מחדל לאומי? ענף הקנאביס הרפואי פועל בניגוד לחוק

האשמות חמורות נגד הממשלה ומשרד הבריאות: מסתבר שסעיף אחד בפקודת הסמים פוסל לגמרי את חוקיות ענף הקנאביס הרפואי בישראל – החל בהקמת היחידה לקנאביס רפואי (יק”ר) בשנת 2011 ועד רפורמת הקנאביס החדשה של ליצמן ובתי המרקחת שלה – מאחר ולא אושרו בועדת חוקה בכנסת. “הם הגנו על חברות התרופות,” אומר עו”ד יניב פרץ. “הטענות הועברו ליעוץ המשפטי,” נמסר מלשכת ח”כ סלומינסקי יו”ר הועדה.

“פרשת הריסוסים” שנחשפה במסגרת הכנת עתירה לבג”ץ אחריה עוקב המגזין ובה טענות על איכות לקויה ושימוש בחומרי הדברה בקנאביס הרפואי בישראל, מביאה עמה גם כמה ריקושטים מעניינים. ענף הקנאביס הרפואי כולו כך מסתבר פועל כיום מתוקף החלטות ממשלה שנתקבלו בניגוד לקבוע בפקודת הסמים ובהתאם לכך – בניגוד לחוק.

טענה זו לצד רבות אחרות עולה על ידי עו”ד יניב פרץ ועו”ד איתן כבריאן מגישי העתירה, שלא טוענים נגד עצם חוקיות הקמת הענף או נגד חלוקת הקנאביס לחולים – שנעשים באופן חוקי לגמרי לדבריהם מתוקף סמכויות בפקודת הסמים – אלא נגד כל הנסיונות של משרד הבריאות להסדיר את הענף מאז שנת 2011, כולל הקמת היק”ר (היחידה לקנאביס רפואי), הורדת המינונים לחולים, ביטול רישיונות הגידול הביתיים, רפורמת הקנאביס החדשה של ליצמן ועוד.

“שחור על גבי לבן”

“פקודת הסמים המסוכנים מתירה לשר הבריאות לאפשר גידול ואספקת קנאביס לחולים – כפי שהוא גם עושה מאז שנת 2006 – וזה בסדר,” מסבירים עורכי הדין, “אך היא אוסרת עליו לבצע כל הסדרה של ממש ללא עמידה בנהלים מאוד ברורים, שבמקרה זה לא מולאו כלל.”

ואכן כפי שמציינים עורכי הדין פרץ וכבריאן, מבדיקה פשוטה שערכנו בפקודת הסמים המסוכנים סעיף 39 נראה במפורש שאם רוצה שר הבריאות “להסדיר את ההספקה והחלוקה של סמים מסוכנים” או “להסדיר מתן מרשמים לסמים מסוכנים מאת רופאים”, עליו לעשות זאת “בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת”.

פקודת הסמים המסוכנים סעיף 39

“אין כל אסמכתא להתייעצות עם שר המשפטים ובודאי שלא היה שום אישור של ועדת החוקה חוק ומשפט שמעולם לא ערכה כל דיון בנושא – לא בהקמת היחידה לקנאביס רפואי (יק”ר) עצמה בשנת 2011, לא בנסיון הכושל להעביר את השליטה על הקנאביס הרפואי לחברת שרא”ל בשנת 2013 אז גם בוטלו כל רשיונות גידול הביתיים של חולים וכמובן שלא בתכנית ההסדרה הנוכחית (2016) שאושרה לפני מספר שבועות בממשלה ומשנה לחלוטין את כל מבנה הענף,” קובע פרץ ולא מותיר מקום לספק: “זה כתוב שחור על גבי לבן.” עוד קובעים עורכי הדין כי גם לפי ‘חוק יסוד:כבוד האדם וחירותו (סע’ 8)’ נשמטת הקרקע תחת החלטות הממשלה הנ”ל, זאת בגלל פגיעה בזכויות יסוד כמו הזכות לבריאות והזכות לטיפול רפואי.

“הם ידעו מה הם עושים”

האם ייתכן שבממשלה לא ידעו את החוק או שכחו שצריך אישור של ועדה זו? פרץ מסרב להאמין ואף מציג שתי הוכחות נפרדות וחותכות לכך: הראשונה היא עדות של מי שניהל אז את הענף בפועל, ד”ר יהודה ברוך, שאומר זאת במפורש בעצמו בדיון שנערך בחודש מרץ 2010 בועדת הסמים. השנייה היא עדות של ד”ר בועז לב מי שהיה מנהלו של ד”ר ברוך וקבע גם הוא בדיון שנערך 3 חודשים אחרי (יוני 2010) שכדי להסדיר את הענף יש לפעול בהתאם לפקודת הסמים.

ד"ר בועז לב וד"ר יהודה ברוך
ד”ר בועז לב וד”ר יהודה ברוך: “הודו שיודעים כי הסדרת ענף הקנאביס הרפואי צריכה לעבור דרך ועדת חוקה”

ואכן בעיון בשני הפרוטוקולים של אותם דיונים ניתן לקרוא בבירור כיצד ד”ר ברוך קובע שכדי לבצע שינוי בתחום יש צורך בחקיקה בכנסת “בגלל שזה קשור לפקודת הסמים” לדבריו. בדיון השני מודיע ד”ר לב ליו”ר חיים כץ שכל ההחלטות שלו ושל ועדת הבריאות בראשותו כלל אינן רלוונטיות “לא כי התכוונתי למעט בכבודך כבוד היושב ראש” אלא כי “זה עניין של חוק… פקודת הסמים היא בחזקתה של ועדת חוקה חוק ומשפט”.

“ציטוט זה הוא הודאה דה פקטו בכך שמשרד הבריאות והממשלה ידעו שכדי להסדיר את הענף הם חייבים לפעול לפי הנוהל בפקודה – וגם הודאה בכך שההסדרה נעשתה בניגוד לחוק,” אומר כעת עו”ד פרץ, שבימים אלו נמצא במרכזה של סופה משפטית בעקבות תיבת הפנדורה שפתח כשחשף את ממצאי המעבדה הבעייתיים בתחום הקנאביס הרפואי – ממצאים שבעקבותיהם אמרו לראשונה חברות הקנאביס הרפואי כי אכן מרססות חומרי הדברה בקנאביס הניתן לחולים.

עורכי הדין יניב פרץ ואיתן כבריאן
עורכי הדין יניב פרץ ואיתן כבריאן: “ענף הקנאביס הרפואי אושר בניגוד לחוק”

אז אם ידעה הממשלה שאסור לה להסדיר את הענף ללא אישור ועדת חוק ומשפט, כיצד היא אישרה תכניות הסדרה שוב ושוב לאורך השנים האחרונות? “הם הבינו שאם הדיון ייערך בועדת חוק חוקה ומשפט, ההחלטה שתתקבל תהיה דומה לזו שהתקבלה בועדת הבריאות של כץ או בועדת הסמים, כלומר המלצה להפוך את הקנאביס לתרופה. הם לא רצו כנראה שקנאביס יהפוך ל’תרופה’ אז הם העבירו החלטת ממשלה שחשבו ש’עוקפת’ את פקודת הסמים. אבל הם טעו ואני מקווה להוכיח שלפעול לפי החוק זו חובה ולא המלצה.”

“שמרו על חברות התרופות”

אותו סעיף 39 בפקודה הקובע איסור על הסדרת הקנאביס הרפואי ללא אישור ועדת חוק ומשפט, לא רק פוסל לגמרי את כל נסיונות ההסדרה הקודמים, פסילת רשיונות הגידול לחולים, צמצום המינונים ואפילו את עצם הקמת היק”ר שמנהל את התחום הזה כבר 5 שנים – הוא בעיקר מושך את הקרקע מתכנית ההסדרה החדשה, זו המכונה גם “רפורמת ליצמן” ומבטיחה הוספת מגדלים חדשים וחלוקת קנאביס בבית מרקחת.

“הנוהל הקובע הפחתת מינונים לחולים, פירוז שרשרת ייצור הקנאביס הרפואי ל-5 חוליות, פרסום ה’מכרז’ למגדלים חדשים, ההכרזה על מכירות בבתי מרקחת, ההודעות על תכניות המחקר הגרנדיוזיות ב’מרכז הלאומי לחקר קנאביס’ שנפתח במכון ‘וולקני’ וכל רכיבי החלטות ממשלה 3609, 1050 ו-1587 – כולם כאחד עומדים למעשה בניגוד לפקודת הסמים ואושרו לכאורה ללא כל סמכות אמיתית,” קובע פרץ ומטיל פצצה שמשמעותה האמיתית תתגלה כנראה רק בבית המשפט.

טבע קנאביס רפואי
משרדי חברת “טבע”: האם משרד הבריאות שמר על חברות התרופות מפני הגדרת הקנאביס כתרופה?

“לא פעם הוכח כבר שהרחבת מתן הקנאביס הרפואי מפחיתה את אחוזי השימוש בתרופות, כך שלדעתי עולה לפחות חשד המצריך בדיקה שמא מישהו כאן שמר על חברות התרופות כדי שלא ייפגעו כלכלית מהחלטה לאשר את הקנאביס כתרופה,” הוא מסכם. “אחרת אין לי הסבר מדוע חרף הידיעה לא עלה הנושא לדיון בועדת חוק ומשפט ועבר ישירות להחלטת ממשלה ב’הצעת מחליטים’ שאושרה גם בשנת 2011 גם בשנת 2013 וגם שוב ב-2016, מבלי שיש להם כלל את הסמכות.”

“הנושא הועבר לבדיקה”

בעוד שהחלטות הממשלה על הסדרה משנת 2011 עד שנת 2015 נעשו תוך התעלמות מועדת חוקה בראשותו של ח”כ לשעבר דוד רותם ז”ל מ’ישראל ביתנו’, שנפטר בהפתעה בשנה שעברה מדום לב, את החלטת ההסדרה האחרונה על ‘רפורמת ליצמן’ קיבלה הממשלה תוך התעלמות מועדת חוקה בראשותו של ח”כ ניסן סלומינסקי מ’הבית היהודי’.

פנינו אל ח”כ סלומינסקי כדי לבדוק איתו האם היה ער לכך ש’רפורמת ליצמן’ אושרה לכאורה בניגוד לחוק ומבלי לקבל את אישורו כיו”ר ועדת חוקה. להפתעתנו בלשכתו לא הכירו כלל את הסעיף הזה בפקודה ומעולם לא עודכנו כנראה שזכותו ואף חובתו של היו”ר לאשר כל מהלך שכזה בועדה עליה הוא אמון.

לאחר פנייה של מגזין קנאביס לדוברות לשכת ח”כ סלומינסקי נמסר כי “הנושא הועבר ליעוץ משפטי של ועדת חוקה חוק ומשפט ואנחנו נגיב לממצאים בהמשך”.

משרד הבריאות מסרב להגיב.

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר