מגלגל...

משרד הבריאות מעדכן: כך תקימו עסק קנאביס רפואי בישראל

משרד הבריאות מפרסם הבוקר עדכון לנהלי הקמת עסקי קנאביס רפואי בישראל, לפיו תינתן למשרד לבטחון פנים הסמכות להגביל את מספר העוסקים בתחום. בנוהל מפורטים התנאים לפתיחת חווה, מפעל, בית מרקחת וכיוצ”ב.

בתחילת שנת 2019 אמורה להיכנס לתוקפה רפורמת הקנאביס הרפואי, בתום פיילוט שהחל באפריל 2018 ונמשך בימים אלו.

במסגרת הרפורמה צפויים להיכנס לפעילות בענף עשרות ואולי אף מאות גורמים חדשים, שיחלשו על שוק שנוהל עד כה על ידי 8 חברות גידול ומספר מצומצם של חברות ייצור ושינוע.

אחת השאלות הבוערות בענף היא כיצד תעמוד הרפורמה בדרישת השר גלעד ארדן והמשרד לבטחון פנים להגביל את מספר חוות הקנאביס הרפואי ללא יותר מ-50.

מאחר וניתנו כבר אישורים ראשוניים להקמת חוות ללמעלה מ-600 גורמים, בממשלה הציעו בתחילה לערוך מכרז או הגרלה לבחירת ה-50 המאושרים, אך הצעות אלו נדחו על ידי היועצים המשפטיים שהעריכו שהחקלאי ה-51 יגיש עתירה לבג”צ ו”יתקע” את הרפורמה לזמן רב.

בעדכון חדש לנוהל הקמת עסק בתחום הקנאביס הרפואי (תהליך רישוי העיסוק בתחום הקנאביס לשימוש רפואי – “מפת דרכים”) שמפרסם משרד הבריאות הבוקר (א’) נקבע – ללא שינוי מהנוהל הקודם – כי הגבלת מספר העוסקים בתחום תיקבע על ידי המשרד לבטחון פנים, “ככל שימצא שמספר בעלי הרישיונות מסכן את בטחון הציבור”.

גם זה בטח יעניין אותך

לחילופין “ככל שימצא שמספר העוסקים אינו מאפשר פעילות כלכלית בת קיימא בשל ריבויי פועלים בתחום, יוחלו הסדרים למתן מענה הולם כגון קביעת מכסות גידול, קביעת מכסות ייצור או הגבלות אחרות כגון הגבלות על מספר העוסקים בתחום”.

תהליך קבלת רישיון להקמת עסק קנאביס רפואי

על מנת להתחיל תהליך של בקשה לרישוי העיסוק בתחום הקנאביס לשימוש רפואי הכולל מגע עם הקנאביס, על היזם להגיש ליק”ר בשלב הראשון בקשה לקבלת אישור ראשוני, הכולל מספר סעיפים לכל חוליה בשרשרת הייצור:

בקשה לקבלת רישיון לחוות גידול/ריבוי קנאביס:

איזה קנאביס אתה?

 • אישור המעיד כי היזם הינו בעל זכויות בקרקע חקלאית (קרקע פרטית או חוזה עם רמ”י) בה ניתן לקיים את הגידולים המבוקשים / אישור המעיד כי ליזם שותפות עם בעלי זכויות בקרקע חקלאית כאמור לאחר קבלת היתר לשימוש חורג על פי חוק ההתיישבות החקלאית.
 • אישור המעיד כי לקרקע הקצאת מים המאפשרת את הגידול.
 • אישור ועד היישוב המקומי לקיום הגידול בתחומו. בנוסף, אישור על הסכמת האגודה החקלאית לקיום הגידול במידה שהפעילות הינה בתחום משבצת חקלאית של קיבוץ או מושב.

בקשה לקבלת רישיון למפעל לייצור מוצרי קנאביס:

 • אישור המעיד כי היזם הינו בעל זכויות במבנים שנבנו כדין (על המבקש להציג אסמכתא לזכויות בנכס וטופס 4 או תעודת גמר בניה). במקרה של מבנה בתכנון – על היזם לצרף היתר בניה. יובהר כי בכל מקרה רישיון לא יינתן לגבי מבנה מתוכנן עד להצגת טופס 4.
 • אישור עירייה/מ”א כי הפעילות המבוקשת – תואמת את התב”ע או אישור לשימוש חורג. היחידה לקנאביס רפואי.

בקשה לקבלת רישיון לבית מסחר:

 • אישור המעיד כי היזם הינו בעל זכויות במבנים שנבנו כדין (על המבקש להציג אסמכתא לזכויות בנכס וטופס 4 או תעודת גמר בניה). במקרה של מבנה בתכנון – על היזם לצרף היתר בניה. יובהר, כי בכל מקרה רישיון לא יינתן לגבי מבנה מתוכנן עד להצגת טופס 4.
 • אישור עירייה/מ”א כי הפעילות המבוקשת – תואמת את התב”ע או אישור לשימוש חורג.

בקשה לקבלת רישיון לניפוק מוצרי קנאביס בבית מרקחת:

 • רישיון עסק תקף להפעלת בית מרקחת.
 • אישור רוקח אחראי תקף מאת הרוקח המחוזי.

בקשה לקבלת רישיון לאתר השמדה לקנאביס:

 • רישיון עסק תקף להפעלת מתקן תרמי לשריפה של פסולת (מתקן פל”א – פסולת לאנרגיה).
 • היתר פליטה לפי חוק אוויר נקי התשס”ח 2008 ובאישור עיסוק מהמשרד לאיכות הסביבה.
 • היתר רעלים תקף
 • תעודת הכרה לעמידה בתנאי ניהול מערכת ניהול איכות על פי דרישות ת”י 9001 ISO או מערכת איכות דומה.

בקשה לקבלת רישיון למעבדת שרות בתחום הקנאביס הרפואי:

 • רישיון עסק תקף
 • אישור הסמכה (17025 ISO) תקף מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות ופירוט היקף הסמכה הנלווה לבדיקות המעבדה הרלוונטיות על גבי מטריצה של קנאביס.
 • אישור הכרה ל- GMP ו/או ל- GMP-IMC מהמכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה (משרד הבריאות) – ככל שיש בידי המבקש.
 • אישור הכרה ל- GLP מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות. – ככל שיש בידי המבקש.
 • אישור הכרה ל- GCLP מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות – ככל שיש בידי המבקש.
 • תעודת הכרה מהשירותים להגנת הצומח לביצוע בדיקות שאריות חומרי הדברה בתוצרת
 • חקלאית צמחית טרייה – ככל שיש בידי המבקש.

בקשה לקבלת רישיון שינוע:

 • רישיון עסק תקף לפי פריט 3.8א’ לתוספת לצו רישוי עסקים [התשנ”א 2013.]
 • רישיון בר תוקף לפי סעיף 18 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה [התשל”ב 1972.]

לאחר קבלת האישור הראשוני, בשלב השני, תיבחן הבקשה על ידי היק”ר, כולל בדיקה האם מדובר באזרח ישראלי בן 25 לפחות, בעל תאגיד רשום בישראל, המחזיק בכל האישורים בהתאם לסוג העיסוק, חוות דעת ממשטרת ישראל וכיוצ”ב.

אם יעמוד בתנאים הנ”ל יקבל המבקש “קוד עוסק ייחודי ואישור ראשוני“- עדיין ללא אישור למגע עם קנאביס. כאלו קיבלו כאמור כבר למעלה מ-600 עוסקים.

בשלב השלישי (הקמה ועמידה בתנאי איכות נאותים ובתנאי אבטחה) יוכל היזם להתחיל בתכנון להקמת העסק או התאמתו של העסק הקיים שלו לעיסוק המיועד (חוות ריבוי, חוות גידול, מפעל ייצור מוצרי קנאביס, בית מסחר למוצרי קנאביס, מעבדת שירות, אתר השמדה, גוף שינוע, בית מרקחת).

כל אחד מתחומי העיסוק ידרוש עמידה בנהלים שכבר פורסמו בעבר: IMC-GAP עבור גידול, IMC-GSP עבור אבטחה, IMC-GMP לתנאי ייצור נאותים, IMC-GDP לתנאי אחסון נאותים.

לאחר עמידה בנהלים יצטרך היזם לעמוד בדרישות אבטחה וכן להציג הסכם עם יזם או עוסק בשתי החוליות שלפניו ואחריו – כך למשל בעל חוות גידול יצטרך להציג הסכמים עם בעל חוות ריבוי ממנו יקבל תוצרת לגידול וכן הסכם עם בעל מפעל שירכוש ממנו את התוצרת להפקת מוצרים.

בשלב הרביעי והאחרון היק”ר יבחן את כל הסעיפים ויקבע האם לדחות את הבקשה, לבקש השלמות ותיקונים, או לקבל ולאשר את הבקשה. במקרה של אישור יקבל העוסק רישיון לפי פקודת הסמים המסוכנים לעיסוק בתחום.

במסמך עצמו (כאן) ניתן למצוא בנספחים את טפסי הגשת הבקשות הרשמיים.

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר