טוען...

מעבר ספק: כך תופנו לחברת קנאביס חדשה

לראשונה מזה מעל חצי שנה רשאים שוב מטופלי הקנאביס הרפואי לעבור בין ספקים שונים. כעת מתפרסם ההליך הנדרש לצורך מעבר זה.

משרד הבריאות מפרסם הבוקר (ה’) את הנהלים החדשים למעבר לספק קנאביס – זאת אחרי כחצי שנה ויותר במהלכן נאסרו מעברי ספק בכלל.

המהלך מתאפשר באופן חריג, עד לסוף שנת 2019, בעקבות כשלים קשים ברפורמה שהובילו למחסור חמור בבתי המרקחת.

מטופלים שברשותם גם רישיון ישן (אסדרה ישנה) וגם רישיון חדש (לבתי מרקחת), יוכלו לקבל את האספקה החודשית או בבית המרקחת במסגרת הרישיון החדש, או לחילופין דרך הספק במקומות האספקה הנוכחיים.

מטופלים ותיקים שכבר הועברו לאסדרה החדשה בבתי המרקחת יכולים לחזור לאסדרה הישנה בשני תנאים:

  1. המטופל מחזיק עדיין את הרישיון הישן
  2. המטופל קיבל את הרישיון החדש לאחר 1.1.19

על מנת לבצע מעבר ספק על המטופל לנקוט בצעדים הבאים:

  1. לקבל את הסכמת הספק החלופי בכתב, להעברה אליו.
  2. לתת לספק הקיים את הרישיון המקורי שברשותו ואת מכתב ההסכמה מהספק החדש.
  3. הספק הקיים יציין על גב הרישיון או בטופס מצורף לרישיון את 3 המועדים האחרונים בו נמסרו למטופל לאחרונה מוצרי קנאביס, סוגי המוצרים או הזנים שנמסרו והכמות מכל סוג.
  4. הספק הקיים יצרף בקשה למעבר ספק ואת המסמך בו הספק החדש מאשר כי הוא מוכן לקבל את המטופל.
  5. הספק הקיים יעביר את הרישיון ואת שאר המסמכים הנ”ל ליק”ר, ובנוסף יעביר ליק”ר גם טבלה מרוכזת של כל שמות המטופלים ות.ז של כל מטופל בכל משלוח מרוכז.
  6. ביק”ר תתבצע הסבה ידנית של הרישיון לספק החדש בהתאם לבקשת המטופל ויסרק לקובץ ממוחשב אל תיק המטופל.
  7. הרישיון המוסב יימסר לספק החדש במועדי ההגעה של הספק החדש ליק”ר.
  8. באחריות הספק החדש להעביר את הרישיון המוסב למטופל, ולתאם למטופל את מועד האספקה הבא.

עם זאת משרד הבריאות מבהיר כי לא יתאפשר ניפוק רטרואקטיבי של קנאביס רפואי עבור חודשים קודמים בהם לא הצליח המטופל לרכוש קנאביס בגלל מחסור.

המטופלים יוכלו לעבור רק לאחת מהחברות הבאות: “קנדוק”, “פארמוקן”, “שיח-שריד”, “שאיפה לחיים-BOL”, “קאן פרמצבטיקה-BETTER” ,”פוקוס צמחי מרפא-IMC”, “טבע-אדיר”. המטופלים לא יוכלו לעבור לחברת “תיקון עולם”.

כאמור עדכון זה הוא המשך להודעה קודמת על הארכה של כל הרישיונות של המטופלים מהאסדרה הישנה עד 31.12.19.

Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר