סכסוך במושב: החקלאי רוצה לגדל קנאביס – האסיפה מתנגדת

חקלאי ממושב משמרת הגיש תביעה לבית המשפט לאחר שנציגי המושב סירבו להתיר לו להגיש בקשה לרשיון גידול קנאביס רפואי. המושב טען כי שמורה לו הזכות לסרב והשופט קיבל את הטענה ושלח את הצדדים להליך בוררות.

אחד התנאים הראשוניים איתם מתמודד חקלאי המעוניין לקבל רשיון גידול קנאביס רפואי, הוא היתר מטעם האסיפה הכללית של המושב. ללא היתר זה – לצד תנאים נוספים כמובן – לא יאשר משרד הבריאות את הבקשה.

נושא זה עומד בפתח סכסוך משפטי המתנהל בימים אלו בין תושב ‘משמרת’, מושב קטן בשרון, המעוניין להקים חווה לגידול קנאביס, לבין האסיפה הכללית של המושב המתנגדת למהלך.

תושב משמרת, שלום כרמי, ואמו גילה כרמי, בעלי שטח חקלאי במושב המיוצגים על ידי עו”ד חגית וינשטוק, המייצגת רבים מחקלאי הקנאביס החדשים, הגישו תביעה לביהמ”ש המחוזי בלוד נגד המושב, לאחר שזה סירב לבקשתם.

הבן ואמו טענו שמדובר בסכסוך אותו יש לפתור בבית המשפט, כשמנגד טענה האסיפה הכללית של המושב כי מדובר בסכסוך אותו יש לפתור בהליך בוררות, זאת בהתאם להוראות תקנון המושב ופקודת האגודות השיתופיות

השופט יעקב שפסר לא קיבל את טענות התובעים וצידד בטענות המושב. “דעתי שלא כטענת התובעים היא, כי לא זו בלבד שעיקרה של המחלוקת האמורה אינה נוגעת לשאלות חוקתיות, אלא נובעת דווקא מעסקי האגודה,” קבע. “המדובר בנושא בעל השלכות חברתיות במושב ובסכסוך פנימי מובהק הנוגע למערכות היחסים באגודה ולהחלטת האסיפה הכללית בה.”

בסיום הדיון פסק השופט שפסר כי הצדק עם טענות המושב וקבע כי יש לעכב את הליכי התביעה ולהעבירה לדיון בהליך בוררות. הבן ואמו חויבו בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו”ד המושב בסך 10,000 ש”ח.

חדשות