מגלגל...

לקראת הייצוגית: נוהל הדברה חדש לקנאביס רפואי

שבועות ספורים לפני דיון שאמור להיערך בבית המשפט בתביעה ייצוגית שהוגשה בהקשר לפרשת הדברת הקנאביס הרפואי בחומרים אסורים מפרסם משרד החקלאות הבהרות בנוגע לנהלי הדברת קנאביס רפואי בישראל.

נכון להיום אין בישראל תכשירי הדברה המותווים לשימוש בגידול קנאביס על פי חוק, אך בשנים האחרונות, בעיקר בעקבות פרשת ההדברות האסורה שנחשפה כאן במגזין לראשונה ותביעה ייצוגית ע”ס 133 מיליון ש”ח שהגיעה בעקבותיה, ניסו הגורמים בממשלה למצוא פתרון יעיל לבעיה.

אתמול (ד’) פרסם משרד החקלאות לראשונה נוהל ברור לפיו למרות שאין תווית ספציפית לחומרי הדברה מותרים בגידול קנאביס רפואי, יהיה רשאי המנהל לפי פקודת הסמים (יק”ר – היחידה לקנאביס רפואי של משרד הבריאות) לקבוע נהלים על פי עמדתו המקצועית.

בפרסום נכתב כי “עמדת גורמי המקצוע במשרד הבריאות הינה כי על אף היעדרם של תכשירי הדברה המותווים לשימוש בגידול קנאביס רפואי, חיוני כי ייעשה שימוש בחומרי הדברה בגידולים אלה, זאת, בין היתר, על מנת לספק לצרכנים קנאביס רפואי הנקי מזיהומים בקטריאליים ומגורמי סיכון אחרים”.

כזכור הפסקת השימוש בחומרי הדברה היא אחת הסיבות שנטען לאחרונה כי היא זו שהובילה לירידה חדה באיכות הקנאביס הרפואי בישראל – ירידה המורגשת מאוד מצד המטופלים שמלינים על כך מדי יום ברשתות.

בנוהל נכתב כי “במטרה לקדם את גידול הקנאביס הרפואי בארץ לטובת המטופלים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר יזם מהלך של תיקון תקנות הגנת הצומח (קיום הוראות תווית אריזה), להחריג מן האיסור שקובעות תקנות התווית את גידול הקנאביס הרפואי, השימוש בתכשירים, אף שקנאביס אינו מופיע בתווית אריזתם”.

ההודעה מגיעה כאמור לקראות דיון שאמור להיערך בסוף החודש הבא (אוקטובר 2018) בבית המשפט בהקשר לעתירה ייצוגית שהוגשה על ידי 9 מטופלים שטוענים שנפגעו כתוצאה מצריכת קנאביס רפואי בו נמצאו בבדיקות מעבדה שאריות חומרי הדברה. יש לציין שגם בנוהל החדש משרדי הממשלה אמנם מתירים שימוש בחומרי הדברה, אך אוסרים הימצאות שאריות חומרי הדברה בתפרחות הקנאביס המגיעות לחולים.

על פי הנוהל החדש השימוש בתכשירים יתבסס על תכשירים בעלי תעודת רישום בתוקף המאושרים ליישום על גידולים הדומים מבחינה בוטנית לצמח הקנאביס ונגד נגעים שהינם אופייניים גם לצמח הקנאביס.

“יובהר כי אין בתקנות המעודכנות כדי לגרוע מחובתם של מגדלי הקנאביס הרפואי לעמוד באמות המידה שקבע היק”ר (היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות) לגידול הקנאביס,” נכתב. “בין היתר שהקנאביס הרפואי יהיה נקי משאריות חומרי הדברה”.

ההחרגה בעניין שימוש תכשירי הדברה בקנאביס הרפואי תהא למשך שלוש שנים, מאחר והנחת גורמי המקצוע במשרד החקלאות היא כי בתוך פרק הזמן המדובר יושלמו רישוי התכשירים בגידול קנאביס רפואי.

במהלך העבודה לקראת ההחלטה נבחנו מספר חלופות: הראשונה לנפק אישור זמני להשתמש בתכשירים המיועדים לגידולים דומים, השנייה לאמץ מדיניות זמנית של הימנעות מאכיפה בכלל, וחלופה שלישית להחריג את הגידול של קנאביס מהתווית ולאפשר שימוש בכפוף להיתר פרטני.

לאור ניתוח עלויות כלכליות ומשאבים ממשלתיים ולעוסקים בענף, האינטרס הציבורי ובריאות המטופלים, הוחלט לבסוף לנקוט בחלופה מס’ 1, שהיא כאמור אישור זמני לשימוש בחומרי הדברה למשך 3 שנים.

בנוהל החדש נכתב כי “בתוקף סמכותי לפי חוק הגנת הצומח ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת… על אף האמור בתקנה, לגבי גידול קנבוס כהגדרתו בתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים שניתן רישיון לגידולו, רשאי אדם להפעיל תכשיר הדברה בעל תעודת רישום האמור בתקנה אף שלא בהתאם להוראות השימוש המפורטות בתווית האריזה ובלבד שהוא מפעילו בהתאם להוראות פרטניות לעניין השימוש בחומרי הדברה שמסר לו המנהל”

עדכון התקנות גובש במסגרת תהליך “חקיקה חכמה” (RIA), ואלו פורסמו בדו”ח בו בין השאר מוצג כי עד כה קיבלו כבר למעלה מ-680 עוסקים בתחום את קוד העוסק הראשוני לפעילות (220 חוות ריבוי, 303 חוות גידול, 47 מפעלי ייצור, 29 בתי מסחר, 80 בתי מרחקת וחברה אחת לשינוע).

לדברי עורכת הדו”ח, ד”ר לילא שיני-חג’-יחיא, מנהלת אגף כימיה ותכשירי הדברה בשירותים להגנת הצומח של משרד החקלאות, “בכל מקורות הידע בארץ ובעולם, לא קיים מקור או הסדרת רישום תווית לחומרי הדברה והגנת הצומח לקנאביס”.

בטבלה בדו”ח מפרטת ד”ר שיני-חג’-יחיא כי הנגעים המרכזיים שמופו כסיכון בגידול קנאביס הם הפטריות אלטרנריה, בוטריטיס (עובש אפור) ועובשים שונים, לצד חרקים ואקריות כמו אקרית קורים, זבוב מנהרות, כנימת עש הטבק, כנימה קמחית, כנימות עלה, מיני עשים שונים.

“עד היום השימוש בתכשירי הדברה בגידולי קנאביס היה מנוגד לחוק, שכן אין תכשירים המותרים לשימוש על קנאביס,” היא מבהירה ומדגישה כי מדובר בבעיה חמורה במיוחד בתחום הקנאביס הרפואי שכן הוא נצרך על ידי חולים שלעתים בעלי מערכת חיסונית חלשה. “עבור חולים אלה הסיכון לזיהומים בקטריאליים, עובשים ופטריות, מהווה גורם סיכון משמעותי לזיהום שעלול לסכן את חיים”.

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר