משרד הבריאות מתיר לרוקחים לשנות מרשמים: האם זה חוקי?

במכתב שנשלח לבתי המרקחת המשתתפים בפיילוט של היחידה לקנאביס רפואי מתיר משרד הבריאות לרוקחים לשנות את מרשמי הקנאביס הרפואי, על דעת עצמם, מבלי להתייעץ עם הרופא המטפל. האם זה חוקי?

בימים האחרונים הודיעה יחידת הקנאביס הרפואי (היק”ר) במשרד הבריאות כי החליטה להאריך את תקופת הניסיון, במהלכה תתאפשר מכירת קנאביס רפואי למטופלים בעלי רישיון דרך בתי המרקחת שמשתתפים בפיילוט.

בנוסף הודיעה היחידה כי הרוקחים יורשו לשנות מרשם לקנאביס רפואי ולהחליף את סוג המוצר והמינון שצוין במרשם שנופק להם (הקרוי “הוראות מסירה”), זאת על רקע הצורך לתת מענה למטופלי קנאביס רפואי רבים שנתקלו במחסור חמור בבתי המרקחת של זנים ומוצרים מסוימים.  

אנו מניחים שמטרתה של ההנחיה האמורה היא להקל על הטיפול בציבור צרכני הקנאביס הרפואי. אך נשאלת השאלה: האם תכלית זו אכן תושג באמצעות הוראה זו?

הכותבים: עו”ד עמוס בנצור ועו”ד לימור טרסי-חן

ראשית, חשוב להדגיש כי משמעותה של ההנחיה היא שרוקח יהיה רשאי להתערב בשיקול הדעת הרפואי של הרופא המטפל, שהחליט לאחר בחינת נתוניו הרפואיים האישיים של כל מטופל מהו סוג הקנאביס הרפואי המתאים לו, זאת מבלי שהונח בפניו תיקו הרפואי המלא ומבלי שהרופא מסר לו את מלוא הנתונים הנדרשים לגבי אלטרנטיבות הטיפול המתאימות למטופל הספציפי.

לפיכך, בניגוד לרושם המיידי שעשוי להיווצר למקרא ההנחיה, הרי שהתוצאה עלולה לגרום דווקא לפגיעה בשיקול הדעת המקצועי שניתן לרוקחים, אשר נועד להבטיח טיפול איכותי ומיטבי למטופל.

מעבר לכך, במנותק מהשאלה האם הצעד אכן יקל על צרכני הקנאביס הרפואי בישראל, חשוב להדגיש כי מדובר בצעד לא שגרתי וחסר תקדים, זאת כיוון שהוא נוגד את הגדרת תפקידו של הרוקח כגורם מטפל מקצועי האמון על מתן הטיפול התרופתי שהגדיר הרופא, תוך מתן ייעוץ רוקחי, שתכליתו לשפר את ההיענות לטיפול התרופתי ולהבטיח את בטיחות הטיפול והצלחתו.

חשוב להזכיר כי רק לפני כשלוש שנים, בתום דיונים רבים וארוכים שנערכו בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, בהם נטלו חלק נציגי קופות החולים, ארגוני הרוקחים וחברות התרופות, אושר  בקריאה שלישית נוסח תיקון מקיף וכולל לפקודת הרוקחים.

חקיקה זו מסדירה וקובעת בראש ובראשונה את דרישות הסף לקבלת רישיון לעסוק ברוקחות בישראל, את “גבולות הגזרה” של המקצוע, הדרישות החלות על פעילותם של בתי המרקחת ובתי המסחר לתרופות בישראל, ועל יצרני, יבואני ומשווקי תרופות בישראל.

אלא שבשום מקום בחקיקה האמורה לא ניתן לרוקחים שיקול דעת כה רחב כפי שהעניקה להם יחידת הקנאביס הרפואי.

יוצא אפוא כי באופן חסר תקדים מתבצע שינוי מוחלט של הגדרות מקצועות הרוקחות והרפואה בישראל, שלא במסלול תיקון חקיקה אלא באמצעות מכתב שנשלח אל הרוקחים.

על כן אנו סבורים שעל משרד הבריאות לקבוע, באופן מדויק, מהם התנאים הנדרשים לצורך הפעלת שיקול הדעת הרוקחי, ובין היתר, להגדיר כי שיקול הדעת יוגבל לבחירה בין אלטרנטיבות טיפוליות שייקבעו באופן מפורש על-ידי הרופא המטפל והללו יצוינו במפורש על גבי המרשם שיציג המטופל לרוקח, זאת בדומה לשיקול הדעת המופעל על ידי רוקחים בכל הקשור לניפוק תרופות לציבור המטופלים, המבוסס על עיקרון הבטיחות – אבן יסוד בכל הקשור לטיפול תרופתי.

הכותבים, עו”ד עמוס בנצור ועו”ד לימור טרסי-חן ממשרד עמוס בנצור ושות’, עוסקים במערכות בריאות, תעשייה פרמצבטית, קנאביס, מכשור רפואי ותמרוקים, ובמתן ליווי משפטי לפרויקטים בעלי מורכבות טכנולוגית ורגולטורית.

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר