פרשת השבוע

פרשת השבוע: “משפטים” – שנת שמיטה ומצוות שבין אדם לחברו

הפעם בפרשת השבוע זוכה עם ישראל לקבל מאלוהים בפעם הראשונה את מערכת החוקים המורחבת – האם קנאביס חייב במצוות שמיטה?

מאת: פתיל תכלת

בס”ד

פרשת השבוע “משפטים” מאופיינת בריבוי ציוויים שרובם הגדול עוסק בנושאים משפטיים הנוגעים לבית הדין העברי במצוות שבין אדם לחברו.

אפשר לומר שפרשתנו ממשיכה להרחיב ולהדגיש מצוות אלו כהמשך ישיר ל-5 הדיברות האחרונות מ”עשרת הדברות” שניתנו לנו בפרשה הקודמת, העוסקות במצוות שבין אדם לחברו. בכך מעבירה לנו התורה מסר לדורות שמבחינה מוסרית האדם נבחן יותר במצוות אלו, כיוון שהן מעשיות ודורשות מהאדם פעולות של נתינה ממשית שיש בה הקרבה, וותרנות ועוד.

 משפטים - תמונה 1

סיוע לרעיון זה אנו מוצאים באות הראשונה במילה הראשונה של הפרשה: ”ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם”. כבר עמד רש”י, גדול פרשני התורה, ואמר ש-ו’ החיבור במילה הראשונה אומרת לנו, שגם מצוות אלו נאמרו בהר סיני.

כלומר שכוונת דבריו של רש”י איננה רק ציון טכני של מקום, אלא שמשמעות המצוות של פרשתנו היא חשובה ומרכזית בדיוק כמו המשמעות של ”עשרת הדברות” של הפרשה הקודמת.

בפרשה משפטים רבים, נביא פה לקט לא מחייב של כמה:

משפטים - תמונה 2

משפטי העבדים (כא, ב-יא): אדם שנתפס בגניבה ואינו יכול להשיב את הכסף, בית הדין מוכר אותו לעבד, ובכסף זה מחזיר לניזוק את הכסף שנגנב. התורה קוצבת את שנות עבודתו לשש שנים.

משפטים - תמונה 3

התורה מתייחסת בשלילה למקרה שהעבד מתעקש להמשיך לעבוד את אדונו גם בתום שש השנים, שכן יהודי הוא עבד ה’ ולא עבד לאדם.

משפטים - תמונה 4

בכל זאת, לאחר טקס של רציעת אוזנו לאות קלון, הוא יכול להמשיך לעבוד את האדון עד לבוא שנת היובל (אחת לחמישים שנה).

אדם המזיק – נזקי גוף: ההורג במזיד חייב מיתה.

משפטים - תמונה 5

משפטים - תמונה 6

המפתה בתולה לשכב עמו…

משפטים - תמונה 7

משפטים - תמונה 8

חייב לשאתה לאישה או לשלם קנס על מעשהו.

משפטים - תמונה 9

שוכב עם בהמה חייב מיתה.

משפטים - תמונה 10

שמיטה: עבודת החקלאי בארץ ישראל מתקיימת במחזור של שבע שנים.

שש שנים עובדים בקרקע ונהנים מפירותיה…

משפטים - תמונה 11

משפטים - תמונה 12

ובשנה השביעית נחים מהעבודה ומפקירים את תנובת הקרקע לכל.

לקראת סיום הפרשה שבה התורה ומתארת אירועים שקדמו למתן תורה. בד’ בסיוון אומר הקב”ה למשה לעלות אל הר סיני, ויחד אתו אהרון אחיו, נדב, אביהוא ושבעים מזקני ישראל

משפטים - תמונה 13

אך בעוד הם נשארים ומשתחווים מרחוק, משה ניגש אל ענן ה’ השוכן על ההר.

משפטים - תמונה 14

משה חוזר לבני ישראל עוד באותו היום, וכבר מלמד אותם כמה מענייני התורה. העם מקבל את הדברים ומתחייב לעשות את כל אשר יצווה ה’. משה כותב את נוסח התורה מבראשית ועד ליום מתן תורה.

משפטים - תמונה 15

למחרת, בה’ בסיוון, משכים משה, מקריב קרבנות ובונה מצבה לכל שבט, כל זאת כהכנה למתן תורה. הוא קורא את דברי התורה שכבר כתב באוזני בני ישראל, והם שבים ומכריזים “נעשה ונשמע”.

משפטים - תמונה 16

ואיך זה קשור לקנאביס?

בפרשתנו מוזכרת מצוות השמיטה. בשנה שעברה בארץ ישראל היתה שנת שמיטה והתעוררה השאלה האם קנאביס רפואי חייב בשמיטה ובאילו דינים?

ראשונים לשאול את השאלה הזו היו חוות ‘שיח’ שנציגיה פנו לרב אפרתי שליט”א (המכון לחקר החקלאות על פי התורה) כמה חודשים לפני תחילת שנת השמיטה. השאלה הגיעה עד לרב חיים קנייבסקי שליט”א שאמר בהתרגשות כי “שאלה כזו לא נשאלה ממעמד הר סיני עד היום – לגבי כשרות של קנאביס רפואי”.

ניתן לראות ציטוט מהרב קנייבסקי ושיעור שהרב זילברשטיין שליט”א העביר בנושא בסרטון הבא:

בקצרה: קנאביס המגודל לצרכים שאינם רפואיים נחשב “ספיחן” (תואר כללי לצמחים חד שנתיים אשר לרוב צומחים בשולי השדה ללא כוונה תחילה) ואסור לשימוש בשנת שמיטה, קנאביס רפואי נחשב “מלוגמא” – (תרופה ביהדות) ותחת היתרים מסויימים (כדוגמת מצע מנותק עם ההגדרות ההלכתיות, גידול בתוך חממה וכו’) ניתן לגדלו ולספקו למטופלים.

בפועל רק קנאביס רפואי שגדל בשנת שמיטה לפי ההגדרות ההלכתיות הללו אינו נחשב “ספיחין” ויהודים שומרי תורה ומצוות יכולים לצרוך אותו. מרבית הקנאביס הרפואי הקיים היום בשוק גודל כבר אחרי שנת השמיטה, ברם אם המגדל נוהג ליישן את הקנאביס תקופה נאותה של מעל 80 יום ולא גידל אותו לפי ההגדרות ההלכתיות, יש חשש גם בזמן זה לקנאביס שהוא שמיטה.

שנזכה במהרה לשמוע שופרו של משיח
שבת שלום,

פתיל תכלת.

מקורות:
ארגון חב”ד
אלכס גליקסברג

התמונות נלקחו מאתר: thebrickbible.com

ראו עוד:
פרשת השבוע: “יתרו” – ביקורת בונה וביזור סמכויות
פרשת השבוע: “בשלח” – קריסטלים מהשמים
פרשת השבוע: “בא” – על קידוש החודש וחצות הליל
פרשת השבוע: “וארא” – חרקים מזיקים ומכות אחרות


קנסות קנאביס

(החל מ-1 באפריל 2019)

מבוסס על נתון שחשף השר ארדן. המשטרה מסרבת לחשוף נתון רשמי (פרטים כאן)

חדשות
Back to top button