הלגליזציה בקנדה ריסקה את השוק השחור – סקר צרכנות 2022

רק 4% מצרכני הקנאביס בקנדה משיגים את הקנאביס שלהם ממקור לא חוקי, כך עולה מסקר הקנאביס השנתי של משרד הבריאות הקנדי. 27% מהציבור מעידים על שימוש בקנאביס בשנה האחרונה, נרשמה ירידה קלה בשימוש בתפרחות ובשמן ועלייה משמעותית באידוי מיצויים

משרד הבריאות של קנדה מפרסם את תוצאות סקר הקנאביס הממשלתי הרשמי עבור שנת 2022 – סקר הנערך מדי שנה מאז שנת 2017 והינו הסקר המקיף ביותר בתחום זה. בסקר השתתפו 10,048 משיבים, מתוכם 4,925 גברים ו-5,123 נשים, מתוכם 27% צרכני קנאביס שהעידו שצרכו קנאביס במהלך השנה האחרונה ו-19% צרכני קנאביס שהעידו שצרכו בחודש האחרון.

אחד הנתונים הבולטים והמעניינים בסקר הוא הפגיעה הקשה שגרם שוק הקנאביס החוקי לאחר אישור הלגליזציה בקנדה בשנת 2018, לשוק הלא-חוקי, כשרוב מוחלט מהצרכנים משיג את הקנאביס מחנויות חוקיות. כמו כן נרשמה עלייה באידוי מיצויי קנאביס וירידה קלה בשימוש בתפרחות ובשמן קנאביס. כמות תפרחות הקנאביס הממוצעת הנצרכת בקנדה היא 1.3 גרם ליום. לעומת ישראל, רוב הקנדים לא מערבבים עם טבק. ההוצאה הממוצעת על קנאביס היא 165 ש”ח לחודש ו-22 ש”ח לגרם, ועוד.

רוב הקנדים מודעים לסכנות השימוש בקנאביס

79% מהמשיבים על הסקר שלא עישנו קנאביס הסכימו עם הטענה לפיה “צריכת קנאביס בעישון עשויה להיות מזיקה”, לעומת 75% בקרב צרכני הקנאביס. 69% מהמשיבים הסכימו שצריכה יומיומית או כמעט יומיומית של קנאביס עשויה להעלות את הסיכון לבעיות נפשיות, לעומת 57% מבין צרכני הקנאביס, ו-83% הסכימו שהשימוש בקנאביס מסוכן יותר עבור בני נוער לעומת 84% מקרב צרכני הקנאביס.

שיעור ההסכמה עם משפטים המתארים סכנות פוטנציאליות של קנאביס, מתוך סקר הקנאביס השנתי של משרד הבריאות בקנדה
שיעור ההסכמה עם משפטים המתארים סכנות פוטנציאליות של קנאביס, מתוך סקר הקנאביס השנתי של משרד הבריאות בקנדה, 2022

כל המשתתפים בסקר הסכימו ששימוש בטבק או באלכוהול מזיק יותר משימוש בקנאביס. כצפוי, שיעור המשיבים שדירגו את השימוש בקנאביס כמזיק השתנה משמעותית בין המשיבים שצורכים קנאביס לאלו שאינם, למשל רק 53% מצרכני הקנאביס דירגו עישון קנאביס באופן קבוע כמזיק או מזיק מאוד, בהשוואה ל-82% מהמשיבים שאינם צורכים קנאביס.

שיעור המשיבים שתופסים את השימוש הקבוע בקנאביס ובחומרים אחרים כמזיק, מתוך סקר הקנאביס השנתי של משרד הבריאות בקנדה 2022
שיעור המשיבים שתופסים את השימוש הקבוע בקנאביס ובחומרים אחרים כמזיק, מתוך סקר הקנאביס השנתי של משרד הבריאות בקנדה, 2022

יעילות האזהרות על האריזות

62% מצרכני הקנאביס שענו על הסקר השיבו כי הם קראו את כיתובי האזהרה של משרד הבריאות שמופיעים על אריזות מוצרי הקנאביס. מתוך אלו שקראו את האזהרות, 55% השיבו כי האזהרות תרמו לידע שלהם לגבי הסכנות הקשורות לקנאביס לפחות במידה מסויימת. לעומת זאת, רק מיעוט קטן (18%) של המשיבים ענו כי הם טרחו לקרוא גם את העלון לצרכן המפורט שמצורף לאריזות הקנאביס החוקי. מתוך אלו שכן קראו את העלון לצרכן, 65% השיבו כי הוא תרם לידע שלהם לגבי הסכנות הקשורות לקנאביס לפחות במידה מסויימת.

חשיפה לפרסומות קנאביס

המשיבים על הסקר נשאלו האם הם נתקלו בפרסומות למוצרי קנאביס בשנה האחרונה, ואם כן אז איפה. קצת מעל חצי (51%) מהמשיבים לא נתקלו כלל בפרסומות למוצרי קנאביס. מתוך אלו שכן נחשפו לפרסומות, 24% השיבו כי הם ראו פרסומות בחנויות קנאביס, 14% השיבו כי ראו פרסומות ברשתות חברתיות, 13% ראו פרסומות באינטרנט, 10% נחשפו לפרסומות בטלוויזיה או ברדיו, ו-10% ראו פרסומות לקנאביס בשלטי חוצות.

חשיפה לפרסומות קנאביס - תשובות מסקר הקנאביס השנתי של משרד הבריאות בקנדה
חשיפה לפרסומות קנאביס – תשובות מסקר הקנאביס השנתי של משרד הבריאות בקנדה

צריכת קנאביס “בטעות” – תופעה נדירה אך קיימת

לראשונה ב-2022, המשיבים על הסקר נשאלו האם קרה שמישהו בביתם צרך קנאביס בטעות, בין אם מדובר באנשים או בבעלי חיים. רק 1% מהמשיבים ענו בחיוב על השאלה הזאת. מתוך ה-1% האלו, כמעט חצי (48%) ענו כי חיית מחמד שלהם צרכה קנאביס בטעות, 23% ענו כי מבוגר שאינו הם צרך בביתם קנאביס בטעות, 22% ענו כי הם עצמם צרכו קנאביס בטעות, ו-13% ענו כי בן נוער בביתם צרך קנאביס בטעות (ניתן היה לסמן כמה תשובות).

27% מהקנדים השתמשו בקנאביס בשנה האחרונה

27% מהמשיבים על הסקר ענו כי הם השתמשו בקנאביס ב-12 החודשים האחרונים, בהשוואה ל-25% בסקר של שנת 2021. השיעור הגבוה ביותר של שימוש בקנאביס נמצא בקרב גילאי 20-24, עם 50% מהמשיבים בגיל זה שענו כי השתמשו בקנאביס בשנה האחרונה, בהשוואה ל-49% בסקר של שנת 2021. שיעור השימוש בקנאביס בשנה האחרונה עמד על 37% בקרב המשיבים בגילאי 16-19, ללא שינוי מ-2021, ושיעור השימוש בשנה האחרונה בקרב משיבים בגיל 25+ עמד על 25%, עלייה מ-22% בשנת 2021.

בחלוקה לפי מגדר, שיעור השימוש בקנאביס בשנה האחרונה אצל גברים עומד על 30%, ללא שינוי מ-2021. שיעור השימוש אצל הנשים עומד על 25%, עלייה מ-22% בשנת 2021. שיעור השימוש בקנאביס בשנה האחרונה בקרב תושבים שנולדו בקנדה עמד על 31%, כמעט פי 2 משיעור השימוש בקרב תושבים שלא נולדו בקנדה, שעמד על 16%.

שיעור השימוש בקנאביס באוכלוסיית קנדה בחלוקה לגיל ומגדר, מתוך סקר הקנאביס השנתי של משרד הבריאות בקנדה, 2022
שיעור השימוש בקנאביס באוכלוסיית קנדה בחלוקה לגיל ומגדר, מתוך סקר הקנאביס השנתי של משרד הבריאות בקנדה, 2022

19% מכלל המשיבים על הסקר (בין אם צרכני קנאביס או לא) ענו כי הם השתמשו בקנאביס בחודש האחרון. המשיבים שצרכו קנאביס בחודש האחרון נשאלו כמה פעמים הם משתמשים בקנאביס ביום ממוצע של שימוש. רוב הצרכנים (53%) ענו פעם אחת בלבד, 20% ענו פעמיים, ורק 12% ענו 5 פעמים או יותר. המשיבים שצרכו קנאביס בחודש האחרון נשאלו גם כמה שעות הם נמצאים תחת השפעת קנאביס ביום ממוצע של שימוש. 35% ענו בין שעה אחת לשעתיים, 33% ענו 3-4 שעות, 15% ענו פחות משעה אחת, ו-9% ענו 5-6 שעות, הכל ללא שינוי מהסקר של שנת 2021. רק 7% ענו כי הם נמצאים תחת השפעת קנאביס 7 שעות או יותר ביום ממוצע של שימוש.

רוב הצרכנים משתמשים פחות מפעם בשבוע

צרכני הקנאביס שהשיבו על הסקר נשאלו לגבי תדירות השימוש שלהם בקנאביס. קצת יותר מחצי (52%) ענו כי הם משתמשים בקנאביס עד 3 פעמים בחודש (כלומר פחות מפעם בשבוע). 18% מהצרכנים ענו כי הם משתמשים בקנאביס באופן יומיומי, בהשוואה ל-19% בסקר של שנת 2021. שיעור הצרכנים שמשתמשים בקנאביס 5 ימים בשבוע או יותר היה גבוה יותר בקרב גברים (29%) לעומת נשים (21%).

תדירות השימוש בקנאביס, תשובות מתוך סקר הקנאביס השנתי של משרד הבריאות בקנדה, 2022
תדירות השימוש בקנאביס, תשובות מתוך סקר הקנאביס השנתי של משרד הבריאות בקנדה, 2022

הגיל הממוצע לתחילת השימוש בקנאביס – 20.5

צרכני הקנאביס שהשיבו על הסקר נשאלו מתי בפעם הראשונה הם צרכו קנאביס. הגיל הממוצע להתחלת השימוש בקנאביס עמד על 20.5, ללא שינוי מהסקר של שנת 2021. גיל תחילת השימוש היה מעט מוקדם יותר אצל גברים (19.9) בהשוואה לנשים (21.2). בקרב המשיבים הצעירים יותר בגילאי 20-24, ההתנסות הראשונה בקנאביס הייתה בגיל מוקדם יותר – בגיל 17.4 בממוצע.

רוב הצרכנים לא משתמשים לפני או במהלך העבודה

שני-שליש (66%) מצרכני הקנאביס שהשיבו על הסקר ענו כי הם לעולם לא צורכים קנאביס בעבודה או פחות משעתיים לפני העבודה, ללא שינוי מהסקר של שנת 2021. כמו כן, 12% השיבו כי השאלה לא רלוונטית לגביהם כי הם אינם עובדים כרגע. 14% מהצרכנים ענו כי הם משתמשים בקנאביס בעבודה או לפני העבודה רק לעיתים נדירות (פחות מפעם בחודש), ורק 5% ענו כי הם עושים זאת פעם בשבוע או יותר. בתשובה לשאלה “האם אתה לפעמים מאחר או לא מגיע לעבודה בגלל השימוש שלך בקנאביס”, 98% מהצרכנים השיבו בשלילה ורק 2% ענו כן.

גברים מעשנים, נשים אוכלות

רוב המשיבים (70%) ענו כי הם צורכים קנאביס בין היתר בעישון (ניתן היה לסמן כמה תשובות), ירידה קלה מ-74% ב-2021. שיטת הצריכה הנפוצה ביותר אחרי עישון הייתה באכילה (52% מהצרכנים), ואחריה אידוי מיצויים (41% מהצרכנים, עלייה מ-28% בשנה שעברה). 18% ענו כי הם צורכים שמן קנאביס (ירידה מ-22% ב-2021), 16% ענו כי הם שותים משקאות קנאביס, 7% מורחים תכשירי קנאביס על העור, ו-6% משתמשים בשעוות דאב במכשיר ייעודי.

מתוך הצרכנים שמאדים קנאביס, 74% השיבו כי הם מאדים מיצויי קנאביס נוזליים (עלייה מ-68% ב-2021), 49% ענו כי הם מאדים תפרחות (ירידה מ-54% בשנה שעברה), ו-21% ענו כי הם מאדים מיצויי קנאביס מוצקים. רוב הצרכנים שצורכים באידוי (68%) משתמשים במכשיר אידוי רב-פעמי, 21% משתמשים במכשיר אידוי חד-פעמי, ו-11% משתמשים בשניהם.

מוצר הקנאביס הנפוץ ביותר בקנדה הוא עדיין תפרחות קנאביס, אך שיעור הצרכנים שמשתמשים בהן ירד מ-68% ב-2021 ל-65% ב-2022. המוצר השני הכי נפוץ הוא מוצרי קנאביס אכילים, עם מעל חצי (53%) מהצרכנים שמשתמשים בהם, ולאחר מכן עטי אידוי ומחסניות אידוי עם 33% מהצרכנים, עלייה מ-29% בשנת 2021. 19% מהצרכנים השתמשו במשקאות קנאביס (עלייה מ-16% ב-2021), 22% השתמשו בשמן קנאביס דרך הפה (ירידה מ-26% ב-2021), ו-18% השתמשו בחשיש.

שיעור השימוש במוצרי קנאביס שונים בקרב צרכני קנאביס בקנדה, מתוך סקר הקנאביס השנתי של משרד הבריאות הקנדי, 2022
שיעור השימוש במוצרי קנאביס שונים בקרב צרכני קנאביס בקנדה, מתוך סקר הקנאביס השנתי של משרד הבריאות הקנדי, 2022

שיעור השימוש במוצרי קנאביס לעישון היה גבוה יותר בקרב גברים, ושיעור השימוש במוצרי קנאביס שאינם נצרכים בעישון היה גבוה יותר בקרב נשים. כך לדוגמא שיעור השימוש במוצרי קנאביס אכילים עמד על 57% אצל נשים לעומת 49% אצל גברים, שיעור השימוש במשקאות קנאביס עמד על 22% אצל נשים לעומת 16% אצל גברים, ושיעור השימוש בקנאביס במריחה על העור עמד על 12% אצל נשים לעומת 5% אצל גברים.

14% מצרכני הקנאביס מגדלים בעצמם

6% מכלל המשיבים על הסקר ו-14% מצרכני הקנאביס השיבו כי הם מגדלים קנאביס בעצמם. כאשר נשאלו כמה צמחים הם מגדלים, התשובה הממוצעת עמדה על 3 עבור מי שמגדל בחוץ ו-4 עבור מי שמגדל בפנים. החוק בקנדה מתיר גידול של עד 4 צמחים, כך שרוב המגדלים נמצאים בגבול החוקי.

יחס THC ו-CBD

39% מצרכני הקנאביס משתמשים רק במוצרים עם THC גבוה וריכוז נמוך או אפסי של CBD. עוד 15% משתמשים רק במוצרי קנאביס עם CBD גבוה ו-THC נמוך או אפסי, 12% מהצרכנים משתמשים במוצרי קנאביס מאוזנים עם יחס שווה של THC ו-CBD, ו-16% ענו כי הם משתמשים בכמה מוצרים מסוגים שונים. 17% מהצרכנים השיבו כי הם אינם יודעים איזה יחס THC:CBD יש בקנאביס בו הם משתמשים.

צריכה יומית ממוצעת

צרכני הקנאביס שענו על הסקר נשאלו כמה קנאביס הם צורכים ביום ממוצע של שימוש. עבור אלו שמשתמשים בתפרחות, הכמות היומית הממוצעת הייתה 1.3 גרם תפרחת. עבור אלו שמשתמשים במאכלי קנאביס, הכמות הממוצעת הייתה אריזה אחת של מאכל ביום. הכמות הממוצעת בקרב משתמשי שמן קנאביס דרך הפה הייתה 0.9 מ”ל שמן ביום. עבור צרכני החשיש הכמות הממוצעת הייתה 0.5 גרם של חשיש ביום, ועבור צרכני מחסניות ועטי האידוי הכמות הממוצעת הייתה עשירית מחסנית/עט ביום. עבור צרכני משקאות הקנאביס הממוצע היה 362 מ”ל משקה ביום, ועבור צרכני המיצויים הכמות הממוצעת הייתה 0.3 גרם של מיצוי ביום.

שימוש בסמים אחרים

90% מצרכני הקנאביס שהשיבו על הסקר מעולם לא השתמשו בסם בלתי חוקי אחר בנוסף לקנאביס. בערך 10% מהצרכנים השתמשו בסמים פסיכדליים, כ-4% השתמשו בממריצים, כ-5% השתמשו בתרופות הרגעה וכ-5% השתמשו באופיואידים. רוב צרכני הקנאביס (69%) ענו כי הם לעולם לא משתמשים בטבק ביחד עם קנאביס, ו-17% מהם ענו כי הם לעיתים קרובות או תמיד משתמשים בטבק ביחד עם קנאביס (לשם השוואה, בישראל הנתונים עומדים על 80% מערבבים בקרב צרכני הפנאי ו-59% בקרב מטופלי קנאביס רפואי). שליש מהמשיבים השיבו כי הם לעולם לא משתמשים באלכוהול ביחד עם קנאביס, כ-26% עושים זאת לעיתים נדירות, 27% עושים זאת מדי פעם, ו-14% עושים זאת לעיתים קרובות או תמיד.

שיעור השימוש בטבק ואלכוהול ביחד עם קנאביס בקנדה, מתוך סקר הקנאביס השנתי של משרד הבריאות הקנדי, 2022
שיעור השימוש בטבק ואלכוהול ביחד עם קנאביס בקנדה, מתוך סקר הקנאביס השנתי של משרד הבריאות הקנדי, 2022

מקור רכישה

61% מצרכני הקנאביס השיבו כי הם לרוב קונים אותו בעצמם בחנויות קנאביס חוקיות, עלייה משמעותית מ-53% בשנת 2021. עוד 11% לרוב רוכשים אותו בעצמם באתרי אינטרנט חוקיים לממכר קנאביס. כרבע (24%) מהצרכנים משיגים קנאביס בעיקר דרך חברים או משפחה, ורק מיעוט קטן של 4% מצרכני הקנאביס רוכשים אותו ממקורות לא חוקיים בשוק השחור.

מקורות רכישת הקנאביס של הצרכנים בקנדה, מתוך סקר הקנאביס השנתי של משרד הבריאות הקנדי, 2022
מקורות רכישת הקנאביס של הצרכנים בקנדה, מתוך סקר הקנאביס השנתי של משרד הבריאות הקנדי, 2022

הגורמים המשפיעים על מקור הרכישה: מחיר, ביטחון ואיכות

הנסקרים התבקשו גם לדרג אילו גורמים השפיעו יותר על השאלה ממי הם משיגים קנאביס בדרך כלל. שלושת הגורמים עם האחוז הגבוה ביותר של דירוג בעדיפות ראשונה היו מחיר (30%), אספקה בטוחה (23%) ואיכות (12%), ופחות קרבה פיזית לחנות או למקור, עוצמת הקנאביס או השאלה אם מדובר במקור חוקי או לא.

Figure 14: Factors that most influenced from whom cannabis was obtained, among people who used cannabis in the past 12 months, 2022. Text description follows.
הגורמים שמשפיעים יותר על השאלה מהיכן משיגים קנאביס בדרך כלל, מתוך סקר הקנאביס השנתי של משרד הבריאות הקנדי, 2022

הוצאה ממוצעת על קנאביס

ההוצאה החודשית הממוצעת על קנאביס של הצרכנים שהשיבו על הסקר הייתה 65 דולר קנדי (165 ש”ח). הנתון הזה היה נמוך יותר אצל נשים (כ-142 ש”ח) לעומת גברים (כ-186 ש”ח). מבחינת המחירים בשוק, הצרכנים שהשיבו על הסקר ענו כי הם משלמים בממוצע כ-22 ש”ח עבור גרם של תפרחת, כ-90 ש”ח עבור גרם של מיצוי, כ-100 ש”ח עבור מחסנית/עט אידוי, וכ-16 ש”ח עבור מנה אחת של מאכלי קנאביס.

קנאביס ונהיגה

23% מהצרכנים שהשיבו על הסקר ענו כי הם נהגו פחות משעתיים לאחר עישון קנאביס מתישהו בחייהם. הנתון הזה היה גבוה כמעט פי 2 אצל גברים שצורכים קנאביס (30%) לעומת נשים שצורכות קנאביס (16%). רק 8.5% מהמשיבים ענו כי הם נהגו פחות משעתיים לאחר עישון קנאביס בחודש האחרון. 82% מכלל המשיבים על הסקר ו-76% מהמשיבים שמשתמשים בקנאביס הסכימו עם המשפט “קנאביס משפיע באופן שלילי על הנהיגה”.

שימוש רפואי

13% מהמשיבים על הסקר ענו כי הם השתמשו בקנאביס עבור מטרות רפואיות בעבר. מתוכם, 27% עשו זאת עם מרשם רופא, ו-73% עשו זאת ללא מרשם רופא. מתוך אלו שמשתמשים בקנאביס למטרה רפואית, 31% עושים זאת באופן יומיומי, 21% עושים זאת פחות מפעם בחודש, ו-17% עושים זאת פחות מפעם בשבוע.

תדירות השימוש בקנאביס למטרה רפואית בקנדה, מתוך סקר הקנאביס השנתי של משרד הבריאות הקנדי, 2022
תדירות השימוש בקנאביס למטרה רפואית בקנדה, מתוך סקר הקנאביס השנתי של משרד הבריאות הקנדי, 2022

שיטת הצריכה הנפוצה ביותר (ניתן היה לסמן כמה) בקרב המשתמשים בקנאביס למטרות רפואיות הייתה בצורת שמן (51% מהמשיבים), ולאחר מכן בעישון ובאכילה (39% מהמשיבים בשתיהן), ובמריחה על העור (21% מהמשיבים). גם יחס ה-THC:CBD במוצרים היה שונה אצל הצרכנים “הרפואיים” ביחס לצרכני הפנאי: כמעט חצי מהמשיבים שמשתמשים בקנאביס למטרה רפואית (46%) משתמשים בעיקר בקנאביס עתיר CBD עם ריכוז נמוך או אפסי של THC, עוד 14% השיבו כי הם משתמשים במוצרים מאוזנים עם יחס THC:CBD שווה. רק 20% השיבו כי הם משתמשים במוצרים עם THC גבוה, ועוד 10% השיבו כי הם מערבבים מוצרים מסוגים שונים.

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר