ארדן: יבוטלו תיקים פליליים קודמים – לא יוסר הקנאביס מפקודת הסמים

השר ארדן הבטיח הבוקר בועדת הסמים של הכנסת כי יפעל לביטול רישומים פליליים על החזקת קנאביס לשימוש עצמי מן העבר, אך סירב לשנות את הגדרת הקנאביס כעבירה פלילית בפקודת הסמים. כן אמר שלא תהיה התמקדות בשימוש בבתים פרטיים למרות שאין זה מופיע במסמך התכנית.

שר המשטרה גלעד ארדן הסכים לדרישת מובילי המאבק לבטל רטרואקטיבית את הרישומים הפליליים כנגד מי שנעצרו על החזקת קנאביס לשימוש עצמי בעבר.

“אני מסכים שיש לפעול לביטול רישומים פליליים למי שרק החזיק קנאביס בעבר ומחזיק איתו תיק פלילי,” אמר ארדן הבוקר בדיון בועדת הסמים בראשות ח”כ תמר זנדברג ובהשתתפות חברי כנסת נוספים ונציגי ציבור.

ארדן סירב לקבל את הדרישה לכך שהצעת החוק הצפויה שלו תכלול אמירה ברורה וחד משמעית כי השימוש הביתי בקנאביס לא ייאכף ויהיה מוגן מפני פשיטה משטרתית, אך נראה שכן הבין את מטרת הדרישה והשאיר פתח לשינוי.

יחד עם זאת ארדן המשיך עם המסרים המוכרים על נזקים לכאורה של קנאביס: “אני לא חושב שיש קביעה מדעית מוכחת מה יותר מסוכן – סיגריות, אלכוהול או קנאביס,” קבע. “הרבה תאונות נגרמות בגלל נהיגה תחת השפעת קנאביס.”

“הבנתי שיש לשנות את מדיניות האכיפה בגלל כתם שמוטל על אנשים אבל יש לזכור שרוב המדינות שאישרו אי הפללה לא שינו את החוק הפלילי, אלא רק הפחיתו את האכיפה. רק מיעוט מדינות הלכו ללגליזציה מלאה.

“לגבי המחיקה הרטרואקטיבית של תיקים ישנים, אמרתי את דעתי – צריך ללכת למחיקה גם כלפי העבר. אנחנו רוצים להשיג הפחתה בשימוש בסמים אז החוק הפלילי צריך להישאר”. לגבי הקנסות אמר כי “כיוון שהקנסות לא ילכו לקופת המשטרה, אני לא רואה שום תמריץ למשטרה לרדוף אחר קנסות.”

השר סיפק מידע לגבי מספר התיקים הפליליים שנפתחו על שימוש עצמי בקנאביס בשנה החולפת: “בשנת 2016 נפתחו 2,800 תיקים פלילילים על שימוש עצמי בקנאביס ונסגרו 2,200 מתוכם, כך שכיום יש כ-600 תיקים כאלו פתוחים. לקטינים נפתחו כ-200 מהם נסגרו כ-70,” אמר.

שימוש קבוע ומתמשך בקנאביס הוא מזיק, משנה תודעה, פוגע במי שבוחר להשתמש כך באופן קבוע ומתמשך. ראיתי איך זה פוגע בצעירים, לא רק שזה לא עשה טוב זה עשה להם רע. בשיח הציבורי יש שפה לא נאותה. מעולם לא התחייבתי לעשות לגליזציה של סמים, תפיסת עולמי היא לא שהשימוש בסמים הוא דבר חיובי. לאחר שעלו הצעות חוק אלו ואחרות, החלטתי שכשר האחראי אתחיל בחינת תיקון המדיניות הקיימת. בסופו של התהליך השר לא חייב לקבל את עמדות הצוותים וההמלצות.”

“לא רוצים שכל אדם שמעשן קנאביס ייפתח לו תיק וכיוון שהתופעה היא רחבה, ואני מסתכל על זה בעלות ותועלת, ומצד שני מי זה הציבור שחוטא מעת לעת בשימוש בסמים, הגעתי למסקנה שלא זו המשימה שהייתי רוצה שהמשטרה תשקיע בה את מירב משאביה. כשמסתכלים נגד מי נפתחים תיקים, לפעמים מהאוכלוסיות החלשות, דווקא טעות כזו שהם עשו בצעירותם, הם לא יוכלו להשתלב בחברה או למצוא מקומות עבודה.”

“הקלה בענישה עלול להיתקבל כמסר שגוי וכן עלולות להיות השלכות בתחום של נהיגה תחת השפעת סמים,” הוסיף. “אין היום כלי אפקטיבי ומרתיע למשטרה לבצע בדיקות כפי שיש לה כלפי נהיגה תחת השפעת אלכוהול.”

לקריאה לשנות את פקודת הסמים כך שהחזקת קנאביס לא תמשיך להיות עבירה פלילית כלל, אמר ארדן כי “מדינה בסופו של דבר צריכה לקבוע נורמות. הנורמות נקבעות בחקיקה. כל עוד המחקרים העדכניים ביותר מראים שהשימוש בסמים הוא מזיק, הנורמה שהמדינה רוצה לשמור עליה היא שמדובר במשהו לא לגיטימי ושלילי.”

יחד עם זאת רמז שלא מעוניין באכיפה מוגברת בדומה לחוק הקובע עד 3 שנות מאסר: “בין החוק לבין איך תיראה מדיניות האכיפה יש מרחב רב, בין אם בהחיות היועץ המשפטי לממשלה או בסמכות משרד המשפטים. משיחות עם מפכ”ל המשטרה אנו רואים את הדברים עין בעין. לא כל דבר יכול לבוא לידי ביטוי בחקיקה. אני פתוח לשמוע כל טענה וכל ביקורת.”

ח”כ תמר זנדברג, יו”ר הועדה, אמרה כי “יש להפסיק את ההטרדות, החיפושים בבתים פרטיים – גם בשים לב לעובדה שהאכיפה בתוך הבתים היא גורם משמעותי לאותה אכיפה סלקטיבית, גיאוגרפית, סוציו-אקונומית. הכניסה החוזרת ונשנית לבתים היוותה כלי לא שוויוני ולא צודק בידי המשטרה שהפכה להטרדה ותו לא. נקודה שנייה – ייעוד הקנסות – זה מדאיג. אני לא חביבה של מודל הקנסות כי אני עלולה להיות זו שאחראית לצ’ק פתוח לחלוקת קנסות. עניין נוסף הוא הרישומים הפליליים הקיימים שיש לבטל.”

ח”כ שרן השכל אמרה כי “אני מברכת על השינוי בעמדה ועל ההצהרות, על הנכונות לבדוק מחדש. עצם ההצהרה היא כבר שינוי משמעותי. אני מסכימה עם מה שכבר נאמר בנוגע לשימוש, התמכרויות ולגישה. יחד עם זאת יש אפליה באזורים שונים במדינה. יש באזורים הפריפריה יותר שיטור ולכן יש יותר אנשים שנתפסים, יותר אנשים שעושים עליהם חיפושים. דווקא שכונות מצוקה יסבלו מהקנסות. לפי התכנית שלך רק אדם שמודה בשימוש מקבל את הקנס. מה קורה עם אדם שלא מודה באשמה? אנחנו מכירים נתונים שמעמידים מדי חודש לדין מאות משתמשים בבתי משפט, זאת בגלל עבירה נלווית. למשל העלמת ראיות. מישהו נתפס, נלחץ, זרק את הראיות ואז הוא מואשם בשתי עבירות. המתווה לא מדבר על הנושא הזה. נושא הרישום הפלילי מן העבר – האם המדינה תמחוק את כל הרישומים הפליליים שנרשמו עד היום. חלק מהממצאים של הצוותים היה בזבוז המשאבים. סיכמו את זה בכ-280 מליון ש”ח המושקעים באכיפה. היום כשניתן קנסות אני מניחה שיותר משאבים יוקצו לאכיפה של משתמשי קנאביס, במקום להפנות את זה לתכניות חינוך, שיקום ומידע. לכן אנו לא פותרים באמת את הבעיה של ההפללה.”

ח”כ יהודה גליק דיבר בעד לגליזציה מלאה: “אני מתנצל אבל אהיה פחות מתלהב מקודמיי. ההחלטות כאן הן מעטות מדי ומאוחרות מדי. ברגע שמוקם צוות שמלא בגורמים פליליים, ללא רופאים, ללא עובדים סוציאליים. אלכוהול הוא חומר ממכר. אבל כל שבת אני שותה אלכוהול, וזה לא מתחיל למכר. וגם בפעם הראשונה אני לא רוצה שיתנו לי קנס מנהלי של אלף שקל. אם אני הייתי משתמש אני לא מודה. אני לא מבין למה צריך את הדבר הזה, בשביל האדם מן הרחוב זה עונש כבד, אבל רישום פלילי או 1,000 ש”ח אולי אני אעדיף לא להודות. זו מערכת שמעודדת לא להודות. אם אני משתמש באופן מזדמן משתמש בקצת, על הדבר הזה אתם רוצים לתת לבני אדם עונש כי אולי הוא יגיע ללא יודע מה. סיגריות הן פי כמה יותר מסוכנות ויותר ממכרות. ואני אומר את זה כמי שלא עישן מימיו, לא סיגריה ולא קנאביס.”

אורן ליבוביץ’ יו”ר עלה ירוק: “בשנת 2011 הבנו שכדי לשנות את דעת הקהל צריך לשנות את השפה. למשל, במקום סטלנים צרכני קנאביס. למשל, במקום דה קרימינליזציה, אי הפללה. בסיוטיי הגדולים ביותר ואין לי הרבה כי בעזרת הקנאביס אני ישן טוב בלילה, לא חשבתי שהמילים ‘אי הפללה’ ייצגו את מה שאתה מציע. דוח משרד המשפטים, הרשות למלחמה בסמים וגם המלצות הצוות של רותם פלג שאתה עצמך הקמת – הבהירו בצורה חדה וברורה: צרכן קנאביס אינו עבריין ואינו פושע – ואף על פי כן אתה משאיר את פקודת הסמים, מימי המנד”ט הבריטי, על כנה. הפתרון שלך מעשיר את כיסיהם של ארגוני הפשיעה ומתייחס לאנשים נורמטיביים כעבריינים. אתה רוצה לדאוג לבני הנוער, תדאג לבני הנוער, תטפל, תסביר. אתה רוצה שלא ינהגו תחת השפעה, תדאג שלא ידאגו תחת השפעה. לקנוס להפליל ולהרוס את החיים של אנשים? למה? המטרה ברפורמה הזו היתה לקחת מהמשטרה את הסמכות לטיפול בצרכני קנאביס, במכורים לקנאביס אם תרצה. זה לא תפקיד של המשטרה. המטרה היתה גם לבטל את הרישומים הפליליים על שימוש עצמי רטרואקטיבית ועל זה דיברו. אני רוצה לשאול האם החזקת קנאביס לשימוש עצמי תישאר בפקודת הסמים עבירה פלילית שהעונש עליה הוא עד 3 שנות מאסר, האם לשוטרים יהיה מותר להיכנס לבתים של אנשים בגלל חשד סביר ל’ריח’ של ג’וינטים, האם שכחת ששינו את שם המשרד שבראשו אתה עומד משר המשטרה לשר לבטחון פנים? כי לציבור זה מרגיש שאתה שר המשטרה ולא אכפת לך מבטחון הציבור, שתדע. יש שיר בשם “חשיש”, אותו כתב זאב ז’בוטינסקי סמל של המפלגה שלך. האם ז’בוטינסקי הוא עבריין? האם היית רושם לו תיק פלילי או נותן לו קנסות?”

יפעת רווה נציגת משרד המשפטים אמרה כי הם תומכים בביטול רטרואקטיבי של רישומים פליליים: “ביום שהתפרסם שמשרד המשפטים תומך בשינוי, שוחחתי עם מחלקת חנינות. צריך לבחון מה קורה עם רישומים פליליים מן העבר. זה נושא שצריך להיבחן.”

חיים מסינג: “מילה טובה לח”כ שרן השכל, לתמר זנדברג ולגלעד ארדן. עצם העובדה שדנים בזה היא חשובה. הייתי מפנה את תשומת לב השר בנוגע לעבירה ראשונה של קטינים. מטרתנו היא להוריד את השימוש בסמים. אני סובר שכמות בני הנוער שהופכים להיות תלותים בחשיש לא פונים לטיפול בגלל החשש מתיק פלילי. האם אנחנו לא מונעים מהקטינים את טיפול זה?” – ארדן השיב כי תהיה התייחסות לנושא זה במודל.

גיא לרר: “אתם אומרים ‘בסדר’ ושהעניינים יטופלו אבל לצערי הבטחות של המשטרה לא מתקבלות בציבור באמון. צריך במסמך לפרש בבירור מה מותר ואסור. אני רוצה לשאול לגבי סעיף אחד – אנשים שיושבים בדלת אמותיהם, ועושים מה שעושים בצניעות, לא בתדירות גבוהה – איך הם יכולים להיות בטוחים שלא ייכנסו אליהם הביתה שלא יציקו להם ושיניחו להם לחיות את החיים שלהם. איפה הסעיף הזה בהחלטה?”

התאחדות הסטודנטים: “מדובר בהתחלה בכיוון בו המדינה צריכה ללכת ולא סוף הדרך. שהקנסות לא יהפכו להיות מימון של הקופה הציבורית. שלישית – שהשיח לא יהיה של עבריינים. אדם ששותה אלכוהול, מעשן סיגריות או מעשן קנאביס בביתו – הוא לא עבריין.”

המשך קריאה
Back to top button
x
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר