בית / סקרים, ביקורות זנים ושאלונים / ורוד (וְֶרוֹדְֶּ’ה)