טוען...

“כשלים מהותיים”: דו”ח חמור נגד חברות הקנאביס בבורסה

רשות ניירות ערך פרסמה דו"ח ביקורת חריף על פעילותן של חברות בתחום הקנאביס שנכנסו בשנתיים האחרונות לפעילות בבורסה. בין הליקויים: הערכות שווי מופרזות, דיווחים נטולי פרטים, ושגיאות קשות בצפי לעתיד. עם זאת החברות לא תיענשנה.

בדו”ח שפורסם אמש (ד’) וכותרתו “ליקויים וכשלים בהערכות שווי של חברות קנאביס”‘ תוקפת הרשות לניירות ערך את חברות הקנאביס הישראליות בבורסה, ומאשימה אותן בדיווחים חסרים ונטולי פרטים, הערכות שווי מוגזמות, ושגיאות של ממש בתכניות וצפי לעתיד.

“ממצאי סגל הרשות העלו פערי מידע מהותיים מבחינת הערכות השווי של חברות הפועלות בתחום הקנאביס,” נכתב. “בחינת סגל הרשות הצביעה בחלק מהמקרים על קיומם של ליקויים וכשלים מהותיים ביחס לאומדנים ולהנחות אשר עמדו בבסיס הערכות השווי”.

בין השאר נמצא כי החברות לא מעדכנות את המשקיעים בדבר פערים בין התחזיות המקוריות שלהן לבין התממשותן בפועל, ולא מציגות חוות דעת הוגנות באשר לנאותות העסקאות, דיווחי עסקאות ועוד. שמות החברות לא פורסמו במפורש אך המעורבים בענף ידעו לזהות לפי הנתונים שכן הוצגו.

כך לדוגמה, אחת החברות החדשות בענף, דיווחה על שווי ערך גבוה על בסיס עסקאות עתידיות של ייצוא קנאביס לחו”ל – וזאת למרות שבאותה עת טרם אושר הייצוא. יתרה מכך החברה אף לא החזיקה ברישיון פעילות באסדרה החדשה בשוק המקומי, אלא רק בקוד עוסק ראשוני.

במקרה אחר דיווחה חברת “שיח”, אחת מ-8 חברות הקנאביס הותיקות שהצטרפו לאחרונה לבורסה, על הערכת שווי של 159 מיליון ש”ח לפעילות עתידית שלה ביוון, זאת למרות שבידיה היה רק מזכר הבנות להקמת חברה. בנוסף באותה עת החברה השקיעה בפועל רק כמה עשרות אלפי יורו מתוך 35 מיליון יורו עליהם הצהירו שבכוונתם להשקיע.

“לעמדת סגל הרשות, כאשר מבוצעת הערכת שווי לפעילות עתידית המצויה בראשית דרכה, ואשר טרם הוקמה בפועל, כאשר נכון למועד הכנת הערכת השווי מדובר בהתקשרות במזכר הבנות לא מחייב להקמת החברה הייעודית, בלבד, הרי שיש לשקול בכובד ראש את סבירות האומדנים ביחס לפעילות זו,” נכתב.

מקרה נוסף שתואר בדו”ח הוא של חברת “אילן ביו”, שהחזיקה בחוות ריבוי ללא אישורים הנדרשים לפעילות באסדרה החדשה בישראל, ודיווחה על הערכת שווי גבוהה מאוד על בסיס תכנית לייצא שתילים לחו”ל. בפועל נוסח החלטת הממשלה בנוגע לרפורמת הקנאביס הרפואי קובע חד-משמעית כי לא יתאפשר ייצוא של שתילי קנאביס לחו”ל, אלא רק מוצרים מוגמרים.

לצד הביקורת הרשות מבהירה כי היא ערה לקושי המשמעותי של החברות הפועלות בתחום בביצוע הערכות שווי מאחר והרגולציה בענף טרם הוסדרה באופן מלא, וכן מאחר וחלק נכבד מהערות השווי של החברות מסתמך על היתר לייצוא קנאביס לחו”ל, שאמנם אושר בממשלה אך טרם נכנס לתוקף ולא ידוע מתי יתאפשר.

“עם זאת,” הם מדגישים, “לעמדת סגל הרשות, כאשר מדובר בהערכות שווי של פעילות בתחום הכולל רכיבים משמעותיים המצויים בסביבה של אי וודאות מהותית, לצד השפעתם האפשרית של גורמים אלו על תוצאת הערכת השווי, הרי שהחשיבות של מתן גילוי מספק אודות הפרמטרים העיקריים אשר משפיעים על תוצאת הערכת השווי, הופכת משמעותית עוד יותר.”

אחד הנושאים עליהם שמו ברשות דגש בדו”ח הוא הנוהג של חברות בתחום לחשוף מעט מאוד פרטים בדיווחיהן לבורסה ולמשקיעים ללא מידע מקיף מספיק. למשל חברות המדווחות על ייצוא עתידי לחו”ל ללא ציון שמה של מדינת היעד ומה נהלי הרגולציה בה, חברות שלא כוללות התייחסות מספקת לגודל השוק המיועד או הנתח שלהן בו, חברות שלא לוקחות בחשבון מתחרים חדשים, ובמקרה של חברות ותיקות לא מפרטות אודות סך ההשקעות בפעילות הקנאביס שלהן בטרם הונפקו בבורסה.

“סגל הרשות מצפה כי הנהלות התאגידים המדווחים ומעריכי השווי יבחנו בקפידה את ההנחות העומדות בבסיס הערכות השווי לפעילויות קנאביס המוכנסות לחברות ציבוריות ובכלל, וכי הערכות השווי של פעילויות בתחום הקנאביס תושתתנה על ראיות משכנעות התומכות בשווי שנזקף ובהתממשות ההנחות שהובאו בחשבון תהיינה ברמת הסבירות הנדרשת בנסיבות העניין ותכלולנה את כל העניינים שיש להתייחס אליהם בהערכת שווי שצורפה,” כתבו.

על אף הדברים הנוקבים והחריפים, רשות ני”ע לא נקטה בכל אמצעי אכיפה או ענישה כנגד החברות המפירות.

Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר