מכרז חדש: משרד הבריאות מחפש מנהלי קנאביס רפואי

לצד הסמכת עשרות רופאי קנאביס חדשים שלראשונה יוכלו להנפיק רשיונות קנאביס רפואי בעצמם, משרד הבריאות נזקק לבעלי תפקידים שינהלו את כל מערך הטיפול החדש והענף למדי. לצורך כך פורסם מכרז חדש לאיתור מנהלי קנאביס רפואי חדשים ליק”ר.

היחידה לקנאביס רפואי של משרד הבריאות (יק”ר) התנהלה מאז שנת 2013 בניצוחם הבלעדי של המנהל יובל לנדשפט, האחראי על הלוגיסטיקה והנהלים, ושל ד”ר מיכאל דור, האחראי על התחום הרפואי.

שתי דמויות אלו הביאו ב-4 השנים האחרונות לראשונה להסדרה של הענף והכינו את הקרקע לקפיצה נוספת בתהליך במסגרת ‘רפורמת הקנאביס הרפואי‘, הצפויה להיכנס לתוקפה בתחילת שנת 2018.

ההכנות להטמעת הרפורמה נמצאות בעיצומן וכחלק מהתהליך הוסמכו השבוע לראשונה עשרות רופאים חדשים שיתפקדו כ’רופאי קנאביס’.

רופאים אלו, שאת שמותיהם חשפנו כאן לראשונה, יוכלו להנפיק במו ידיהם רשיונות קנאביס למטופלים, בניגוד להליך הקיים לפיו כלל הרופאים יכולים רק להעביר ‘המלצה’ בבקשה לאישור משרד הבריאות.

על פי הודעת משרד הבריאות הוסמכו במהלך 4 המחזורים הראשונים של קורס הרופאים החדש 81 רופאים, שקיבלו מחשבים אישיים מטעם המשרד ובקרוב אמורים לקבל מדפסות ייעודיות. עד סוף השנה רופאים אלו עתידים להתחיל לנפק רשיונות למטופלים.

בכדי לפקח ולנהל את מערך הרופאים החדש והמורכב בהרבה מהקודם, מבקשים כעת במשרד הבריאות למצוא בעלי תפקידים, רופאים, המעוניינים להפוך ל’מנהלי קנאביס רפואי’, אשר יהיו אחראים מטעם המדינה על מערך הטיפול בקנאביס ועל הרופאים הפועלים במסגרתו.

לצורך איתור מועמדים מתאימים לתפקידים החדשים פרסם לאחרונה משרד הבריאות מכרז חדש ומפורט ביותר, בו מוצגים התנאים להגשת מועמדות ל-3 תפקידי ניהול מטעם היק”ר:

התפקיד הראשון: מנהל ראשי – יתן מענה מקצועי בתחום לשאלות שיועלו, בחינת המלצות ובקשות לשימוש בקנאביס לטיפול רפואי שמוגשות ליק”ר ע”י רופאים מומחים עבור מטופליהם, בחינת מקצועיות ויעילות עבודת רופאי הקנאביס, פיקוח על הנפקת הרישיונות ע”י הרופאים, חברות והשתתפות בישיבות וועדת ההתוויות, השתתפות בישיבות וועדת הערר והחריגים, מתן שירותי ניהול ולווי של רופאים ליחידת היק”ר, העמדת יעדים לרופאים המנהלים ובדיקת עמידה בהם, הפקת לקחים ומתן המלצות ליחידה, ייעול העבודה השוטפת ועוד.

בנוסף מי שייבחר לתפקיד ‘מנהל ראשי’ יהיה אחראי לניהול הרופאים שנבחרו כזוכים בשני התחומים הנוספים, ייצוג של היק”ר בכנסת, כתיבת ובחינת מסמכים מקצועיים, נהלים, חוות דעת ועוד ולמעשה תפקוד כסמכות הייעוצית המקצועית הראשית בתחום זה בעל ראייה כוללת של התחום במבט על. המשרד צופה כי מכל רופא, בכל תחום, יידרשו כ-20 שעות עבודה שבועיות, אולם אין המשרד מתחייב להיקף עבודה כלשהו.

התפקיד השני: מנהל פסיכיאטריה – יהיה כפוף למנהל הראשי ויהיה אחראי בין השאר על פיקוח על רופאי הקנאביס מתחום הפסיכיאטריה.

התפקיד השלישי: מנהל כללי – יהיה כפוף למנהל הראשי ויהיה אחראי בין השאר על פיקוח על רופאי הקנאביס מהתחומים שאינם פסיכיאטריה.

שלושת בעלי התפקידים החדשים יהיו כפופים לד”ר מיקי דור. מועד אחרון להגשת מועמדות: 1.10.17.

פרטי המכרז במלואם (PDF):

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר