התעוררו: רשות ני”ע מזהירה מפני השקעות לא מבוססות במניות קנאביס

אחרי חודשים נזכרה הבוקר רשות ניירות ערך הישראלית לפרסם אזהרה ופירוט למשקיעים כי עליהם לבחון היטב את מניות הקנאביס החדשות בבורסה ואת ההודעות שחברות אלו מפרסמות.

רשות ניירות ערך מפרסמת הבוקר (ד’) אזהרה לציבור המשקיעים בבורסה בעניין מניות הקנאביס החדשות. ההודעה מגיעה חודשים ספורים לאחר הודעות דומות שפרסמו הרשויות לניירות ערך של ארה”ב וקנדה, שהזהירו את המשקיעים מפני הודעות לא מדויקות או לא מבוססות מספיק מצד חברות ציבוריות.

“במהלך השנה האחרונה מספר הולך וגדל של חברות ציבוריות אשר מניותיהן נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב דיווחו על כוונותיהן לפעול בתחום הקנאביס הרפואי,” נכתב בהודעה הבוקר. “עד כה רק חלק מאותן החברות השלימו עסקאות שתכליתן יציקת פעילות עסקית ריאלית בתחום הקנאביס הרפואי”.

ברשות מבקשים להפנות את תשומת לב המשקיעים למספר פרמטרים הנוגעים לחברות ציבוריות שפועלות או צפויות לפעול בתחום הקנאביס הרפואי בבואם לקבל החלטות השקעה בניירות הערך של חברות אלה.

עוד הם מפרטים את הנהלים להקמת עסקי קנאביס חדשים במסגרת הרפורמה, כך שהמשקיעים יכירו את הדרישות שעל החברות לעמוד בהן, זאת על מנת שיוכלו לבחון האם הן אכן עומדות בהן.

“טרם ביצוע השקעה בחברות קנאביס ציבוריות שפועלות בישראל, יש להבין אילו ‘אישורים ראשוניים’ או ‘אישורי עמידה בתקן’, ככל שקיימים, מוחזקים על ידי החברות האמורות, ומה המשמעות המעשית של אישורים אלה,” נכתב.

עוד הדגישו כי “סגל הרשות מוצא לנכון להפנות את תשומת לב ציבור המשקיעים גם לכך שבהתאם למפת הדרכים ישות משפטית אשר קיבלה אישור עמידה בתקן אינה יכולה לפעול בתחום הרלבנטי, שכן עליה להיות בעלת רישיון על מנת שתוכל לבצע פעולות אשר כוללות מגע כלשהו עם צמח הקנאביס”.

כפי שנכתב והובהר במגזין קנאביס מספר רב של פעמים, כולל פניות לרשות ני”ע בדרישה שיבהירו זאת אף הם, מצוין בהנחיה החדשה כי “כל עוד הישות המשפטית לא תשלים את הליך קבלת הרישיון הרלבנטי, כמפורט במפת הדרכים, היא לא תוכל לפעול באותו התחום”.

גם במידה ויאושר לבסוף ייצוא של קנאביס רפואי מישראל, שבניגוד לפרסומים בעיתונות טרם אושר סופית, “אין כל וודאות כי כל אחת מחברות הקנאביס הציבוריות תקבל היתר שכזה, ועל כן ישנה אי-וודאות רגולטורית באשר ליכולתה של כל חברת קנאביס ציבורית לייצא מוצרי קנאביס רפואי לחו”ל,” לדבריהם.

“חלק מחברות הקנאביס הציבוריות מרבות לפרסם דיווחים מיידיים אודות כוונה לפעול בתחום הקנאביס הרפואי, מזכרי הבנות בדבר עסקאות, שיתופי פעולה וכיו”ב,” הוסיפו. “סגל הרשות מפנה את תשומת לב ציבור המשקיעים לכך שדיווח מיידי של חברת קנאביס ציבורית על כוונה לבחון כניסה לפעילות בתחום הקנאביס הרפואי או חתימה על מזכר הבנות, אינו מבטיח כי אותה חברה אכן תפעל בתחום ועל כן יש לקחת דיווחים כגון אלה בזהירות המתבקשת”.

גם בנושא הערכות שווי מציינים ברשות כי יש חברות שפרסמו מידע לא מדויק לכאורה וללא גילויים נאותים. לסיכום הם קובעים כי “יש חשיבות לכך שהמשקיעים יקדישו את תשומת הלב הראויה לבדיקת ההשקעה בתחום זה”.

ההודעה המלאה כאן.

חדשות