משרד הבריאות מבהיר: לא התרנו חומרי הדברה בקנאביס

פרשת חומרי ההדברה: משרד הבריאות מגיב לראשונה לפרשת הריסוסים בקנאביס הרפואי ומפנה כתף קרה לטענות המגדלים כי השימוש בחומרים כימיים נעשה באישור המשרד עצמו. “כל עוסק חייב בחוקים ונהלים גם ללא הנחיות מפורשות,” כותב המשרד כעת ומודיע כי פתח בבחינה של הממצאים.

שאריות חומרי ההדברה המסוכנים שנמצאו בפרחי קנאביס רפואי של חברת ‘תיקון עולם’ במסגרת בדיקת מעבדה לקראת עתירה לבג”ץ גרמו לבהלה בקרב אלפי מטופלי הקנאביס הרפואי בישראל, אך פחות כך נראה דווקא בקרב משרד הבריאות שאמור לפקח על שימוש בחומרים אלו ועד כה לא עצר את האספקה או סיפק כל אזהרת שימוש רשמית.

בראיונות שערכנו עם נציגי החברות נמצא שלמעט חברה אחת (“בטר”) המגדלת קנאביס ללא שימוש בחומרים כימיים כלל, כל 7 החברות האחרות לא הכחישו שימוש בחומרי הדברה ואף טענו כי הדבר נעשה בהתאם לתקנות שניתנו להן על ידי משרד הבריאות.

אך בעוד שנציגי החברות מתעקשים שהשימוש בחומרי הדברה כימיים נעשה בהתאם לפרוטוקולים של גידול תבלינים כפי שהורה להם משרד הבריאות וכן שאותם חומרים כימיים מתנדפים עד שמגיעים לצרכן, במשרד הבריאות מודיעים כעת לראשונה באופן רשמי כי לא התירו מעולם שימוש בחומרי הדברה כאלו.

“כל יצרן של מוצרי קנאביס המשמשים למטרות רפואיות חוייב לעמוד בכללי האיכות ובהנחיות ובוודאי שבהוראות הדין הקיים ובכלל זה חוק הגנת הצומח, דיני הגנת היצרן, דיני הנזקים וכו’,” כתב נציג המשרד בתשובה לפנייה של מטופלת של חברת ‘תיקון עולם’ והדגיש כי על החברות לפעול כך גם ללא הנחיות מפורשות. “כל עוסק חייב בהליכי ייצור נאותים של המוצר ובהמשך גם אריזה וסימונים נאותים של המוצר גם ללא הנחיות מפורשות של משרד הבריאות.”

“על פי חוק הגנת הצומח אסור להשתמש בחומרי הדברה כימיים שאינם מופיעים ב’תווית’ ברורה של כל סוג גידול,” מסביר עו”ד יניב פרץ המגיש את העתירה. “מאחר ולא קיימת ‘תווית’ שכזו לקנאביס רפואי בכלל, חל איסור מוחלט להשתמש בכל חומר הדברה כימי. לכן הודאת המגדלים כי השתמשו בחומרי הדברה כימיים היא הודאה באשמה ותשובת משרד הבריאות מחזקת טענה זו.”

יש לציין שעל אף התנערותו של משרד הבריאות מחברות הקנאביס הרפואי ומטענותיהן על “שימוש לפי התקן”, בפועל נציגי המשרד מחוייבים להבהיר את הנהלים לעוסקים במלאכה וכן לבצע בקרה ואכיפה של ההוראות. מאז שהוקם ענף הקנאביס הרפואי בישראל משרד הבריאות לא בדק ולו פעם אחת האם באספקת הקנאביס לחולים ישנם שרידים של חומרי הדברה.

לצד ההבהרה שנותן כעת משרד הבריאות לראשונה על כך שמעולם לא התיר שימוש בחומרי הדברה כימיים, הוא מודיע גם כי פתח בבחינה של הממצאים שבסיומה יינקטו הצעדים הנדרשים. “נבחנות טענות כי לכאורה מגדלים ועוסקים בתחום הקנאביס לשימוש רפואי חרגו מתנאי רישיונם ומהנחיות היק”ר לבדיקות, אריזת וסימון מוצרי הקנאביס כנדרש – משרד הבריאות בוחן הטענות שהובאו בפניו ובסיום הבחינה ובהתאם לממצאים ינקטו הצעדים הנדרשים.”

במשרד מנסים להרגיע את המהומה בעזרת רפורמת הקנאביס הרפואי החדשה שאושרה לאחרונה בממשלה ולדבריהם היא זו שתאפשר ייצור נטול חומרי הדברה ובהתאם לסטנדרט רפואי באמת. “משרד הבריאות רואה לנגד עיניו את טובת החולים והמטופלים וביישום המתווה והחלטת הממשלה (‘רפורמת ליצמן’) תוענק רמת האיכות והשירות הגבוהות ביותר למטופלים בקנאביס – בדיוק כמו בתרופות,” נכתב.

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר