טוען...

רפורמת ‘קנאביס במרשם רופא’: קופות החולים ישלטו בניפוק היתרים

בניסיון לעשות סדר ב"ג'ונגל" של ענף הקנאביס הרפואי, בדגש על ניפוק וחידוש היתרים למטופלים והמעקב אחר הטיפול, מפרסם משרד הבריאות הצעה למתווה מעבר ממודל רישיונות למודל מרשמים, שאם יאושר על ידי הכנסת יעביר את כל תחום הטיפול לידי קופות החולים, שיגבו 720 ש"ח על ניפוק מרשם ו-360 ש"ח לחידושו, ללא מעורבות היק"ר

לפני מספר דקות (ב’) פורסמו פרטים נוספים מרפורמת “קנאביס במרשם רופא”, המציעה מעבר ממדיניות של רשיונות לשימוש בקנאביס כמו היום, למדיניות של מרשמים הניתנים על ידי רופאים מומחים במסגרת הרפואה הציבורית כמו כל תרופה אחרת.

על פי הפרטים, שדומים בעיקרם לפרסום הראשון במגזין קנאביס מלפני כחודשיים, כל רופא מומחה בתחומו יוכל לרשום מרשם לשימוש בקנאביס, אך הוחלט כי הוא יוכל לעשות זאת רק במסגרת הרפואה הציבורית, כלומר דרך קופות החולים.

לעומת המצב כיום, בו מספר מועט של רופאים גובים כ-290 ש”ח כפי שקבעה הכנסת בשנת 2019, בעוד שאחרים גובים עד מאות ואלפי שקלים ללא בקרה, המודל החדש מציע לקבוע תשלום אחיד בסך 720 ש”ח לרישיון חדש ו-360 ש”ח לחידוש רישיון קיים.

המתווה כפוף לאישור הכנסת, כלומר להסכמה בין הקואליציה לאופויזציה – דבר שלא בטוח שיהיה קל להשגה כעת בזמן בחירות. כמו כן, אם הוא אכן יאושר, הוא ייכנס לתוקף 180 יום (חצי שנה) לאחר אישורו.

ניתן להגיש הערות למתווה עד ל-13 לספטמבר 2022, לאחריו יוטמעו ההערות הרלוונטיות, כאשר המתווה הסופי יוגש לאישרור שר הבריאות ויועבר לאישור הכנסת. הערות מהציבור ניתן לשלוח לכתובת: [email protected].

“כיום מטופלים הזקוקים לקנאביס רפואי נדרשים לקבל לכך רישיון מהמדינה, והתהליך כרוך בביורוקרטיה ובהתנהלות מול מספר מצומצם יחסית של רופאים המורשים לעסוק בתחום, ומטופלים רבים פונים לרופאים פרטיים ומשלמים סכומים גבוהים כחלק מתהליך הנפקת הרישיון המדובר,” מוסר הבוקר משרד הבריאות. “לאחר שהושלמה עבודת המטה של ‘ועדת לב’ (ד”ר בועז לב), הנחה שר הבריאות לקדם מתווה כולל של מעבר מרישיונות למרשמים בטיפול רפואי בקנאביס על ידי כל רופא מומחה בתחום התמחותו, ברפואה הציבורית.”

“המתווה, שמותנה באישור התקנות בכנסת, נבנה בהתאם להמלצות הוועדה ולעמדות גורמי המקצוע במשרד הבריאות ובמערכת הבריאות,” נכתב עוד. “המתווה המוצע יאפשר הנגשה והקלה ביורוקרטית משמעותית למטופלים להם קנאביס יכול לסייע, במקביל לשמירה על הדגשים הבריאותיים והרפואיים עליהם עמדו גורמי המקצוע בוועדה, במשרד הבריאות ובקופות החולים. המתווה גם כולל הסדרה של סוגיות תפעוליות וכלכליות וכן מאפשר לקופות לאשר רשיונות בתקופת הביניים.”

השינויים המהותיים ברפורמת “קנאביס במרשם רופא”

על פי התיקון המוצע לפקודת הסמים, כפי שפורסם במגזין קנאביס בחודש שעבר, הקנאביס יועבר מחלק א’ של פקודת הסמים לחלק ב’,ולשינויים מהותיים כגון:

השינוי המהותי הראשון הוא כאמור שכל רופא מומחה בתחומו (ולא רק כאלה שהוכשרו לכך על ידי היק”ר אלא גם כאלה שיוכשרו על ידי קופות החולים למשל) יוכל לנפק היתרים (“מרשמים”) לרכישה והחזקה של עד 60 גרם קנאביס בחודש באופן חוקי, ללא צורך בהכשרה ייעודית וללא בקרה קפדנית של היק”ר הנדרשות מהרופאים כיום כאשר מדובר ברישיון ולא במרשם. כלומר – הזמינות הנוכחית של כמה עשרות רופאים שנותנים שירות כזה כיום, לכל היותר, אמורה להתרחב משמעותית. מצד שני, הכל ייעשה דרך קופות החולים וברפואה הציבורית בלבד כך שלא יתאפשר מצב בו רופאים פרטיים מנפקים מרשמים.

שינוי מהותי שני, שמשרד הבריאות בינתיים לא מתמקד בו בהודעה שפירסם היום, הוא שמוצרי קנאביס רפואי יוכלו לכאורה להימכר בכל בית מרקחת, ולא רק בבתי מרקחת שקיבלו היתר מיוחד לכך מהיחידה לקנאביס רפואי וברישיון משרד הבריאות. כיום יש כ-260 בתי מרקחת הפעילים בתחום הקנאביס והשינוי הצפוי יכול להביא את הקנאביס למאות רבות של בתי מרקחת נוספים, אף עד קרוב ל-2,000 בתי מרקחת הפועלים בישראל. שינוי זה הוא תוצר של הצעה בטיוטה להעביר את הקנאביס מחלק א’ של פקודת הסמים לחלק ב’.

על פי משרד הבריאות במסמך שפורסם היום (PDF) אלה עיקרי השינויים:

  • מעבר למרשמים – מתן אפשרות לכל רופא מומחה בתחום מומחיותו שעבר הכשרה מתאימה, ובחסות קופות החולים תחת הרפואה הציבורית, לרשום מרשם עבור טיפול רפואי בקנאביס, בהתאם להתוויות משרד הבריאות.
  • קופות החולים יוכלו להפעיל מערך אישורים בו ייבחנו בקשות למרשמים שהתקבלו מכל רופא מומחה להתוויה בתחום מומחיותו.
  • הסדרה כלכלית ליישום המתווה – קופות החולים יגישו בקשת גביית השתתפות עצמית, לפיה תתבצע גבייה שנתית על סך 360 ₪ למטופלים קיימים עבור אישור המרשם וליווי רפואי. גבייה שנתית חד-פעמית על סך 720 ₪ עבור אישור מרשם למטופל חדש וליווי רפואי.
  • כניסה לתוקף – 180 יום מרגע אישור תכניות הגבייה בכנסת.
  • קידום המשך הפחתת מחירים למטופל – עידוד מועדוני הלקוחות של קופות החולים
  • וצעדים רגולטוריים משלימים נוספים להפחתת מחיר הקנאביס הרפואי למטופלים.
  • הסדרת פעילות מתן הרישיונות בתקופות הביניים (החל במועד הגשת התקנות ובקשות הגבייה לכנסת ועד לכניסה לתוקף של התקנות) – יצירת מענה עבור תקופת הביניים, כך שתישמר נגישות מתן רישיונות למטופלים וקופות החולים יוכלו להמשיך להפעיל את מערך מתן הרישיונות דרך חברות בנות בבעלותן המלאה תוך גביית סכום הדומה לעלות גבייה של ייעוץ רופא מומחה.

המשמעויות של השינוי ומה צריך לקרות כדי שזה יצא לפועל

המשמעות של השינויים הללו להערכת רבים בענף היא הרחבה צפויה של מספר המטופלים בקנאביס רפואי, מכ-114 אלף כיום למה שרבים מעריכים שיגיע עד כמה מאות אלפים, כמו גם נגישות מוגברת של קנאביס בבתי מרקחת – דבר שיעודד תחרות ויביא אולי גם להוזלת מחירים ושיפור השירות. כלומר, מדובר ביוזמה שאמורה לעשות טוב גם למטופלים וגם לעוסקים בענף.

המינוס ברפורמה הוא הסכום הגבוה יחסית של התשלום לרופאים, אך כמובן שכבר כיום יש רופאים ו/או מאכערים ומתווכים למיניהם שגובים יותר, כך שלא מדובר בשינוי דרמטי. מינוס נוסף הוא שלקופות החולים תהיה למעשה שליטה בלעדית על התחום, כך שחברות קנאביס שישלמו להן יותר, יקבלו קידום וחשיפה ומטופלים יופנו אולי לרכוש דווקא מוצרים של החברה שמשלמת לקופות.

יש המעריכים גם שאם וכאשר יאושר לבסוף התיקון ויצא לפועל – דבר שתלוי כאמור באישור של הכנסת, כלומר בהגעה להסכמות בין הקואליציה לאופוזיציה במסגרת ועדת ההסכמות – צפוי שוק הקנאביס החוקי בישראל, ששוויו הנוכחי נאמד בקצת יותר מ-1 מיליארד ש”ח בשנה, לגדול לא מעט. הדבר גם עשוי להפיח תקווה מחדש בחברות שקמו בשנים האחרונות ולא מצליחות להתמודד עם התחרות בשוק מוגבל. עם זאת, אם הכנסת לא תגיע להבנות כעת בתקופת בחירות, ההצעה תיאלץ להמתין להקמת הממשלה הבאה שתדון בה מחדש.

בתשובה לפניית מגזין קנאביס אומרים גורמים בליכוד כי הם בודקים בימים אלה את סעיפי הטיוטה שהוגשה ומתכוונים להציג את דרישותיהם לתיקונים לצורך הסכמה ואישור התקנות. הצורך באישור האופוזיציה נובע מכך ששר הבריאות ניצן הורוביץ המתין עד “לרגע האחרון” ולא קידם את התקנות הללו קודם לפיזור הכנסת מתוך תקווה שהליך חקיקה שקידמה ח”כ שרן השכל יושלם. הכנסת דחתה את ההצעה בהצבעה במליאה רגע לפני פיזורה והשר הורוביץ הזדרז להגיש את טיוטת התקנות שכעת כאמור זקוקה גם לאישור האופוזיציה – דבר שלא היה צריך אם היה מגיש את התקנות קודם ולא מחקה להליך חקיקה.

משרד הבריאות: “הבעיה – חוסר בקרה ומעקב וביקוש נרחב לקנאביס רפואי בשוק הפנאי”

במסגרת הדוח מפרטים חברי הועדה (PDF) את הקשיים במצב הקיים: “במצב הקיים נפגעת איכות הטיפול הרפואי הכולל במטופל בכך שנוצרת לא אחת הפרדה בין הטיפול הרפואי שמקבל המטופל בקהילה לבין הטיפול הרפואי בקנאביס. בפועל, ברוב המקרים מתן הרישיון לא נעשה על ידי הרופא הקבוע של המטופל בקהילה, ולא פעם חסרה תקשורת מספקת בין הרופא הממליץ על טיפול בקנאביס לבין הרופא המאשר את הטיפול, בין אם מדובר באישור שניתן על ידי היק”ר ובין על ידי רופא מנהל מוסמך. יתירה מכך, גם לאחר קבלת הרישיון, לא אחת הטיפול בקנאביס הרפואי לא נהיה חלק מהתיק הרפואי, לא מתועד במערכת המחשוב של קופת החולים ועצם הטיפול לא חשוף ליתר הרופאים בקהילה המעניקים שירות למטופל. במקרים רבים הטיפול נעשה בצורה של ‘שגר ושכח’ בו רופא מסוים ממליץ על התחלת טיפול בקנאביס הרפואי ומרגע ההמלצה למטופל לא ניתנים שירותי מעקב או ליווי להמשך הטיפול. במקרים אלו המטופל נעדר סיוע בהתאמת המינון או סוג הקנאביס בתקופה הראשונית המיועדת להתאמת הטיפול באופן היכול לפגוע ביעילות הטיפול עבורו.”

עוד לדברי הועדה, “חרף קיומן של הנחיות מפורטות לגבי דרך הטיפול במצב הנוכחי מטופלים רבים לא מקבלים הדרכה ראשונית לשימוש נכון עם התחלת הטיפול הרפואי בקנאביס. מצב זה פוגע במטופלים שכן קיימת חשיבות רבה להדרכה ראשונית לשימוש נכון מכיוון שמטופלים רבים לא התנסו בצורות המתן הנפוצות בטיפול רפואי בקנאביס, למשל עישון תפרחות ושימוש בשמנים, ולא מכירים את התגובה שלהם להשפעה של הקנאביס.”

עוד הם מציינים כי “נכון לכתיבת דו”ח זה, קיימים כ-400 רופאים שהוסמכו על ידי המנכ”ל לתת רישיונות לטיפול רפואי בקנאביס ברפואה הציבורית אך יש רק כ-110 רופאים מנהלים פעילים, ומספר רופאים בודדים נוספים שעובדים ישירות תחת היק”ר המטפלים בבקשות לקבלת רישיונות. לאור מספר המטופלים הנוכחי המצוי במגמת עלייה עקבית קיים חשש ממשי כי קיים חוסר בהיצע הרופאים המאשרים ותיתכן פגיעה בנגישות של ציבור המטופלים לקבלת רישיון. כן יצוין כי עקב מגבלות תפעוליות הקיימות לפרקים במדינה, הרי שלעיתים אכן נפגע בעבר השירות למטופלים ולמבקשי הרישיונות והיו עיכובים בזמני מתן האישורים לרישיונות וקיים חשש שדברים אלה יישנו. כיום רופאים מומחים רבים העובדים תחת הרפואה הציבורית נמנעים מלבחון התאמה לטיפול רפואי בקנאביס, חלקם בשל עמדותיהם המקצועיות ביחס לטיפול בקנאביס וחלקם לאור העומס הבירוקרטי הכלול במילוי הבקשה. היעדר היצע רופאים מומחים ממליצים ברפואה הציבורית מסיט את הפעילות לרפואה הפרטית בה ההמלצה ממומנת על ידי המטופל ואין בה פיקוח או הגבלה על המחיר. הסטת הפעילות לרפואה הפרטית מחזקת אי-שוויוניות בין מטופל המסוגל לממן את השירות לבין מטופל שלא מסוגל. “

לגבי שוק הפנאי ונושא הלגליזציה כותבת הועדה כי “בהקשר זה חשוב לציין כי לצד שוק הקנאביס הרפואי קיים שוק פנאי גדול בהיקפים נרחבים ובו קיים ביקוש נרחב לקבלת הקנאביס. אמנם, אין נתונים על היקף זליגה של קנאביס רפואי לשוק הפנאי אך בכל אופן קיים תמריץ להשגת רישיון המאפשר אספקה סדירה, נגישה וחוקית של החומר. לאור זאת קיימת תופעה בה צרכני פנאי פונים אל האפיק הרפואי במטרה לקבל רישיון שיעניק להם אספקה לקנאביס. היבטים אלו יוצרים מצב ייחודי עבור טיפול רפואי בקנאביס בו מטופלים יוזמים פגישה עם הרופא במטרה לקבל רישיון לטיפול רפואי בקנאביס ולא על מנת לקבל אבחון והפנייה בהתאם לחוות דעת הרופא. מצב זה במקרים מסוימים יוצר לחץ על הרופאים בקהילה, לחץ שלא קיים בתחומים מקבילים כמו בהפניה לתרופות מרשם ואף עולה באופן ניכר על הלחץ הקיים לרישום תכשירים נרקוטיים מסוימים (כגון אופיאטים, פסיכוטרופיים – ‘ריטלין’ וכיו”ב). כך למשל, ארגוני הרופאים השונים, ביניהם הר”י, מדווחים כי תחום הקנאביס הרפואי מאופיין בשכיחות גבוהה יותר משאר התחומים בכל הנוגע לתופעות אלימות מטופלים.”

משרד הבריאות: “הפתרון – טיפול דרך קופות החולים בלבד, מניעת לגליזציה דרך מערכת הרפואה”

על פי הדו”ח, הוועדה סבורה כאמור כי המענה המיטבי לסוגיות שעלו הוא מעבר למרשמים תחת הרפואה הציבורית, קרי קופות החולים ובתי החולים הציבוריים, כשהמרשם יינתן על ידי רופא מומחה בתחום מומחיותו בלבד.

“מתן מרשמים ברפואה הציבורית ישמור על אחידות ומקצועיות של הטיפול הרפואי בקנאביס כפי שקיים ברוב המכריע של התרופות והטיפול הרפואי, כך שהטיפול הרפואי בקנאביס יוכל להיפך לחלק אינטגרלי מהטיפול הרפואי בקהילה מהתיק הרפואי של המטופל בקופה,” נכתב. “באופן זה יתאפשרו התיעוד, המעקב והבקרה הנדרשים עבור סוג טיפול ייחודי זה ויתאפשר תיאום הטיפול בין כלל שירותי הרפואה המוענקים למטופל.”

עוד הם מסבירים כי “מעבר למרשמים ברפואה הציבורית עתיד להפחית את העומס הביורוקרטי. הטיפול יהיה חלק אינטגרלי מהטיפול ויתייתר הצורך בניהול תיעוד נפרד ונרחב במערכת היק”ר. מעבר למרשמים ברפואה הציבורית עתיד לשפר את הנגישות שכן המרשם יינתן כמענה המשכי לטיפול שהמטופל כבר מקבל בקהילה או בבית החולים וכחלק מכלל השירותים ברפואה הציבורית. המלצת הוועדה היא כי תיעוד הטיפול רפואי בקנאביס צריך להיות חלק מהתיק הרפואי של המטופל
בקהילה בין אם המרשם ניתן על ידי קופות החולים ובין אם המרשם ניתן על ידי בתי החולים ברפואה הציבורית. הוועדה ממליצה כי גם במסגרת בתי חולים ציבורים יתאפשר מתן מרשמים אך במצב זה יחויב בית החולים ליידע את קופת החולים על מתן המרשם וזו תכניס את המידע לתיק הרפואי.”

בנושא מניעת הלגליזציה, שמסתבר שזו אחת המטרות במהלך, כותבת הוועדה כי: “הוועדה סבורה כי מתן מרשמים תחת הרפואה הציבורית לא רק שיתרום לכך שהטיפול יהיה מיטבי, אלא גם יגדר את הסיכון מהתמריצים השליליים הקיימים בתחום, ובכלל זה, את החשש ללגליזציה של קנאביס לשימוש פנאי באמצעות מערכת הבריאות ואת החשש להרחבת מעגל המשתמשים בקנאביס רפואי שלא על פי התוויות מאושרות. בשונה מהרפואה הפרטית, רופא המספק שירות תחת הרפואה הציבורית נתון לפיקוח על ידי המוסד הרפואי שתחתיו הוא עובד, הן בבתי החולים והן בקופות החולים. לגופים אלו קיים אינטרס ישיר לפקח על פעילות תקינה של הפועלים בתחומם לאור האחריות החלה עליהם.”

Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר