 שתילי קנאביס – גם אם משקלם רק 400 גרם – הנטייה תהיה לייחס לו עבירה של גידול סם מסוכן.

משמעות ההנחייה החדשה בקצרה היא שאדם שייתפס מגדל עציץ קנאביס או שניים במרפסת או על גג ביתו, תחת אור השמש וללא כוונה לסחור – ייחשב כמי שהחזיק קנאביס לשימוש עצמי בלבד, המלווה בעונשים קלים בלבד.

מנגד אדם שייתפס עם כמות גדולה של צמחי קנאביס, שגדלים בעזרת דשנים, תחת נורות ייעודיות וטפטפות – ייחשב כמי שגידל סם מסוכן, עבירה המלווה בעונשים קשים יותר של עד 20 שנות מאסר.

"הנחיה יפה"

"מדובר בהנחיה שעושה סוף סוף סדר ומכירה במי שבוחר לגדל צמח קנאביס לצריכתו העצמית, לא משנה מה משקלו, כצרכן עצמי וזאת בניגוד לעבר," הסבירה בתגובה עו"ד מרים בריינין עמה שוחחנו בנושא. "יש לקוות שההנחיה תיושם גם בשטח, במהרה," הוסיפה.

מרים בריינין
עו"ד מרים בריינין

"עד כה ברגע שנתפס אדם עם כמות הגבוהה מהמוגדר כשימוש עצמי בחוק (עד 15 גרם קנאביס), נטל ההוכחה לכך שמדובר בשימוש נופל על הנאשם," הוסיפה. "הנחיה זו קובעת למעשה ששימוש עצמי יכול להיות גם בעבירות גידול של עציץ כאשר אין מחלוקת שמדובר בגידול לצריכה עצמית."

"יש הבנה שאנשים שלא רוצים להתערבב עם סוחרי סמים, מעדיפים לגדל צמח בביתם. מדובר באנשים נורמטיבים ומדובר בהנחיה יפה בהחלט," סיכמה.

בשנים האחרונות מערכת המשפט נוטה להקל יותר בעבירות של גידול קנאביס, שלעתים – כאשר מדובר בכמויות קטנות – נחשבות אף הן כ'שימוש עצמי'.

מדיניות זו הוצגה בבירור לראשונה בתקדים משפטי משנת 2015, במסגרת תיק שדן בישראלי שגידל בביתו 21 שתילי קנאביס. השופט שוכנע כי מטרת הגידול היתה שימוש עצמי בלבד ושיחרר את הנאשם ללא הרשעה.

מדיניות זו נמשכה בשנתיים שחלפו מאז כשיותר שופטים משחררים מגדלי קנאביס בעונשים קלים יחסית, כשבחודש שעבר נרשם שיא חדש כשישראלי שגידל 46 צמחי קנאביס בביתו שוחרר גם הוא ללא הרשעה.

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה כי "מדובר בפרסום מוטה וחלקי של הנחיה מקצועית של חטיבת התביעות המשטרתית. מטרת ההנחיה הפנימית, לייצר הבחנה בין גידול סם לשימוש עצמי לבין גידול סם למטרות מסחריות. נדגיש כי אין כל שינוי במדיניות הטיפול בעבירות סמים במשטרת ישראל ובחומרה המיוחסת לעבירה זו מכוח חוק. עוד נציין כי ייבוא, סחר, גידול, ושימוש בסמים מסוכנים, הן פעולות פליליות המהוות עבירה על החוק בישראל, ומשטרת ישראל תפעל לאכוף את החוק בהתאם".

המסמך המלא:


ערוץ קנדוק ערוץ פיס נטורלס
ערוץ פיס נטורלס
ערוץ קנדוק

חדשות
Back to top button
שינוי גודל פונט